Whistleblower system en klachtenprocedures

Miele bevordert een open cultuur en een geest van samenwerking waarin betrokkenen advies kunnen inwinnen en hun zorgen kenbaar kunnen maken. Naast interne kanalen hebben we al vele jaren een externe ombudsman aangesteld tot wie medewerkers en zakenpartners zich vertrouwelijk en anoniem kunnen wenden.

De ombudsman ontvangt tips over mogelijke overtredingen van wetten of interne regels (klokkenluidersregeling). Hij is ook verantwoordelijk voor de klachtenprocedure volgens de Duitse Supply Chain Due Diligence Act [PDF Rules of Procedure]. Via de klachtenprocedure kunnen individuen risico's voor mensenrechten en het milieu en schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen aan de kaak stellen.

De ombudsman kan als volgt worden bereikt:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Tel: +49 521 557 333 0 / Mobiel: +49 151 58230321

E-mail: ombudsmann@thielvonherff.de

Rapportageplatform: www.report-tvh.com

Homepage: www.thielvonherff.de

Iedereen die te goeder trouw een tip geeft, wordt beschermd. Alle tips worden met de grootste zorg en met inachtneming van de rechten van alle betrokken partijen opgevolgd.

 

Wachtwoord vergeten?

Je wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee je je hebt aangemeld bij ons en kies een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.

We sturen binnenkort een e-mail naar {0}. Bevestig je e-mailadres binnen de komende 15 minuten. Als je de e-mail niet ontvangt, neem dan contact met ons op via support@appwash.com. Controleer graag eerst je spambox