Deklaracja ochrony danych

 

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o przetwarzaniu danych związanym z korzystaniem z appWash. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w ramach obowiązujących w danym przypadku ustawowych przepisów o ochronie danych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

 1. Informacje ogólne

Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 nr 1 RODO „danymi osobowymi” są wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznaje się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie przyporządkowania jej do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Administrator danych

Administratorem danych w myśl art. 4 nr 7 RODO jest

Miele Operations & Payment Solutions GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh

tel.:  +49 5241 8673190

e-mail:  support@appwash.com

 1. appWash dla Użytkowników

Informacje ogólne

Aplikacja appWash umożliwia łatwą organizację i realizację cykli prania i suszenia. Przed pierwszym korzystaniem z appWash musisz zweryfikować swój numer telefonu, zarejestrować się i założyć konto. Po rejestracji możesz na naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji rezerwować pralki i suszarki, do jakich masz dostęp, aktywować je i zatrzymywać. Poprzez aplikację appWash odbywa się również rozliczanie korzystania z użytkowanych przez Ciebie pralek i suszarek.

W związku z korzystaniem z appWash przetwarzane są następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres pocztowy,
 • numer telefonu,
 • dane dotyczące cyklu prania lub suszenia (liczba / miejsce / czas).

Przy pierwszej rejestracji i zakładaniu indywidualnego konta przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Dane te potrzebne są również w celu wystawienia rachunku. Obliczenie kwoty rachunku wymaga danych poszczególnych cykli prania i suszenia (liczba / miejsce / czas). Oprócz tego przy weryfikacji konta przetwarzany jest Twój numer telefonu.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne w związku z wykonywaniem i rozliczaniem usług oferowanych przez appWash. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane poddawane są ponadto pseudonimizowanej / anonimizowanej analizie, abyśmy mogli na bieżąco optymalizować nasze usługi. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym optymalizacja naszych usług opiera się jednocześnie na naszym prawnie uzasadnionym interesie. / Podstawą prawną jest w tym przypadku Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Twoje dane przechowywane są tylko tak długo, jak jest to konieczne do celu, w którym były przechowywane, lub do odwołania Twojej zgody, o ile przetwarzanie danych nie było dopuszczalne w oparciu o inną podstawę prawną.

Aplikacja appWash

Aplikacja appWash dostępna jest w sklepach App-Store, których operatorami są osoby trzecie. Warunkiem pobrania aplikacji appWash jest z reguły uprzednia rejestracja w danym sklepie App-Store. Na dane osobowe, przetwarzane w ramach tego procesu, nie mamy żadnego wpływu. Administratorem danych jest wówczas wyłącznie operator danego sklepu z aplikacjami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć we wskazówkach o ochronie danych zamieszczonych przez konkretny sklep App-Store.

Aby móc w pełni korzystać z naszej aplikacji appWash, wymagane są pewne uprawnienia systemowe, takie jak np. prawo dostępu do danych o lokalizacji. Na początku korzystania z appWash i/lub także dopiero przy używaniu danej funkcji konieczne będzie udzielenie odpowiednich uprawnień. Pamiętaj oczywiście, że prawidłowe korzystanie z aplikacji appWash wymaga dostępu do określonych funkcji Twojego mobilnego urządzenia końcowego (smartfona lub tabletu) i dostępu do Twoich danych osobowych.

Oprócz danych wymienionych w punkcie 2.1 przy korzystaniu z aplikacji appWash przetwarzane są ponadto tzw. dane o korzystaniu z aplikacji oraz Twój adres IP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu świadczenia usług oferowanych poprzez aplikację appWash. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane o korzystaniu z aplikacji poddawane są ponadto pseudonimizowanej / anonimizowanej analizie, aby możliwa była bieżąca optymalizacja naszej aplikacji appWash. Podstawę prawną stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym optymalizacja aplikacji appWash opiera się jednocześnie na naszym prawnie uzasadnionym interesie. / Podstawą prawną jest również w tym przypadku Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane przechowywane są tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, w którym były przechowywane, lub do odwołania Twojej zgody, o ile przetwarzanie danych nie było dopuszczalne w oparciu o inną podstawę prawną.

Nasza aplikacja appWash w celu jej zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania i ulepszania korzysta z usługi Google Analytics firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę Twojego korzystania z aplikacji appWash. Informacje wygenerowane przez plik cookie są z reguły przesyłane na jeden z serwerów firmy Google w USA i tam przechowywane. Dla naszych aplikacji Miele korzystamy z rozszerzenia anonimizacji IP (tzw. maskowania adresu IP), co oznacza, że Twój adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie jednak przez Google uprzednio skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przesyłany w całości na serwer firmy Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie operatora aplikacji appWash firma Google będzie korzystała z tych informacji, aby analizować Twoje użytkowanie aplikacji, sporządzać raporty na temat aktywności w ramach aplikacji oraz świadczyć dla nas inne usługi związane z korzystaniem z aplikacji i internetu.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. / Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Możesz wyrazić sprzeciw lub odwołać zbieranie lub analizowanie swoich danych przez Google Analytics, dezaktywując funkcję Google Analytics w ustawieniach aplikacji Miele.

Przesyłane przez nas dane oraz dane połączone z plikami cookie, rozpoznawaniem użytkowników (np. identyfikatorem użytkownika) czy identyfikatorami reklam są po 14 miesiącach automatycznie usuwane.

Więcej informacji o warunkach korzystania z Google Analytics można znaleźć pod adresem www.google.com/analytics/terms.

Aplikacja sieciowa / witryna internetowa appWash

Przy każdym wywołaniu naszej witryny internetowej Twoja przeglądarka automatycznie przesyła dane, które zostają zapisane w plikach dziennika serwera. Chodzi przy tym o następujące dane („dane plików dziennika”): 

 • informacje o używanym typie i wersji przeglądarki,
 • system operacyjny użytkownika,
 • dostawca serwisu internetowego i adres IP użytkownika,
 • data i godzina wywołania witryny.

Zlecamy anonimizowaną analizę danych plików dziennika, aby stale ulepszać witrynę internetową, dostosowywać ją do zainteresowań naszych użytkowników i szybciej usuwać błędy. Z tych celów wynika też nasz uzasadniony interes stanowiący podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W formie niezanonimizowanej dane plików dziennika wykorzystywane są wyłącznie do ustalania zakłóceń i zapewniania bezpieczeństwa systemu łącznie z wykrywaniem i śledzeniem niedopuszczalnych prób uzyskiwania dostępu oraz dokonywania oszustw czy nadużyć. Są one w tym celu zapisywane na 7 do 14 dni, a następnie usuwane. Dane plików dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w danym przypadku zostać przekazane organom śledczym.

Na naszej witrynie internetowej stosujemy ponadto pliki cookie lub inne technologie, takie jak piksele (zwane dalej ogólnie „plikami cookie”). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym przez Twoją przeglądarkę, albo obrazki, takie jak piksele. Podczas kolejnego wywołania naszej witryny internetowej za pomocą tego samego urządzenia końcowego informacje zapisane w plikach cookie są odsyłane z powrotem albo na naszą witrynę internetową (własny plik cookie), albo na inną witrynę internetową (zewnętrzny plik cookie).

Dzięki informacjom zapisanym w plikach cookie dana witryna internetowa rozpoznaje, że była już przez Ciebie odwiedzana. Umożliwia to jak najlepsze wyświetlanie tej witryny zgodnie z Twoimi preferencjami. Identyfikacja na Twoim urządzeniu końcowym dotyczy przy tym jedynie samego pliku cookie. Dane osobowe przetwarzane są ponadto tylko po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody albo jeżeli jest to bezwzględnie konieczne, aby korzystanie z oferowanej i wywołanej przez Ciebie usługi było możliwe.

O stosowaniu plików cookie użytkownik informowany jest z góry poprzez odpowiednią wskazówkę w postaci baneru. Pliki cookie, które nie są niezbędne do świadczenia naszych usług, aktywujemy tylko po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. 

Określone pliki cookie możesz też dezaktywować na naszej stronie zawierającej ustawienia plików cookie. Możesz również całkowicie uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; w tym przypadku nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej mogą być jednak dostępne.

Dodatkowe informacje dla Operatorów Placówek appWash

Przetwarzanie danych osobowych może mieć też miejsce w związku z zakładaniem konta Operatora oraz relacjami handlowymi, w jakie wchodzimy następnie z Operatorem Placówek appWash. Dane te to na przykład:

 • imię i nazwisko Operatora,
 • adres e-mail Operatora,
 • adres pocztowy Operatora i lokalizacje Placówek,
 • numer telefonu Operatora,
 • dane dotyczące Placówki appWash,
 • dane bankowe (IBAN, itd.) oraz
 • dane podatkowe (np. numer identyfikacji podatkowej, o ile jest wymagany).

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne w związku z wykonywaniem i rozliczaniem usług oferowanych przez appWash. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane przechowywane są tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, w którym były przechowywane, lub do odwołania Twoje zgody, o ile przetwarzanie danych nie było dopuszczalne w oparciu o inną podstawę prawną.

 1. Komunikacja komercyjna

Jeżeli i w zakresie, w jakim udzielisz nam zgody na kontakty reklamowe, np. poprzez Newsletter przesyłany drogą e-mailową, dochodzić będzie do niezbędnego w ramach tych kontaktów przetwarzania danych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO („Zgoda”). Swoją zgodę wyrażoną wobec nas możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość (np. używając linku wyrejestrowania otrzymanego w e-mailu). Wysyłka komunikacji komercyjnej może odbywać się za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych. Usługodawcy ci działają w tym zakresie pod naszym kierunkiem w charakterze podmiotów przetwarzających.

 1. Możliwości kontaktu

W naszej aplikacji appWash oraz na naszej witrynie internetowej znajdziesz różne możliwości kontaktu z nami. Jeżeli z nich korzystasz i kontaktujesz się z nami np. poprzez e-mail, przetwarzamy Twoje dane przesłane nam w ramach tych kontaktów, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Odpowiadanie na kierowane do nas zapytania leży w naszym uzasadnionym interesie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem Twojego zapytania jest zawarcie umowy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane przekazane nam w ramach tego kontaktu są usuwane po zamknięciu zapytania, chyba że mamy obowiązek ich przechowywania na podstawie przepisów handlowych i podatkowych w zakresie wynikającym z tych przepisów.

 1. Media społecznościowe

Informacje o fanpage’u na Facebooku

Pod adresem www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele znajdziesz nasz fanpage w sieci społecznościowej Facebook.com firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia („Facebook”). Jeżeli odwiedzisz nasz fanpage, Twoje dane zostaną zebrane przez Facebook i w razie potrzeby przetworzone w USA. Dotyczy to także osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami Facebooka ani nie są w danym momencie zalogowane na swoim koncie na Facebooku. Jak informuje Facebook, do zbieranych danych należą m.in. adres IP, dane systemu operacyjnego, wersja sprzętu komputerowego i typ przeglądarki, dane o Twojej aktywności jako użytkownika pochodzące z plików cookie wstawionych przez Facebook, a także inne dane techniczne. Więcej informacji na ten temat zawierają wytyczne firmy Facebook w sprawie ochrony danych znajdujące się pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informacje o korzystaniu przez Facebook z plików cookie znajdziesz pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies.

Informacje o Twitterze

Prowadzimy konto na Twitterze appWash_Miele w ramach serwisu krótkich wiadomości tekstowych firmy Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA („Twitter”). Administratorem przetwarzania danych osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Przy korzystaniu z Twittera Twoje dane osobowe są przez firmę Twitter gromadzone, przesyłane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane oraz przesyłane przy tym niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania do Stanów Zjednoczonych, Irlandii i każdego innego kraju, w którym Twitter prowadzi działalność, i tam przechowywane i wykorzystywane.

 Informacje o tym, jakie dane Twitter przetwarza i do jakich celów je wykorzystuje, znajdziesz w deklaracji ochrony danych firmy Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Informacje o Instagramie

Prowadzimy konto na Instagramie appwash_powered_by_miele w sieci społecznościowej Instagram firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia („Instagram”). Jeżeli odwiedzisz nasze konto, Twoje dane zostaną zebrane przez Instagram i w razie potrzeby przetworzone w USA. Dotyczy to także osób, które nie są zarejestrowane na Instagramie ani nie są w danym momencie zalogowane na swoim koncie na Instagramie. Jak informuje Instagram, do zbieranych danych należą m.in. adres IP, dane systemu operacyjnego, wersja sprzętu komputerowego i typ przeglądarki, dane o Twojej aktywności jako użytkownika pochodzące z plików cookie wstawionych przez Instagram, a także inne dane techniczne. Więcej informacji na ten temat zawierają wytyczne firmy Instagram w sprawie ochrony danych, które możesz znaleźć pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Informacje o YouTube

Prowadzimy kanał YouTube appWash powered by Miele na platformie wideo YouTube firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA („YouTube”). Jeżeli odwiedzisz nasz kanał, Twoje dane zostaną zebrane przez YouTube i w razie potrzeby przetworzone w USA. Dotyczy to także osób, które nie są zarejestrowane w serwisie YouTube ani nie są w danym momencie zalogowane na swoim koncie YouTube. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych, ponieważ prowadzone jest to wyłącznie przez YouTube. Jak informuje YouTube, do zbieranych danych należą m.in. adres IP, dane systemu operacyjnego, wersja sprzętu komputerowego i typ przeglądarki, dane o Twojej aktywności jako użytkownika pochodzące z plików cookie wstawionych przez YouTube, a także inne dane techniczne. Więcej informacji na ten temat zawierają wytyczne firmy YouTube w sprawie ochrony danych, które możesz znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Informacje o platformie LinkedIn

Prowadzimy profil LinkedIn https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh na platformie biznesowej LinkedIn firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn Ireland”). Jeżeli odwiedzisz ten profil, Twoje dane zostaną zebrane i przetworzone przez Linkedin Ireland w USA. Dotyczy to także osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami platformy Linkedin Ireland ani nie były w danym momencie zalogowane na swoim koncie LinkedIN. Więcej informacji na ten temat zawierają wytyczne LinkedIn Ireland w sprawie ochrony danych znajdujące się pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Informacje o platformie XING

Prowadzimy profil Xing https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh na platformie biznesowej Xing firmy Xing SE („XING”). Jeżeli odwiedzisz ten profil, Twoje dane zostaną zebrane i przetworzone przez XING. Dotyczy to także osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami platformy XING ani nie były w danym momencie zalogowane na swoim koncie XING. Więcej informacji na ten temat zawierają wytyczne XING w sprawie ochrony danych znajdujące się pod adresem https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Przesyłanie danych osobowych do osób trzecich

Serwis appWash świadczy częściowo nasz zewnętrzny usługodawca, firma Involtum Services B.V. („Involtum”), Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Holandia. Involtum działa pod naszym kierunkiem w zakresie poszczególnych procesów przetwarzania danych w charakterze podmiotu przetwarzającego.

Ponadto w ramach procesów przetwarzania opisanych w tej deklaracji ochrony danych istnieje możliwość, że Twoje dane będą przez nas przesyłane do następujących odbiorców innych kategorii:

 • doradcy zewnętrzni (np. adwokaci, doradcy podatkowi, biegli rewidenci);
 • usługodawcy i podmioty działające w naszym imieniu;
 • przedsiębiorstwa Grupy Miele (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm);
 • zakłady ubezpieczeniowe oraz
 • urzędy i instytucje państwowe.

Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane osobom trzecim tylko w przypadku, kiedy wymaga tego realizacja umowy, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie lub w interesie osoby trzeciej albo kiedy przekazywanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Oprócz tego przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub zarządzeń urzędowych czy sądowych.  

 1. Miejsce przechowywania danych

O ile niniejsza deklaracja ochrony danych nie stanowi inaczej, Twoje dane osobowe przechowywane są na serwerach znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują ponadto zgodnie z RODO różne prawa. Należą do nich w szczególności:

 • Prawo do informacji Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo żądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzanie takie ma miejsce, możesz od nas żądać także dalszych informacji na ten temat.
 • Prawo do sprostowania danych Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych Zgodnie z art. 17 RODO pod określonymi warunkami masz również prawo żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych, które są przez nas przechowywane.
 • Prawo do przenoszenia danych Zgodnie z art. 20 RODO masz też prawo żądać otrzymania danych osobowych, które zostały przez Ciebie udostępnione, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także umożliwienia przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.
 1. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w sprawie postępowania z Twoimi danymi osobowymi do właściwego organu nadzorczego ochrony danych.

 1. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w oparciu o prawnie uzasadnione interesy, masz zgodnie z art. 21 RODO prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile istnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją lub sprzeciw skierowany jest wobec reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku masz generalne prawo sprzeciwu, które jest przez nas wykonywane bez powoływania się na szczególną sytuację.

 

Utracone hasło?

Twoje hasło musi mieć długość przynajmniej 8 znaków.

Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji i wybierz hasło, które zawiera przynajmniej 8 znaków.

Wkrótce wyślemy wiadomość do {0}. Prosimy o potwierdzenie adresu e-mail w ciągu najbliższych 15 minut. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, skontaktuj się z nami pod adresem support@appwash.com. Prosimy też o sprawdzenie skrzynki spamu.