Retningslinjer for personvern

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om databehandling i forbindelse med bruk av appWash. Behandlingen av personopplysninger skjer utelukkende innenfor rammen av gjeldende lovbestemte personvernforskrifter, særlig personvernforordningen ("GDPR").


1. Generell informasjon

1.1 Personopplysninger

I henhold til art. 4 nr. 1 GDPR betyr "personopplysninger" enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter "registrert"); en identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.


1.2 Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i henhold til art. 4 nr. 7 i GDPR er
Miele Operations & Payment Solutions GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh, Tyskland.
Telefon: +49 5241 8673190
E-post: info@appwash.com 


2. appWash for brukere 

2.1 Generell informasjon 

Med appWash kan du enkelt organisere og administrere vaske- og tørkeprosesser. Før du bruker appWash for første gang via appen eller nettstedet, må du bekrefte e-postadressen din, registrere deg og opprette en konto. Etter at du har registrert deg, kan du reservere, aktivere og stoppe de vaskemaskinene og tørketromlene som er tilgjengelige for deg på nettstedet vårt eller via appen. Du vil også bli fakturert for bruken av de vaskemaskinene og tørketromlene du bruker via appWash.


I forbindelse med bruk av appWash behandles følgende opplysninger dersom de oppgis under registreringen:
•    For- og etternavn, 
•    e-postadresse,
•    adresse, 
•    Opplysninger om vaske- eller tørkeprosessen (antall/sted/tid).
Ved førstegangsregistrering og opprettelse av en individuell konto behandler vi for- og etternavn, e-postadresse og adresse. Disse opplysningene er også nødvendige for fakturering. For å beregne fakturabeløpet trenger vi opplysninger om de enkelte vaske- og tørkeprosessene (antall/sted/tid). Vi behandler også e-postadressen din for å bekrefte kontoen din. 
Behandlingen av de nevnte opplysningene er nødvendig for å kunne utføre og fakturere tjenestene som tilbys av appWash. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6 para. 1 bokstav b) i GDPR. Videre evalueres dataene i pseudonymisert/anonymisert/anonymisert form slik at tjenestene våre kan optimaliseres kontinuerlig. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, der optimalisering av tjenestene våre også utgjør vår berettigede interesse. / Det rettslige grunnlaget for dette er ditt samtykke, art. 6 para. 1 bokstav a) i GDPR.
Opplysningene dine lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle det aktuelle formålet eller til du trekker tilbake samtykket ditt, med mindre databehandlingen er tillatt på et annet rettslig grunnlag.

2.2 appWash-appen

appWash-appen er tilgjengelig i app-butikker som drives av tredjeparter. Nedlasting av appWash-appen krever som regel en forhåndsregistrering i den aktuelle appbutikken. Vi har ingen innflytelse på personopplysningene som behandles i denne sammenhengen. Behandlingsansvarlig i denne sammenhengen er utelukkende operatøren av den aktuelle appbutikken. Du finner mer informasjon om dette i databeskyttelsesinformasjonen til den aktuelle appbutikken.
For at du skal kunne bruke appWash-appen vår fullt ut, er det nødvendig med noen systemautorisasjoner. Du blir bedt om å gi de relevante autorisasjonene når du begynner å bruke appWash og/eller når du bruker den aktuelle funksjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at riktig bruk av appWash-appen krever tilgang til visse funksjoner på din mobile enhet (smarttelefon eller nettbrett) og tilgang til dine personopplysninger.
I tillegg til de opplysningene som er nevnt i punkt 2.1, behandles også såkalte app-bruksdata og IP-adressen din når du bruker appWash-appen. Behandlingen av disse opplysningene er nødvendig for å oppfylle tjenestene som tilbys av appWash-appen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6 para. 1 bokstav b) i GDPR. I tillegg blir data om app-bruk evaluert pseudonymisert/anonymisert slik at appWash-appen vår kan optimaliseres kontinuerlig. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, og optimaliseringen av appWash-appen utgjør også vår berettigede interesse. / Det rettslige grunnlaget for dette er også ditt samtykke, art. 6 avsn. 1 bokstav a) i GDPR.
Vi lagrer opplysningene bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle det aktuelle formålet eller til du trekker tilbake samtykket ditt, med mindre databehandlingen er tillatt på et annet rettslig grunnlag.

appWash-appen vår bruker Google Analytics-tjenesten til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") for å utforme og forbedre appen i tråd med kravene. Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler (cookies) som lagres på din enhet og gjør det mulig å analysere din bruk av appWash-appen. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Vi bruker IP-anonymisering (såkalt IP-maskering) for våre Miele-apper, dvs. at IP-adressen din forkortes av Google i EU-medlemsland eller i andre stater som er parter i EØS-avtalen. Bare i unntakstilfeller overføres den fullstendige IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. 
På vegne av operatøren av appWash-appen vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av appWash-appen, til å utarbeide rapporter om app-aktiviteter og til å tilby oss andre tjenester knyttet til bruken av appWash-appen og internettbruk. 
Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6 para. 1 bokstav f) i GDPR. / Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke, Art. 6 para. 1 bokstav a) i GDPR.

Du kan motsette deg eller tilbakekalle innsamlingen eller analysen av dataene dine av Google Analytics ved å deaktivere Google Analytics-funksjonen i innstillingene til Miele-appene. 
Dataene som sendes av oss og som er knyttet til informasjonskapsler, brukeridentifikatorer (f.eks. bruker-ID) eller reklame-ID-er, slettes automatisk etter 14 måneder.
Du finner mer informasjon om vilkårene for bruk av Google Analytics på www.google.com/analytics/terms.

2.3 appWash nettapplikasjon/nettsted

Hver gang du besøker nettstedet vårt, overfører nettleseren din automatisk data som lagres i serverens loggfiler. Det dreier seg om følgende opplysninger ("loggfilopplysninger"):  
•    Informasjon om nettlesertype og nettleserversjon som brukes,
•    brukerens operativsystem,
•    Internett-leverandør og brukerens IP-adresse,
•    dato og klokkeslett for tilgangen.
Vi analyserer loggdataene anonymt for å kunne forbedre nettstedet kontinuerlig, for å tilpasse nettstedet til brukernes interesser og for å kunne rette opp feil raskere. Disse formålene utgjør også vår berettigede interesse i databehandling i henhold til art. 6 para. 1 bokstav f) i GDPR.
I ikke-anonymisert form brukes loggfilopplysningene utelukkende til å identifisere feil og til å ivareta systemsikkerheten, inkludert å oppdage og spore uautoriserte forsøk på tilgang og forsøk på svindel og misbruk. De lagres i 7 til 14 dager til dette formålet og slettes deretter. Loggdata som må lagres videre av bevishensyn, slettes ikke før den aktuelle hendelsen er endelig avklart, og kan i enkelte tilfeller utleveres til etterforskningsmyndighetene.

Vi bruker også informasjonskapsler eller lignende teknologier som piksler (heretter generelt kalt "informasjonskapsler") på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av nettleseren din på sluttapparatet ditt, eller bildefiler som piksler. Neste gang du besøker nettstedet vårt med samme enhet, sendes informasjonen som er lagret i informasjonskapslene tilbake enten til nettstedet vårt ("førsteparts informasjonskapsel") eller til et annet nettsted ("tredjeparts informasjonskapsel").
Informasjonen som er lagret i informasjonskapslene, gjør det mulig for det aktuelle nettstedet å gjenkjenne at du allerede har besøkt det. Dette gjør det mulig å vise deg nettstedet på best mulig måte i henhold til dine preferanser. Det er bare selve informasjonskapselen som identifiseres på din enhet. Utover dette behandles personopplysninger bare med ditt uttrykkelige samtykke eller hvis det er absolutt nødvendig for å kunne bruke tjenesten som tilbys og som du har tilgang til.
Vi informerer deg på forhånd om bruken av informasjonskapsler ved hjelp av et banner. Informasjonskapsler som ikke er nødvendige for at vi skal kunne levere tjenestene våre, aktiveres kun med ditt samtykke på forhånd.  

Du kan også deaktivere visse informasjonskapsler på vår side for innstillinger for informasjonskapsler. Du kan også i prinsippet forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren din deretter; i dette tilfellet kan det hende at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt fullt ut.

2.4 appWash tap & go-kortterminal

Kortterminalen appWash tap & go kan brukes uten at det samles inn og lagres personopplysninger.

2.5 Tilleggsinformasjon for operatører av appWash-anlegg

I forbindelse med opprettelsen av en operatørkonto og det påfølgende forretningsforholdet med operatøren av appWash-anlegg kan vi også behandle personopplysninger. Dette er f.eks.
•    Fornavn og etternavn på operatøren, 
•    Operatørens e-postadresse,
•    Adresse til operatøren og anleggene, 
•    telefonnummer til operatøren, 
•    Data knyttet til appWash-anlegget, 
•    bankopplysninger (IBAN-nummer osv.) og
•    skatteopplysninger (f.eks. skatte-ID, hvis nødvendig).
Behandlingen av de nevnte opplysningene er nødvendig for å oppfylle og fakturere tjenestene som tilbys av appWash. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6 para. 1 bokstav b) i GDPR.
Opplysningene lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle det aktuelle formålet eller til du trekker tilbake samtykket ditt, med mindre databehandlingen er tillatt på et annet rettslig grunnlag.


3. Kommersiell kommunikasjon

Hvis og i den grad du har gitt oss ditt samtykke til å kontakte deg i reklameøyemed, f.eks. via nyhetsbrev på e-post, vil databehandlingen som er nødvendig i forbindelse med kontaktetableringen, utføres på grunnlag av art. 6 para. 1 bokstav a) i GDPR ("samtykke"). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til oss med virkning for fremtiden (f.eks. ved å bruke avmeldingslenken i e-posten). Kommersiell kommunikasjon kan sendes via eksterne tjenesteleverandører. I denne forbindelse opptrer disse tjenesteleverandørene for oss som instruksbundne databehandlere.

4. Kontaktmuligheter
 
I appWash-appen og på nettstedet vårt finner du ulike måter å kontakte oss på. Hvis du bruker disse og for eksempel kontakter oss via e-post, vil vi behandle opplysningene du oppgir til oss når du kontakter oss, for å kunne svare på henvendelsen din. 
Vi har en berettiget interesse i å svare på henvendelsene dine. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6 para. 1 bokstav f) i GDPR. Hvis forespørselen din er rettet mot inngåelse av en kontrakt, er det juridiske grunnlaget art. 6 para. 1 bokstav b) i GDPR.
Opplysningene som overføres til oss når du kontakter oss, slettes etter at forespørselen din er behandlet, med mindre og i den grad vi er forpliktet til å lagre dem av handels- og skatterettslige grunner.

5. Opptredener på sosiale medier

5.1 Merknad om Instagram

Vi driver Instagram-kontoen appwash_powered_by_miele på det sosiale nettverket Instagram til Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Instagram"). Hvis du besøker kontoen vår, samler Instagram inn opplysninger og kan behandle dem i USA. Dette skjer også hvis du ikke er en registrert Instagram-bruker eller ikke har logget inn på Instagram-kontoen din. Ifølge Instagram omfatter dataene som samles inn IP-adresse, informasjon om operativsystem, maskinvareversjoner og nettlesertype, data som samles inn fra informasjonskapsler satt av Instagram om din bruksatferd og andre tekniske data. Du finner mer informasjon om dette i Instagrams personvernerklæring, som du finner her: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 

5.2 Merknad om YouTube

Vi driver YouTube-kanalen appWash powered by Miele på YouTube-videoplattformen til YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). Hvis du besøker kanalen vår, samler YouTube inn opplysninger og kan behandle dem i USA. Dette skjer også hvis du ikke er en registrert YouTube-bruker eller ikke er logget inn på YouTube-kontoen din. Vi har ingen innflytelse på behandlingen av de innsamlede dataene, da den utelukkende utføres av YouTube. Ifølge YouTube omfatter de innsamlede dataene din IP-adresse, informasjon om operativsystemet ditt, maskinvareversjoner og nettlesertype, data som samles inn fra informasjonskapsler satt av YouTube om din bruksatferd og andre tekniske data. Du finner mer informasjon om dette i YouTubes personvernerklæring, som du finner på https://policies.google.com/privacy. 

5.3 Merknad om LinkedIn

Vi driver LinkedIn-profilen https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh på LinkedIn-karriereplattformen til LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn Ireland"). Hvis du besøker LinkedIn-profilen vår, samler LinkedIn Ireland inn opplysninger og kan behandle dem i USA. Dette skjer også hvis du ikke er en registrert bruker av LinkedIn Ireland eller ikke er logget inn på LinkedIn-kontoen din. Du finner mer informasjon om dette i LinkedIn Irelands personvernerklæring, som du finner på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

5.4 Merknad om XING

Vi driver Xing-profilen https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh på Xing-karriereplattformen til Xing SE ("XING"). Hvis du besøker vår XING-profil, vil XING samle inn og behandle opplysninger. Dette skjer også hvis du ikke er en registrert XING-bruker eller ikke er logget inn på XING-kontoen din. Du finner mer informasjon om dette i XINGs personvernerklæring, som du finner på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

6. Overføring av personopplysninger til tredjeparter

appWash-tjenestene leveres delvis av våre eksterne tjenesteleverandører, ease2pay, Burg, Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Nederland. Involtum fungerer som en databehandler som er bundet av instrukser for individuelle behandlingsoperasjoner. 
I tillegg er det mulig at vi kan overføre opplysningene dine til følgende andre kategorier av mottakere som en del av behandlingen som er nevnt i denne personvernerklæringen:
•    Eksterne konsulenter (f.eks. advokater, skatterådgivere, revisorer);
•    tjenesteleverandører og stedfortredere;
•    selskaper i Miele-konsernet
•    forsikringsselskaper; og
•    myndigheter og statlige institusjoner.
Vi overfører bare personopplysningene dine til tredjeparter hvis det er nødvendig for å oppfylle avtalen, hvis vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i å behandle personopplysningene dine, eller hvis du har samtykket til overføringen. Vi overfører også personopplysningene dine hvis vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av lovbestemmelser eller pålegg fra myndigheter eller domstoler.

7. sted for lagring av data

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen, lagres personopplysningene dine på servere innenfor EUs territorium.


8. de registrertes rettigheter

De registrerte har en rekke rettigheter i henhold til personvernforordningen. Disse omfatter blant annet
•    Rett til innsyn: I henhold til art. 15 GDPR kan du be om bekreftelse på om vi behandler personopplysningerom deg. Hvis slik behandling finner sted, kan duogså be oss om ytterligere informasjon om behandlingen.
•    Rett til retting: I henhold til art. 16 GDPR har du rett til retting og/eller komplettering dersom de behandlede personopplysningene om deg er uriktige eller ufullstendige.
•    Rett til begrensning av behandling: I henhold til art. 18 i GDPR kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
•    Rett til sletting: I henhold til Art. 17 GDPR har du også rett til å be om at vi sletter personopplysningene som er lagret om deg under visse forutsetninger.
•    Rett til dataportabilitet: I henhold til art. 20 GDPR har du også rett til å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten hindring fra oss.


9. Rett til å sende inn en klage

Du har rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine til personvernmyndigheten som er ansvarlig for deg eller oss. 

10. Rett til å protestere

Hvis personopplysningene dine blir behandlet på grunnlag av berettigede interesser i henhold til art. 6 para. 1 bokstav f) i GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine i henhold til art. 21 i GDPR. 21 GDPR, forutsatt at det foreligger grunner til dette som følge av din spesielle situasjon eller at innsigelsen er rettet mot direkte reklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell rett til å protestere, som vi vil implementere uten å spesifisere en bestemt situasjon.