Varslingssystem og prosedyrer for klagesaker

Miele legger til rette for en åpen kultur og en samarbeidsånd der de berørte kan søke råd og komme med sine bekymringer. I tillegg til de interne kanalene har vi i mange år hatt et eksternt ombud som ansatte og forretningspartnere kan henvende seg til i fortrolighet og anonymt.

Ombudsmannen tar imot tips om mulige brudd på lover eller interne regler (varslingssystem). Han er også ansvarlig for klageprosedyren i henhold til den tyske loven om aktsomhet i leverandørkjeden [PDF Rules of Procedure]. Klageordningen gjør det mulig for enkeltpersoner å påpeke menneskerettighets- og miljørisikoer samt brudd på menneskerettigheter eller miljøforpliktelser.

Ombudspersonen kan kontaktes på følgende måte:

Dr. Carsten Thiel von Herff, cand.jur.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Tlf: +49 521 557 333 0 / Mobil: +49 151 58230321

E-post:ombudsmann@thielvonherff.de

Rapporteringsplattform:www.report-tvh.com

Hjemmeside: www.thielvonherff.de

Alle som gir et tips i god tro, er beskyttet. Alle tips vil bli fulgt opp med den største forsiktighet og med behørig hensyn til rettighetene til alle involverte parter.

Glemt passordet?

Passordet ditt må inneholde minst 8 tegn.

Skriv inn e-postadressen du har registrert hos oss, og velg et nytt passord på minst 8 tegn.

Vi vil snart sende en e-post til {0}. Vennligst bekreft e-postadressen din i løpet av de neste 15 minuttene. Hvis du ikke mottar e-posten, kan du kontakte oss på support@appwash.com. Vennligst sjekk søppelpostkassen din først.