Retningslinjer for personvern

 

Med disse retningslinjene for personvern vil vi informere deg om databehandlingen i forbindelse med bruken av appWash. Behandlingen av personopplysninger foregår utelukkende i sammenheng med de respektive gyldige lovbestemmelsene om databeskyttelse, særlig personvernforordningen («GDPR»).

 1. Generell informasjon

Personopplysninger

I henhold til art. 4 paragraf 1 i personvernforordningen (GDPR) er «personopplysninger» all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person (videre «gjeldende person») En fysisk person anses som identifiserbar hvis personen kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator som et navn, et ID-nummer, stedsdata, en online identifikator eller en eller flere spesielle egenskaper som uttrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til denne fysiske personen.

Ansvarlige

Ansvarlig i henhold til artikkel 4 paragraf 7 i personvernforordningen (GDPR) er

Miele Operations & Payment Solutions GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, D-33332 Gütersloh

Tlf.:  +49 5241 8673190

E-post:  support@appwash.com

 1. appWash for brukere

Generell informasjon

Med appWash kan du enkelt organisere og avvikle vasking og tørking. Før første gangs bruk av appWash må du verifisere telefonnummeret ditt, registrere deg og opprette en konto. Etter registreringen kan du reservere, aktivere og stoppe de vaskemaskinene og tørketromlene som er tilgjengelige for deg på vår nettside eller via appen. Avregningen for bruken av dine vaskemaskiner og tørketromler skjer via appWash.

I forbindelse med bruken av appWash blir følgende data behandlet:

 • For- og etternavn,
 • e-postadresse,
 • adresse,
 • telefonnummer,
 • data som gjelder vaskingen eller tørkingen (antall/sted/tidspunkt).

For første gangs registrering og oppretting av en individuell konto behandler vi for- og etternavn, e-postadresse og adresse. Disse opplysningene er også nødvendige for fakturering. For å kunne beregne fakturabeløpet trenger vi data om de enkelte vaskingene og tørkingene (antall/sted/tid). Videre behandler vi telefonnummeret ditt for å verifisere kontoen din.

Behandlingen av de ovennevnte opplysningene er nødvendige for oppfyllelse og fakturering av tjenestene som tilbys av appWash. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er art. 6 paragraf 1 lit. b) i personvernforordningen (GDPR). Videre blir opplysningene evaluert pseudonymisert/anonymisert, slik at tjenestene våre kontinuerlig kan optimaliseres. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 paragraf 1 lit. f) i personvernforordningen (GDPR), som begrunner optimalisering av våre tjenester og vår legitime interesse. / Det juridiske grunnlaget for dette er ditt samtykke, art. 6 paragraf 1 lit. a) i personvernforordningen (GDPR).

Dine personopplysninger blir bare lagret så lenge de er nødvendige for å oppfylle de respektive formålene eller til du tilbakekaller ditt samtykke, med mindre databehandlingen ikke er tillatt grunnet et annet juridisk grunnlag.

appWash-app

Appen appWash er tilgjengelig i såkalte App Stores som driftes av tredjeparter. Nedlastingen av appen appWash forutsetter som regel at du er registrert i den respektive App Store. Vi har ingen påvirkning på personopplysninger som behandles i forbindelse med dette. I forbindelse med dette har operatøren for den respektive App Store eneansvar. Du finner ytterligere informasjon i personvernreglene til din respektive App Store.

For å utnytte appWash-appen vår fullstendig, er det nødvendig med noen systemtillatelser, f.eks. tilgangstillatelse til nettstedet. Når du begynner å bruke appWash og/eller ved første bruk av den respektive funksjonen blir du bedt om å tildele de tilsvarende rettighetene. Vær imidlertid oppmerksom på at riktig bruk av appWash-appen krever tilgang til bestemte funksjoner på din mobile sluttenhet (smarttelefon eller nettbrett) og tilgang til dine personopplysninger.

I tillegg til opplysningene nevnt under tallet 2.1, behandles dine såkalte app-brukerdata samt IP-adressen din når du bruker appWash-appen. Behandlingen av disse opplysningene er nødvendig for å oppfylle tjenestene tilbudt av appWash-appen. Det juridiske grunnlaget for behandling av opplysninger er art. 6 paragraf 1 lit. b) i personvernforordningen (GDPR). Videre blir app-bruksopplysningene evaluert pseudonymisert/anonymisert, slik at appWash-appen vår kontinuerlig kan optimaliseres. Det juridiske grunnlaget for dette er art. 6 paragraf 1 lit. f) i personvernforordningen (GDPR), som begrunner optimalisering av appWash-appen og vår legitime interesse. / Det juridiske grunnlaget for dette er også ditt samtykke, art. 6 paragraf 1 lit. a) i personvernforordningen (GDPR).

Personopplysningene blir bare lagret så lenge de er nødvendige for å oppfylle de respektive formålene eller til du tilbakekaller ditt samtykke, med mindre databehandlingen ikke er tillatt grunnet et annet juridisk grunnlag.

AppWash-appen bruker tjenesten Google Analytics fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («Google») for behovsbasert design og forbedring av appen. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) som lagres på sluttenheten din og muliggjør en analyse av din bruk av appWash-appen. Informasjon generert av informasjonkapselen blir som regel overført til en Google-server i USA og lagret der. For våre Miele Apps bruker vi utvidelsen av IP-anonymiseringen (såkalt IP-maskering), dvs. at IP-adressen din på forhånd blir forkortet av Google i EU-landene eller andre medlemsland i EØS-avtalen. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og lagret der.

På oppdrag fra operatøren av appWash-appen skal Google bruke denne informasjonen for å evaluere din bruk av appWash-appen for å opprette rapporter om app-aktiviteten og for å gi oss andre tjenester relatert til bruken av appWash-appen og internettbruken.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er art. 6 paragraf 1 lit. f) i personvernforordningen (GDPR). / Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene er ditt samtykke, art. 6 paragraf 1 lit. a) i personvernforordningen (GDPR).

Du kan nekte å samtykke til eller inndra samtykket ditt for innhenting hhv. evaluering av personopplysningene dine av Google Analytics ved å deaktivere Google Analytics-funksjonen i innstillingene til Miele-appene.

Opplysningene sendt av oss koblet til informasjonkapsler, brukeridentifisering (f.eks. User-ID) eller annonse-ID blir automatisk slettet etter 14 måneder.

Du finner ytterligere informasjon om bruksvilkårene til Google Analytics på www.google.com/analytics/terms.

appWash webapplikasjon/nettside

Hver gang du henter frem nettsiden vår, overfører nettleseren din automatisk opplysninger som blir lagret i loggfilene til serveren. Det dreier seg her om følgende opplysninger («Loggfildata»): 

 • Informasjon om anvendt type nettleser og nettleserversjon,
 • brukerens operativsystem,
 • brukerens internettleverandør og IP-adresse,
 • dato og klokkeslett for fremhentingen.

Loggfildata evalueres anonymisert for kontinuerlig å forbedre nettsiden, tilpasse nettsiden til brukerens interesser og utbedre feil raskere. Til disse formålene er vår berettigede interesse for behandling av data i henhold til art. 6, paragraf 1. f) i personvernforordningen (GDPR).

I en ikke-anonymisert form brukes loggfilene bare for å oppdage funksjonsfeil og for å sikre systemsikkerheten, inkludert oppdagelse og sporing av ikke tillatte forsøk på tilgang, svindel og misbruk. De blir i den forbindelse lagret i 7 til 14 dager og deretter slettet. Loggfiler som må lagres lengre for bevismessige formål, blir ekskludert fra slettingen til den endelige avklaringen av den respektive hendelsen og kan i enkelttilfeller sendes til etterforskningsmyndighetene.

Vi bruker i tillegg informasjonskapsler eller lignende teknologier som piksler (heretter generelt «informasjonskapsler») på vår nettside. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av nettleseren din på sluttenheten, eller bildefiler som piksler. Neste gang du henter frem nettsiden vår med samme sluttenhet, blir informasjonen lagret i informasjonskapslene sendt tilbake enten til vår nettside («First Party Cookie») eller til en annen nettside («Third Party Cookie»).

Gjennom informasjonen lagret i informasjonskapslene registrerer den respektive nettsiden at du allerede har besøkt den. Det gjør det mulig å vise nettsiden på best mulig måte i henhold til dine preferanser. Det er bare informasjonskapselen som blir identifisert på sluttenheten din. Personopplysninger blir ut over dette bare behandlet med ditt samtykke eller hvis dette er nødvendig for å kunne bruke tjenestene tilbudt og hentet frem av deg.

Vi informerer deg i begynnelsen om informasjonskapsler med en tilsvarende henvisning på en banner. Informasjonskapsler som ikke er nødvendige for levering av tjenestene våre, blir bare aktivert med ditt samtykke. 

Du kan også deaktivere bestemte informasjonskapsler på innstillingssiden for informasjonskapsler. Videre kan du forhindre lagring av informasjonskapsler med en tilsvarende innstilling av nettleserens programvare. I så fall vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på nettsiden vår i fullt omfang.

Ytterligere informasjon for operatører av appWash-anlegg

Vi behandler ev. også personopplysninger for oppretting av en operatørkonto og påfølgende forretningsforhold med operatøren av appWash-anlegg. Dette er f.eks.

 • operatørens for- og etternavn,
 • operatørens e-postadresse,
 • adressen til operatøren og lokalene,
 • operatørens telefonnummer,
 • opplysninger relatert til appWash-anlegget,
 • bankopplysninger (IBAN osv.) og,
 • skatteopplysninger (f.eks. skatte-ID, hvis nødvendig).

Behandlingen av de ovennevnte opplysningene er nødvendige for oppfyllelse og fakturering av tjenestene som tilbys av appWash. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er art. 6 paragraf 1 lit. b) i personvernforordningen (GDPR).

Personopplysningene blir bare lagret så lenge de er nødvendige for å oppfylle de respektive formålene eller til du tilbakekaller ditt samtykke, med mindre databehandlingen ikke er tillatt grunnet et annet juridisk grunnlag.

 1. Kommersiell kommunikasjon

Hvis og i den grad du gir oss ditt samtykke til reklamekontakt, f.eks. med nyhetsbrev via e-post, skjer den databehandlingen som kreves i forbindelse med kontakten med juridisk grunnlag i art. 6 paragraf 1 lit. a) i personvernforordningen (GDPR) («Samtykke»). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt til oss med fremtidig virkning (f.eks. ved å bruke avmeldingskoblingen i den mottatte e-posten). Sending av kommersiell kommunikasjon kan skje via eksterne tjenesteleverandører. Disse tjenesteleverandørene fungerer som oppdragsbundne leverandører for oss.

 

 1. Kontaktmuligheter

I vår appWash-app og på nettsiden vår finner du ulike måter å kontakte oss på. Hvis du bruker disse og tar kontakt med oss f.eks. via e-post, behandler vi opplysninger fra deg som en del av kontakten for å svare på forespørselen din.

Vi har en legitim interesse av å svare på henvendelser til oss. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er art. 6 paragraf 1 lit. f) i personvernforordningen (GDPR). Hvis forespørselen din er om inngåelse av en kontrakt, er det juridiske grunnlaget art. 6 paragraf 1 lit. b) i personvernforordningen (GDPR).

Opplysningene som blir overført til oss som ledd i å kontakte oss, vil bli slettet etter fullført forespørsel, hvis og i den grad vi ikke er forpliktet til å lagre dem av kommersielle og skattemessige årsaker.

 

 1. Sosiale medier

Henvisning til Facebook-siden

www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele kommer du til vår side på det sosiale nettverket Facebook.com fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland («Facebook»). Hvis du besøker siden vår, blir opplysninger samlet inn og ev. behandlet av Facebook i USA. Dette skjer selv om du ikke selv er en registrert bruker av Facebook eller ikke er logget inn på Facebook-kontoen din. Opplysningene som samles inn inkluderer blant annet IP-adresse, informasjon om operativsystemet, maskinvareversjoner og nettlesertype, opplysninger satt opp av Facebook om ditt bruksmønster og andre tekniske data, ifølge informasjon levert av Facebook. Du finner ytterligere informasjon i Facebook sine retningslinjer for personvern, som du kan hente frem på https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informasjon fra Facebook om informasjonskapsler finner du videre på https://www.facebook.com/policies/cookies.

Henvisning til Twitter

Vi drifter Twitter-kontoen appWash_Miele fra meldingstjenesten til Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. («Twitter»). Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland er ansvarlig for databehandlingen av personer bosatt utenfor USA.

Ved å bruke Twitter vil Twitter samle inn, overføre, lagre, offentliggjøre og bruke personopplysningene dine, og overføre, lagre og bruke dem i USA, Irland og alle andre land der Twitter driver virksomhet, uansett hvor du bor.

 Du finner informasjon om dette, hvilke opplysninger Twitter behandler og til hvilket formål opplysningene brukes i Twitter sin personvernerklæring: https://twitter.com/de/privacy

Henvisning til Instagram

Vi drifter Instagram-kontoen appwash_powered_by_miele på det sosiale nettverket Instagram fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland («Instagram»). Hvis du besøker kontoen vår, blir opplysninger samlet inn av Instagram og ev. behandlet i USA. Dette skjer selv om du ikke selv er en registrert bruker av Instagram eller ikke er logget inn på Instagram-kontoen din. Opplysningene som samles inn inkluderer blant annet IP-adresse, informasjon om operativsystemet, maskinvareversjoner og nettlesertype, opplysninger satt opp av Instagram om ditt bruksmønster og andre tekniske data, ifølge informasjon levert av Instagram. Du finner ytterligere informasjon i Instagram sine retningslinjer for personvern, som du kan hente frem på: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Henvisning til YouTube

Vi drifter YouTube-Channel appWash powered by Miele på videoplattformen YouTube fra YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA («YouTube»). Hvis du besøker kanalen vår, blir opplysninger samlet inn av YouTube og ev. behandlet i USA. Dette skjer selv om du ikke selv er en registrert bruker av YouTube eller ikke er logget inn på YouTube-kontoen din. Vi kan ikke påvirke behandlingen av innsamlede opplysninger. Dette gjøres ene og alene av YouTube. Opplysningene som samles inn inkluderer blant annet IP-adresse, informasjon om operativsystemet, maskinvareversjoner og nettlesertype, opplysninger satt opp av YouTube om ditt bruksmønster og andre tekniske data, ifølge informasjon levert av YouTube. Du finner ytterligere informasjon i YouTube sine retningslinjer for personvern, som du kan hente frem på https://policies.google.com/privacy.

Henvisning til LinkedIn

Vi drifter LinkedIn-profilen https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh på karriereplattformen LinkedIn fra LinkedIn Ireland Unlimited Company («LinkedIn Ireland»). Hvis du besøker LinkedIn-profilen vår, blir opplysninger samlet inn av LinkedIn og ev. behandlet i USA. Dette skjer selv om du ikke selv er en registrert bruker av LinkedIn Ireland eller ikke er logget inn på LinkedIn-kontoen din. Du finner ytterligere informasjon i LinkedIn Ireland sine retningslinjer for personvern, som du kan hente frem på  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

 Henvisning til XING

Vi drifter Xing-profilen https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh på karriereplattformen Xing fra Xing SE («XING»). Hvis du besøker XING-profilen vår, blir opplysninger samlet inn og behandlet av XING. Dette skjer selv om du ikke selv er en registrert bruker av XING eller ikke er logget inn på XING-kontoen din. Du finner ytterligere informasjon i XING sine retningslinjer for personvern, som du kan hente frem på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Overføring av personopplysninger til en tredjepart

appWash Services fremlegges til dels av vår eksterne tjenesteleverandør, Involtum Services B.V. («Involtum»), Hofplein 20, NL-3032 AC Rotterdam, Nederland. Involtum fungerer i den utstrekning som en oppdragsbundet leverandør for enkelte behandlingsprosesser.

Som en del av behandlingsprosessene som er beskrevet i denne personvernerklæringen kan vi dessuten overføre personopplysningene dine til følgende andre mottakerkategorier:

 • Eksterne rådgivere (f.eks. advokater, skatterådgivere, revisorer);
 • tjenesteleverandører og oppfyllingsstøtte;
 • virksomheter i Miele-gruppen (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm);
 • forsikringer; og
 • myndigheter og statlige institusjoner.

Vi overfører kun dine personopplysninger til tredjepart i den grad dette er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten, vi eller tredjeparten har en legitim interesse i behandlingen av dine personopplysninger, eller du har samtykket til overføring av personopplysninger. Videre overfører vi kun dine personopplysninger hvis dette er påkrevd ved lov eller myndighets- eller domstolsbeslutning.  

 1. Sted for lagring av personopplysninger

Med mindre annet er spesifisert i denne personvernerklæringen, blir personopplysningene dine lagret på servere innenfor EUs territorium.

 1. Gjeldende person sine rettigheter

Den gjeldende personen har ulike rettigheter i henhold til personvernforordningen (GDPR). Dette inkludere særlig:

 • Rett til informasjon: I henhold til art. 15 i personvernforordningen (GDPR) kan du kreve en bekreftelse på om dine personopplysninger blir behandlet av oss. Hvis slik behandling foreligger, kan du også kreve ytterligere informasjon om behandlingen.
 • Rett til utbedring: I henhold til art. 16 i personvernforordningen (GDPR) har du rett til utbedring og/eller ferdigstillelse hvis de behandlede personopplysninger som angår deg er feil eller ufullstendige.
 • Rett til begrenset behandling: I henhold til art. 18 i personvernforordningen (GDPR) kan du kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.
 • Rett til sletting: I henhold til art. 17 i personvernforordningen (GDPR) har du videre rett til å kreve at personopplysninger som er lagret om deg blir slettet under visse forutsetninger.
 • Rett til dataportabilitet: I henhold til art. 20 i personvernforordningen (GDPR) har du dessuten rett til å motta de avgitte personopplysningene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og til å overføre dem til en annen ansvarlig person uten hindring fra oss.
 1. Rett til å klage

Du har rett til å klage på behandlingen av dine personopplysninger hos databeskyttelsesmyndighetene som er ansvarlige for deg eller oss.

 1. Innsigelsesrett

Hvis dine personopplysninger blir behandlet basert på legitime interesser i henhold til art. 6, paragraf 1 lit. f. i personvernforordningen (GDPR), har du rett til å komme med innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger i henhold til art. 21 i personvernforordningen (GDPR), forutsatt at årsaker til dette oppstår ut fra din spesielle situasjon eller innsigelsen rettes mot direkte reklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell innsigelsesrett, som blir implementert av oss uten at du må oppgi en bestemt situasjon.

 

Glemt passordet?

Passordet ditt må inneholde minst 8 tegn.

Skriv inn e-postadressen du har registrert hos oss, og velg et nytt passord på minst 8 tegn.

Vi vil snart sende en e-post til {0}. Vennligst bekreft e-postadressen din i løpet av de neste 15 minuttene. Hvis du ikke mottar e-posten, kan du kontakte oss på support@appwash.com. Vennligst sjekk søppelpostkassen din først.