System för visselblåsare och klagomålsförfaranden

Miele främjar en öppen kultur och en anda av samarbete där de som berörs kan söka råd och uttrycka sin oro. Förutom interna kanaler har vi sedan många år en extern ombudsman som medarbetare och affärspartners kan vända sig till konfidentiellt och anonymt.

Ombudsmannen tar emot tips om eventuella överträdelser av lagar eller interna regler (whistleblowersystem). Han ansvarar också för klagomålsförfarandet enligt den tyska lagen om due diligence i leverantörskedjan [PDF Rules of Procedure]. Klagomålsförfarandet gör det möjligt för enskilda att påpeka mänskliga rättigheter och miljörisker samt överträdelser av mänskliga rättigheter eller miljöskyldigheter.

Ombudspersonen kan nås på följande sätt:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Tel: +49 521 557 333 0 / Mobil: +49 151 58230321

E-post:ombudsmann@thielvonherff.de

Plattform för rapportering:www.report-tvh.com

Hemsida:www.thielvonherff.de

Alla som lämnar ett tips i god tro är skyddade. Alla tips kommer att följas upp med största omsorg och med vederbörlig hänsyn till alla berörda parters rättigheter.