Systém oznamovania nekalých praktík a postupy podávania sťažností

poločnosť Miele podporuje otvorenú kultúru a ducha spolupráce, v ktorom môžu dotknuté osoby požiadať o radu a vyjadriť svoje obavy. Okrem interných kanálov už mnoho rokov menujeme externého ombudsmana, na ktorého sa môžu zamestnanci a obchodní partneri dôverne a anonymne obrátiť.

Ombudsman prijíma tipy na možné porušenie zákonov alebo interných predpisov (systém whistleblowerov). Je tiež zodpovedný za postup podávania sťažností podľa nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci [PDF Rules of Procedure]. Postup podávania sťažností umožňuje jednotlivcom poukázať na riziká v oblasti ľudských práv a životného prostredia, ako aj na porušovanie ľudských práv alebo environmentálnych povinností.

Ombudsmana môžete kontaktovať nasledovne:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Tel.: +49 521 557 333 0 / Mobil: +49 151 58230321

E-mail:ombudsmann@thielvonherff.de

Platforma na podávanie správ:www.report-tvh.com

Domovská stránka:www.thielvonherff.de

Každý, kto poskytne tip v dobrej viere, je chránený. Všetky tipy budú sledované s maximálnou starostlivosťou a s náležitým ohľadom na práva všetkých zúčastnených strán.