Privacybeleid 

Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over gegevensverwerking in verband met het gebruik van appWash. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").


1. algemene informatie

1.1 Persoonlijke gegevens

Volgens Art. 4 nr. 1 GDPR betekent "persoonsgegevens" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


1.2 Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van Art. 4 Nr. 7 GDPR is
Miele Operations & Payment Solutions GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh, Duitsland
Telefoon: +49 5241 8673190
E-mail: info@appwash.com 


2. appWash voor gebruikers 

2.1 Algemene informatie 

Met appWash kun je eenvoudig was- en droogprocessen organiseren en beheren. Voordat je appWash voor de eerste keer gebruikt via de app of de website, moet je je e-mailadres verifiëren, je registreren en een account aanmaken. Na registratie kun je de wasmachines en drogers die voor jou beschikbaar zijn op onze website of via de app reserveren, activeren en stopzetten. U wordt ook gefactureerd voor het gebruik van de wasmachines en drogers die u via appWash gebruikt.


In verband met het gebruik van appWash worden de volgende gegevens verwerkt als deze tijdens de registratie worden verstrekt:
•    Voor- en achternaam, 
•    e-mailadres,
•    adres, 
•    Gegevens met betrekking tot het was- of droogproces (aantal/plaats/tijd).
Voor de eerste registratie en het aanmaken van een individuele account verwerken wij uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw adres. Deze gegevens zijn ook nodig voor de facturering. Om het factuurbedrag te berekenen, hebben we de gegevens van de afzonderlijke was- en droogprocessen nodig (aantal/plaats/tijd). We verwerken ook uw e-mailadres om uw account te verifiëren. 
De verwerking van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering en facturering van de door appWash aangeboden diensten. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Bovendien worden de gegevens in gepseudonimiseerde/geanonimiseerde vorm geëvalueerd, zodat onze diensten voortdurend kunnen worden geoptimaliseerd. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, waarbij de optimalisatie van onze diensten ook ons legitieme belang vormt. / De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.
Uw gegevens worden alleen opgeslagen zolang het nodig is om het betreffende doel te vervullen of totdat u uw toestemming intrekt, tenzij gegevensverwerking is toegestaan op een andere rechtsgrondslag.

2.2 appWash app

De appWash app is beschikbaar in app stores die door derden worden beheerd. Voor het downloaden van de appWash app is over het algemeen voorafgaande registratie bij de betreffende app store vereist. Wij hebben geen invloed op de persoonlijke gegevens die in deze context worden verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking is in dit verband uitsluitend de exploitant van de desbetreffende app store. Meer informatie hierover vindt u in de informatie over gegevensbescherming van de desbetreffende app store.
Om onze appWash app volledig te kunnen gebruiken, zijn enkele systeemautorisaties vereist. U wordt gevraagd de relevante autorisaties toe te kennen wanneer u appWash gaat gebruiken en/of wanneer u de betreffende functie gebruikt. Houd er echter rekening mee dat het juiste gebruik van de appWash app toegang vereist tot bepaalde functies van uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) en toegang tot uw persoonlijke gegevens.
Naast de in paragraaf 2.1 genoemde gegevens worden ook uw zogenaamde app-gebruiksgegevens en uw IP-adres verwerkt wanneer u de appWash app gebruikt. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de door de appWash app aangeboden diensten uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Bovendien worden app-gebruiksgegevens gepseudonimiseerd/geanonimiseerd geëvalueerd zodat onze appWash app voortdurend kan worden geoptimaliseerd. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, waarbij de optimalisatie van de appWash app ook ons legitieme belang vormt. / De rechtsgrondslag hiervoor is ook uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.
De gegevens worden door ons slechts zo lang opgeslagen als nodig is om aan het betreffende doel te voldoen of totdat u uw toestemming intrekt, tenzij gegevensverwerking is toegestaan op een andere rechtsgrondslag.

Onze appWash app gebruikt de Google Analytics-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") om de app te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vereisten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die worden opgeslagen op uw eindapparaat en waarmee uw gebruik van de appWash app kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken voor onze Miele-apps de uitbreiding IP-anonimisering (zogenaamde IP-masking), d.w.z. dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. 
Namens de exploitant van de appWash app zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de appWash app te evalueren, om rapporten over app-activiteiten samen te stellen en om ons andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van de appWash app en internetgebruik. 
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. / De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door Google Analytics of deze intrekken door de Google Analytics-functie uit te schakelen in de instellingen van de Miele-apps. 
De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics vindt u op www.google.com/analytics/terms .

2.3 appWash webapplicatie / website

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw browser automatisch gegevens die worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het gaat hierbij om de volgende gegevens ("logbestandgegevens"):  
•    Informatie over het gebruikte browsertype en de browserversie,
•    het besturingssysteem van de gebruiker,
•    internetserviceprovider en IP-adres van de gebruiker,
•    datum en tijd van toegang.
We laten logbestandgegevens anoniem analyseren om de website voortdurend te verbeteren, om de website aan te passen aan de interesses van onze gebruikers en om fouten sneller te verhelpen. Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.
In niet-geanonimiseerde vorm worden de logbestandgegevens uitsluitend gebruikt om fouten vast te stellen en de veiligheid van het systeem te waarborgen, met inbegrip van het opsporen en volgen van ongeautoriseerde toegangspogingen en pogingen tot fraude en misbruik. Ze worden voor dit doel 7 tot 14 dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Logbestandgegevens waarvan verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in individuele gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Op onze website gebruiken we ook cookies of vergelijkbare technologieën zoals pixels (hierna in het algemeen "cookies" genoemd). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw eindapparaat, of beeldbestanden zoals pixels. De volgende keer dat u onze website bezoekt met hetzelfde apparaat, wordt de in cookies opgeslagen informatie teruggestuurd naar onze website ("first party cookie") of naar een andere website ("third party cookie").
Door de informatie die in de cookies is opgeslagen, kan de betreffende website herkennen dat u de website al eerder hebt bezocht. Dit maakt het mogelijk om de website zo goed mogelijk weer te geven op basis van uw voorkeuren. Alleen de cookie zelf wordt op uw eindapparaat geïdentificeerd. Verder worden persoonlijke gegevens alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming of als dit absoluut noodzakelijk is om de door u aangeboden en toegankelijke dienst te kunnen gebruiken.
Wij informeren u vooraf over het gebruik van cookies door middel van een banner. Cookies die niet nodig zijn voor het leveren van onze diensten worden alleen geactiveerd met uw voorafgaande toestemming.  

U kunt bepaalde cookies ook deactiveren op onze pagina met cookie-instellingen. U kunt het opslaan van cookies in principe ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; in dat geval is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

2.4 appWash tap & go kaartautomaat

De appWash tap & go kaartterminal kan worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan.

2.5 Aanvullende informatie voor exploitanten van appWash voorzieningen

Voor het aanmaken van een exploitantenaccount en de daaropvolgende zakelijke relatie met de exploitant van appWash-voorzieningen kunnen we ook persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bijv.
•    Voornaam en achternaam van de exploitant, 
•    E-mailadres van de exploitant,
•    Adres van de exploitant en de locaties, 
•    telefoonnummer van de exploitant, 
•    Gegevens met betrekking tot de appWash-faciliteit, 
•    bankgegevens (IBAN, enz.) en
•    Fiscale gegevens (bijv. fiscaal ID, indien nodig).
De verwerking van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering en facturering van de door appWash aangeboden diensten. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.
De gegevens worden alleen opgeslagen zolang het nodig is om het betreffende doel te vervullen of totdat u uw toestemming intrekt, tenzij gegevensverwerking is toegestaan op een andere rechtsgrondslag.


3. commerciële communicatie

Indien en voor zover u ons toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via een e-mailnieuwsbrief, wordt de gegevensverwerking die vereist is in het kader van het tot stand brengen van contact uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR ("toestemming"). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst (bijv. door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail). Commerciële communicatie kan worden verzonden via externe dienstverleners. In dit opzicht handelen deze dienstverleners voor ons als verwerkers die gebonden zijn aan instructies.

4. contactopties

 
In onze appWash app en op onze website vindt u verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Als u deze gebruikt en bijvoorbeeld per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt om op uw vraag te reageren. 
We hebben een legitiem belang bij het beantwoorden van uw vragen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract, is de rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.
De gegevens die aan ons zijn doorgegeven in de loop van het contact opnemen met ons, worden na afronding van uw verzoek verwijderd, tenzij en voor zover wij verplicht zijn deze te bewaren om redenen van commerciële en fiscale wetgeving.

5. verschijningen op sociale media

5.1 Opmerking over Instagram

Wij beheren het Instagram-account appwash_powered_by_miele op het sociale netwerk Instagram van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland ("Instagram"). Als u ons account bezoekt, verzamelt Instagram gegevens en verwerkt deze mogelijk in de Verenigde Staten. Dit gebeurt ook als u geen geregistreerde Instagram-gebruiker bent of niet op uw Instagram-account bent ingelogd. Volgens Instagram omvatten de verzamelde gegevens het IP-adres, informatie over het besturingssysteem, hardwareversies en browsertype, gegevens verzameld uit cookies die door Instagram zijn ingesteld over uw gebruiksgedrag en andere technische gegevens. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Instagram, dat u hier kunt openen: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 

5.2 Opmerking over YouTube

Wij exploiteren het YouTube-kanaal appWash powered by Miele op het videoplatform YouTube van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). Als je ons kanaal bezoekt, verzamelt YouTube gegevens en verwerkt deze mogelijk in de VS. Dit gebeurt ook als je geen geregistreerde YouTube-gebruiker bent of momenteel niet bent aangemeld bij je YouTube-account. Wij hebben geen invloed op de verwerking van de verzamelde gegevens, omdat deze uitsluitend door YouTube wordt uitgevoerd. Volgens YouTube omvatten de verzamelde gegevens jouw IP-adres, informatie over jouw besturingssysteem, hardwareversies en browsertype, gegevens verzameld door cookies die YouTube heeft ingesteld over jouw gebruiksgedrag en andere technische gegevens. Meer informatie hierover kun je vinden in het privacybeleid van YouTube, dat je kunt openen op https://policies.google.com/privacy . 

5.3 Opmerking over LinkedIn

Wij beheren het LinkedIn profiel https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh op het LinkedIn carrièreplatform van LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn Ierland"). Als je ons LinkedIn profiel bezoekt, zal LinkedIn Ierland gegevens verzamelen en mogelijk verwerken in de VS. Dit gebeurt ook als je geen geregistreerde gebruiker van LinkedIn Ierland bent of als je niet ingelogd bent op je LinkedIn account. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn Ierland, dat u kunt raadplegen op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

5.4 Opmerking over XING

Wij beheren het Xing-profiel https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh op het Xing-carrièreplatform van Xing SE ("XING"). Als u ons XING-profiel bezoekt, verzamelt en verwerkt XING gegevens. Dit gebeurt ook als u geen geregistreerde XING-gebruiker bent of als u momenteel niet bent aangemeld bij uw XING-account. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van XING, dat u kunt openen op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

6. overdracht van persoonsgegevens aan derden

De appWash diensten worden gedeeltelijk geleverd door onze externe dienstverleners, ease2pay, Burg, Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Nederland. Involtum treedt op als verwerker die gebonden is aan instructies voor individuele verwerkingen. 
Bovendien is het mogelijk dat wij uw gegevens doorgeven aan de volgende aanvullende categorieën van ontvangers in het kader van de verwerkingen die in dit privacybeleid worden genoemd:
•    Externe adviseurs (bijv. advocaten, belastingadviseurs, accountants);
•    Dienstverleners en plaatsvervangers;
•    Bedrijven van de Miele Groep;
•    verzekeringsmaatschappijen; en
•    Autoriteiten en overheidsinstellingen.
Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is om het contract uit te voeren, als wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensoverdracht. We geven uw persoonsgegevens ook door als we daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen of officiële of gerechtelijke bevelen.

7. plaats van gegevensopslag

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid, worden uw persoonsgegevens opgeslagen op servers binnen het grondgebied van de Europese Unie.

 


8. rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben verschillende rechten onder de GDPR. Deze omvatten in het bijzonder
- Recht op toegang: In overeenstemming met Art. 15 GDPR kunt u om bevestiging vragen of er persoonsgegevens over u door ons worden verwerkt. Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u ons ook om meer informatie over de verwerking vragen.
- Recht op rectificatie: In overeenstemming met Art. 16 GDPR heeft u het recht op rectificatie en/of aanvulling als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.
- Recht op beperking van de verwerking: In overeenstemming met Art. 18 GDPR kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Recht op wissen: In overeenstemming met Art. 17 GDPR heb je ook het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij de over jou opgeslagen persoonsgegevens wissen.
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In overeenstemming met Art. 20 GDPR heb je ook het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

9. recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de behandeling van uw persoonsgegevens bij de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor u of voor ons. 


10. recht op bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 21 GDPR, mits hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op bezwaar, dat door ons zal worden geïmplementeerd zonder een specifieke situatie te specificeren.