Prawa człowieka - Nasza pozycja

Nasze zobowiązanie do poszanowania praw człowieka

Jako międzynarodowa firma rodzinna jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec pracowników, środowiska i społeczeństwa. Dlatego jesteśmy zobowiązani do przestrzegania standardów społecznych, wzmacniania praw człowieka i zapobiegania ich naruszeniom.

Od ponad 120 lat Miele jest synonimem wysokiej jakości urządzeń gospodarstwa domowego i maszyn komercyjnych, jak żadna inna firma i jest uważana za uosobienie niezawodnych i trwałych produktów. Niezmienne wartości naszej firmy obejmują pełne szacunku i odpowiedzialne traktowanie zarówno pracowników, jak i dostawców. Przestrzeganie praw człowieka jest w Miele oczywistością - i kluczowym elementem kultury korporacyjnej.

Wdrażanie SA8000 i Kodeksu Postępowania przez wiele lat

Miele wymaga również od swoich dostawców przestrzegania kryteriów społecznych. Wszyscy dostawcy Miele na całym świecie muszą zobowiązać się do przestrzegania powyższych kryteriów w ramach własnej organizacji zgodnie z uznaną międzynarodową normą społeczną SA8000, a także muszą monitorować zgodność ze strony własnych dostawców. Ponadto zasady i wymagania zawarte w Kodeksie Postępowania Dostawców stanowią integralną część relacji biznesowych między Miele a jej dostawcami. Dostawcy zgadzają się na zasady określone bardziej szczegółowo, obejmujące prawa człowieka i prawa pracownicze, ochronę środowiska, etyczne praktyki biznesowe i uczciwość korporacyjną, odpowiedzialne łańcuchy dostaw i należytą staranność jako minimalne standardy. Są oni również zobowiązani do zapewnienia, że te zasady i wymagania mają również zastosowanie do struktur łańcucha dostaw wyższego szczebla.

Analiza ryzyka

W odniesieniu do dostawców Miele monitoruje i regularnie dostosowuje swój proces analizy ryzyka, który został ustanowiony na przestrzeni lat. W tym celu bezpośredni dostawcy są oceniani pod kątem ich potencjału ryzyka na podstawie zewnętrznych wskaźników ryzyka i dalszych informacji dostępnych w firmie (w tym konkretnych spostrzeżeń i doświadczeń) i przypisywani do kategorii ryzyka. Taka priorytetyzacja stanowi podstawę ukierunkowanego i proaktywnego zarządzania ryzykiem i działaniami przez Miele. W zależności od klasyfikacji ryzyka dostawcy, skutkuje to szeregiem różnych działań - aż do corocznych kontroli na miejscu w celu ustalenia zgodności z wymaganymi kryteriami i minimalnymi standardami.

Jeśli chodzi o procesy, analiza ryzyka jest przeprowadzana regularnie przez Miele i odpowiednio dokumentowana - co najmniej raz w roku. Ponadto przeprowadzana jest doraźna analiza ryzyka, gdy wymaga tego ocena ryzyka Miele lub gdy istnieją bezpośrednie obawy dotyczące naruszenia obowiązków, w tym przez dostawców pośrednich. Jeśli pomimo należytych środków ostrożności istnieją powody, by sądzić, że działalność biznesowa Miele może mieć negatywny wpływ na prawa człowieka, Miele może skorzystać z ustalonego procesu eskalacji w celu przeanalizowania, zmodyfikowania i/lub skorygowania zachowania, co może obejmować, w ostateczności, zerwanie więzi biznesowych.

Procedura składania skarg

Miele zachęca swoich pracowników do zgłaszania domniemanych naruszeń niniejszej polityki w zakresie praw człowieka za pośrednictwem istniejących kanałów składania skarg lub procesów rozwiązywania sporów. Obejmują one lokalne kierownictwo, odpowiednie działy HR i infolinię ds. zgodności. Nasi partnerzy i strony trzecie mają różne kanały na stronie www.miele.com, za pośrednictwem których mogą zgłaszać potencjalne naruszenia niniejszego oświadczenia o polityce w zakresie praw człowieka, w tym za pośrednictwem rzecznika praw obywatelskich.

Obszary odpowiedzialności

Ogólna odpowiedzialność za wdrożenie niniejszej polityki spoczywa na sześcioosobowym Zarządzie Miele. Odpowiedzialność za należytą staranność w zakresie praw człowieka spoczywa na odpowiednim kierownictwie różnych funkcji i działów w Grupie Miele w odniesieniu do poszczególnych zadań i obowiązków. Gwarantuje to, że każdy obszar w firmie ma jasność co do swoich obowiązków w zakresie przestrzegania praw człowieka i codziennego wdrażania środków, zarówno w ramach własnej działalności, jak i w łańcuchu dostaw. Nadrzędną koordynacją i zarządzaniem zajmuje się centralna grupa zadaniowa, na czele której stoi dział ds. zrównoważonego rozwoju i regulacji oraz dział prawny i zgodności z przepisami.

 

Zarząd Miele

Utracone hasło?

Twoje hasło musi mieć długość przynajmniej 8 znaków.

Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji i wybierz hasło, które zawiera przynajmniej 8 znaków.

Wkrótce wyślemy wiadomość do {0}. Prosimy o potwierdzenie adresu e-mail w ciągu najbliższych 15 minut. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, skontaktuj się z nami pod adresem support@appwash.com. Prosimy też o sprawdzenie skrzynki spamu.