Varslingssystem og prosedyrer for klagesaker

Miele legger til rette for en åpen kultur og en samarbeidsånd der de berørte kan søke råd og komme med sine bekymringer. I tillegg til de interne kanalene har vi i mange år hatt et eksternt ombud som ansatte og forretningspartnere kan henvende seg til i fortrolighet og anonymt.

Ombudsmannen tar imot tips om mulige brudd på lover eller interne regler (varslingssystem). Han er også ansvarlig for klageprosedyren i henhold til den tyske loven om aktsomhet i leverandørkjeden [PDF Rules of Procedure]. Klageordningen gjør det mulig for enkeltpersoner å påpeke menneskerettighets- og miljørisikoer samt brudd på menneskerettigheter eller miljøforpliktelser.

Ombudspersonen kan kontaktes på følgende måte:

Dr. Carsten Thiel von Herff, cand.jur.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Tlf: +49 521 557 333 0 / Mobil: +49 151 58230321

E-post:ombudsmann@thielvonherff.de

Rapporteringsplattform:www.report-tvh.com

Hjemmeside: www.thielvonherff.de

Alle som gir et tips i god tro, er beskyttet. Alle tips vil bli fulgt opp med den største forsiktighet og med behørig hensyn til rettighetene til alle involverte parter.