Dataskyddsförklaring

 


Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om databehandling i samband med användningen av appWash. Behandlingen av personuppgifter sker uteslutande inom ramen för de tillämpliga lagstadgade dataskyddsbestämmelserna, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR").


1. Allmän information

1.1 Personuppgifter

Enligt art. 4 nr 1 GDPR betyder "personuppgifter" all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"); en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.


1.2 Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i art. 4 nr 7 GDPR är
Miele Operations & Payment Solutions GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh, Tyskland
Telefon: +49 5241 8673190
E-post: info@appwash.com 


2. appWash för användare 

2.1 Allmän information 

Med appWash kan du enkelt organisera och hantera tvätt- och torkprocesser. Innan du använder appWash för första gången via appen eller webbplatsen måste du verifiera din e-postadress, registrera dig och skapa ett konto. Efter registreringen kan du reservera, aktivera och stoppa de tvättmaskiner och torktumlare som är tillgängliga för dig på vår webbplats eller via appen. Du kommer också att faktureras för användningen av de tvättmaskiner och torktumlare som du använder via appWash.


I samband med användningen av appWash behandlas följande uppgifter om de tillhandahålls under registreringen:
•    För- och efternamn, 
•    E-postadress,
•    adress, 
•    Uppgifter om tvätt- eller torkprocessen (antal/plats/tid).
För den första registreringen och skapandet av ett individuellt konto behandlar vi ditt för- och efternamn, din e-postadress och din adress. Dessa uppgifter behövs också för fakturering. För att beräkna fakturabeloppet behöver vi uppgifter om de enskilda tvätt- och torkprocesserna (antal/plats/tid). Vi behandlar också din e-postadress för att verifiera ditt konto. 
Behandlingen av ovan nämnda uppgifter är nödvändig för fullgörandet och faktureringen av de tjänster som erbjuds av appWash. Den rättsliga grunden för databehandlingen är Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Dessutom utvärderas uppgifterna i pseudonymiserad/anonymiserad/anonymiserad form så att våra tjänster kontinuerligt kan optimeras. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, varigenom optimeringen av våra tjänster också utgör vårt legitima intresse. / Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.
Dina uppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte eller tills du återkallar ditt samtycke, såvida inte databehandling är tillåten på annan rättslig grund.

2.2 appWash-appen

AppWash-appen finns tillgänglig i appbutiker som drivs av tredje part. Nedladdning av appWash-appen kräver i allmänhet föregående registrering i respektive app-butik. Vi har inget inflytande över de personuppgifter som behandlas i detta sammanhang. Den personuppgiftsansvarige i detta sammanhang är uteslutande operatören av respektive app store. Mer information om detta hittar du i dataskyddsinformationen för respektive app store.
För att kunna använda vår appWash-app i dess fulla omfattning krävs vissa systembehörigheter. Du kommer att bli ombedd att bevilja de relevanta behörigheterna när du börjar använda appWash och/eller när du använder respektive funktion. Observera dock att korrekt användning av appWash-appen kräver åtkomst till vissa funktioner på din mobila enhet (smartphone eller surfplatta) och åtkomst till dina personuppgifter.
Förutom de uppgifter som nämns i avsnitt 2.1 behandlas även dina så kallade appanvändningsdata och din IP-adress när du använder appWash-appen. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att fullgöra de tjänster som erbjuds av appWash-appen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Dessutom utvärderas appanvändningsdata pseudonymiserat/anonymiserat så att vår appWash-app kan optimeras kontinuerligt. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, varigenom optimeringen av appWash-appen också utgör vårt legitima intresse. / Den rättsliga grunden för detta är också ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.
Uppgifterna kommer endast att lagras av oss så länge som det är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte eller tills du återkallar ditt samtycke, såvida inte databehandling är tillåten på en annan rättslig grund.

Vår appWash använder Google Analytics-tjänsten från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") för att utforma och förbättra appen i enlighet med kraven. Google Analytics använder så kallade cookies, som lagras på din slutenhet och gör det möjligt att analysera din användning av appWash-appen. Informationen som genereras av cookien överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. För våra Miele-appar använder vi tillägget IP-anonymisering (s.k. IP-maskering), dvs. din IP-adress förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. 
På uppdrag av operatören av appWash-appen kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av appWash-appen, för att sammanställa rapporter om app-aktiviteter och för att förse oss med andra tjänster relaterade till användningen av appWash-appen och internetanvändning. 
Den rättsliga grunden för databehandlingen är Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. / Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

Du kan invända mot eller återkalla insamlingen eller analysen av dina uppgifter av Google Analytics genom att avaktivera Google Analytics-funktionen i inställningarna för Miele-apparna. 
De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader.
Mer information om användarvillkoren för Google Analytics hittar du på www.google.com/analytics/terms.

2.3 appWash webbapplikation / webbplats

Varje gång du besöker vår webbplats överför din webbläsare automatiskt data som lagras i serverns loggfiler. Det rör sig om följande uppgifter ("loggfilsdata"):  
•    Information om vilken typ av webbläsare och webbläsarversion som används,
•    Användarens operativsystem,
•    Internetleverantör och användarens IP-adress,
•    Datum och tid för åtkomst.
Vi analyserar loggfilsdata anonymt för att kontinuerligt förbättra webbplatsen, för att anpassa webbplatsen till våra användares intressen och för att åtgärda fel snabbare. Dessa syften utgör också vårt legitima intresse för databehandling i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.
Loggfilsdata i icke-anonymiserad form används uteslutande för att identifiera fel och för att säkerställa systemsäkerhet, inklusive att upptäcka och spåra obehöriga åtkomstförsök och försök till bedrägeri och missbruk. De lagras i 7 till 14 dagar för detta ändamål och raderas sedan. Loggfilsdata vars ytterligare lagring krävs för bevisändamål är undantagna från radering tills respektive incident har klargjorts slutgiltigt och kan vidarebefordras till utredande myndigheter i enskilda fall.

Vi använder också cookies eller liknande tekniker som pixlar (nedan allmänt kallade "cookies") på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din slutenhet, eller bildfiler som pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats med samma enhet skickas den information som lagrats i cookies tillbaka antingen till vår webbplats ("förstapartscookie") eller till en annan webbplats ("tredjepartscookie").
Informationen som lagras i cookies gör det möjligt för respektive webbplats att känna igen att du redan har besökt den. Detta gör det möjligt att visa webbplatsen för dig på bästa möjliga sätt enligt dina preferenser. Endast själva cookien identifieras på din slutenhet. Utöver detta behandlas personuppgifter endast med ditt uttryckliga samtycke eller om detta är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som erbjuds och nås av dig i enlighet därmed.
Vi kommer att informera dig i förväg om användningen av cookies med hjälp av en banner. Cookies som inte krävs för tillhandahållandet av våra tjänster kommer endast att aktiveras med ditt föregående samtycke.  

Du kan också avaktivera vissa cookies på vår sida för cookie-inställningar. Du kan också förhindra lagring av cookies i princip genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats i full utsträckning.

2.4 appWash tap & go-kortterminal

Kortterminalen appWash tap & go kan användas utan att personuppgifter samlas in och lagras.

2.5 Ytterligare information för operatörer av appWash-anläggningar

För att skapa ett operatörskonto och den efterföljande affärsrelationen med operatören av appWash-anläggningar kan vi också behandla personuppgifter. Dessa är t.ex.
•    Operatörens förnamn och efternamn, 
•    E-postadress till operatören,
•    Operatörens och anläggningarnas adress, 
•    telefonnummer till operatören, 
•    Uppgifter som rör appWash-anläggningen, 
•    bankuppgifter (IBAN, etc.) och
•    Skatteuppgifter (t.ex. skatte-ID, om så krävs).
Behandlingen av ovannämnda uppgifter är nödvändig för fullgörandet och faktureringen av de tjänster som erbjuds av appWash. Den rättsliga grunden för databehandling är Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.
Uppgifterna kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte eller tills du återkallar ditt samtycke, såvida inte databehandling är tillåten på annan rättslig grund.

3. Kommersiell kommunikation

Om och i den mån du har gett oss ditt samtycke till att kontakta dig i reklamsyfte, t.ex. via nyhetsbrev via e-post, sker den databehandling som krävs i samband med kontaktetableringen på den rättsliga grunden i art. 6 para. 1 lit. a) GDPR ("samtycke"). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till oss med framtida verkan (t.ex. genom att använda länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet). Kommersiell kommunikation kan skickas via externa tjänsteleverantörer. I detta avseende agerar dessa tjänsteleverantörer för oss som processorer bundna av instruktioner.

4. Kontaktalternativ
 

I vår appWash-app och på vår webbplats hittar du olika sätt att kontakta oss. Om du använder dessa och t.ex. kontaktar oss via e-post kommer vi att behandla de uppgifter du lämnar till oss när du kontaktar oss för att svara på din förfrågan. 
Vi har ett berättigat intresse av att besvara dina förfrågningar. Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Om din förfrågan syftar till att ingå ett avtal är den rättsliga grunden art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.
De uppgifter som överförs till oss i samband med att du kontaktar oss kommer att raderas efter att din förfrågan har slutförts, såvida vi inte är skyldiga att lagra dem på grund av handels- och skatterättsliga skäl.

 

5. Uppträdanden i sociala medier

5.1 Meddelande på Instagram

Vi driver Instagram-kontot appwash_powered_by_miele på det sociala nätverket Instagram som tillhör Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Instagram"). Om du besöker vårt konto samlar Instagram in uppgifter och kan behandla dem i USA. Detta gäller även om du inte är en registrerad Instagram-användare eller inte har loggat in på ditt Instagram-konto. Enligt Instagram omfattar de insamlade uppgifterna IP-adress, information om operativsystem, hårdvaruversioner och webbläsartyp, data som samlas in från cookies som ställts in av Instagram om ditt användningsbeteende och andra tekniska data. Mer information om detta hittar du i Instagrams integritetspolicy, som du kan läsa här: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 

5.2 Meddelande på YouTube

Vi driver YouTube-kanalen appWash powered by Miele på YouTube-videoplattformen YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). Om du besöker vår kanal samlar YouTube in data och kan behandla dem i USA. Detta gäller även om du inte är en registrerad YouTube-användare eller för närvarande inte är inloggad på ditt YouTube-konto. Vi har inget inflytande på behandlingen av de insamlade uppgifterna, eftersom den uteslutande utförs av YouTube. Enligt YouTube omfattar de insamlade uppgifterna din IP-adress, information om ditt operativsystem, hårdvaruversioner och webbläsartyp, data som samlas in från cookies som ställts in av YouTube om ditt användarbeteende och andra tekniska data. Mer information om detta finns i YouTubes integritetspolicy, som du hittar på https://policies.google.com/privacy. 

5.3 Anteckning på LinkedIn

Vi driver LinkedIn-profilen https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh på LinkedIn-karriärplattformen för LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn Ireland"). Om du besöker vår LinkedIn-profil samlar LinkedIn Ireland in uppgifter och kan behandla dem i USA. Detta gäller även om du inte är en registrerad användare av LinkedIn Ireland eller för närvarande inte är inloggad på ditt LinkedIn-konto. Mer information om detta finns i LinkedIn Irelands integritetspolicy, som du hittar på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

5.4 Anmärkning om XING

Vi driver Xing-profilen https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh på Xing-karriärplattformen som tillhör Xing SE ("XING"). Om du besöker vår XING-profil kommer XING att samla in och behandla data. Detta sker även om du inte är en registrerad XING-användare eller för närvarande inte är inloggad på ditt XING-konto. Du hittar mer information om detta i XING:s integritetspolicy, som du kan läsa på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

6. Överföring av personuppgifter till tredje part

appWash-tjänsterna tillhandahålls delvis av våra externa tjänsteleverantörer, ease2pay, Burg, Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Nederländerna. Involtum agerar som personuppgiftsbiträde bundet av instruktioner för enskilda behandlingar. 
Dessutom är det möjligt att vi överför dina uppgifter till följande ytterligare kategorier av mottagare som en del av de behandlingar som nämns i denna integritetspolicy:
•    Externa konsulter (t.ex. advokater, skatterådgivare, revisorer);
•    Tjänsteleverantörer och ställföreträdare;
•    Företag inom Miele-koncernen;
•    försäkringsbolag; och
•    Myndigheter och statliga institutioner.
Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet, om vi eller den tredje parten har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter eller om du har samtyckt till dataöverföringen. Vi överför också dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det på grund av lagbestämmelser eller officiella eller domstolsbeslut.

7. plats för lagring av uppgifter

Om inte annat uttryckligen anges i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att lagras på servrar inom Europeiska unionens territorium.

8. rättigheter för registrerade

Registrerade personer har olika rättigheter enligt GDPR. Dessa omfattar i synnerhet
•    Rätt till tillgång: I enlighet med art. 15 GDPR kan du begära bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss. Om sådan behandling sker kan du också begära ytterligare information från oss om behandlingen.
•    Rätt till rättelse: I enlighet med art. 16 GDPR har du rätt till rättelse och/eller komplettering om de behandlade personuppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga.
•    Rätt till begränsning av behandling: I enlighet med art. 18 GDPR kan du begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig.
•    Rätt till radering: I enlighet med art. 17 GDPR har du också rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som lagras om dig under vissa förutsättningar.
•    Rätt till dataportabilitet: I enlighet med art. 20 GDPR har du också rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss.

9. Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hanteringen av dina personuppgifter till den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för dig eller oss. 


10. Rätt att göra invändningar

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 21 GDPR, förutsatt att det finns skäl för detta på grund av din speciella situation eller att invändningen riktas mot direktreklam. I det senare fallet har du en allmän rätt till invändning, som vi kommer att genomföra utan att specificera en särskild situation.