Sistem za prijavitelje nepravilnosti in pritožbeni postopki

Miele spodbuja odprto kulturo in duh sodelovanja, v katerem lahko prizadeti poiščejo nasvet in izrazijo svoje pomisleke. Poleg notranjih kanalov že vrsto let imenujemo tudi zunanjega varuha človekovih pravic, na katerega se lahko zaposleni in poslovni partnerji obrnejo zaupno in anonimno.

Varuh človekovih pravic sprejema nasvete o morebitnih kršitvah zakonov ali notranjih pravil (sistem prijaviteljev nepravilnosti). Odgovoren je tudi za pritožbeni postopek v skladu z nemškim zakonom o skrbnem preverjanju dobavne verige [PDF Rules of Procedure]. Pritožbeni postopek posameznikom omogoča, da opozorijo na tveganja za človekove pravice in okolje ter na kršitve človekovih pravic ali okoljskih obveznosti.

Varuh človekovih pravic je dosegljiv na naslednji način:

Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Telefon: +49 521 557 333 0 / Mobilni telefon: +49 521 557 333 0: +49 151 58230321

E-naslov:ombudsmann@thielvonherff.de

Platforma za poročanje:www.report-tvh.com

Domača stran: www.thielvonherff.de

Zaščiten je vsakdo, ki v dobri veri posreduje namig. Vsi nasveti bodo obravnavani z največjo skrbnostjo in ob upoštevanju pravic vseh vpletenih strani.