Mensenrechten - Onze positionering

Onze belofte om mensenrechten te respecteren

Als internationaal actief familiebedrijf zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers, het milieu en de maatschappij. Daarom zetten wij ons in voor het naleven van sociale normen, het versterken van de mensenrechten en het voorkomen van mensenrechtenschendingen.

Al meer dan 120 jaar staat Miele als geen ander voor hoogwaardige huishoudelijke apparaten en commerciële machines en wordt het beschouwd als het toonbeeld van betrouwbare en duurzame producten. Tot de onwrikbare waarden van onze onderneming behoort de respectvolle en verantwoordelijke omgang met medewerkers en leveranciers. Aandacht voor de mensenrechten is bij Miele vanzelfsprekend - en een wezenlijk bestanddeel van de bedrijfscultuur.

Implementatie van SA8000 en gedragscode gedurende vele jaren

Miele eist ook dat haar leveranciers voldoen aan sociale criteria. Alle leveranciers van Miele over de hele wereld moeten zich ertoe verplichten de bovengenoemde criteria binnen hun eigen organisatie na te leven in overeenstemming met de internationaal erkende sociale norm SA8000, en moeten ook toezien op de naleving ervan door hun eigen leveranciers. Daarnaast vormen de principes en eisen in de gedragscode voor leveranciers een integraal onderdeel van de zakelijke relaties tussen Miele en haar leveranciers. Leveranciers gaan akkoord met de nader beschreven principes met betrekking tot mensenrechten en rechten van werknemers, milieubescherming, ethische bedrijfspraktijken en bedrijfsintegriteit, verantwoordelijke toeleveringsketens en due diligence als minimumnormen. Ze zijn ook verplicht om ervoor te zorgen dat deze principes en vereisten ook gelden voor toeleveringsketens.

Risicoanalyse

Met betrekking tot leveranciers bewaakt Miele haar risicoanalyseproces, dat al jaren bestaat, en past dit regelmatig aan. Daartoe worden directe leveranciers op basis van externe risico-indices en verdere binnen het bedrijf beschikbare informatie (waaronder concrete inzichten en ervaringen) beoordeeld op hun risicopotentieel en ingedeeld in risicocategorieën. Deze prioritering vormt de basis voor gericht en proactief risico- en actiebeheer door Miele. Afhankelijk van de risicoclassificatie van een leverancier resulteert dit in verschillende acties - tot jaarlijkse inspecties ter plaatse om de naleving van de vereiste criteria en minimumnormen te controleren.

Wat de processen betreft, wordt de risicoanalyse regelmatig door Miele uitgevoerd en dienovereenkomstig gedocumenteerd - ten minste eenmaal per jaar. Daarnaast vindt er een ad hoc risicoanalyse plaats wanneer de risicobeoordeling van Miele dit vereist of wanneer er onmiddellijke bezorgdheid bestaat over een schending van de plicht, ook door indirecte leveranciers. Als er, ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen, reden is om aan te nemen dat de bedrijfsactiviteiten van Miele negatieve gevolgen kunnen hebben voor de mensenrechten, kan Miele gebruikmaken van het vastgestelde escalatieproces om gedrag te analyseren, aan te passen en/of te corrigeren.

Klachtenprocedure

Miele moedigt haar medewerkers aan om vermeende schendingen van deze beleidsverklaring over mensenrechten te melden via bestaande klachtenkanalen of geschillenbeslechtingsprocedures. Deze omvatten het lokale management, relevante HR-afdelingen en de hotline voor naleving. Onze partners en derden hebben verschillende kanalen op www.miele.com waarlangs potentiële schendingen van deze beleidsverklaring inzake mensenrechten kunnen worden gemeld, waaronder via een ombudspersoon.

Verantwoordelijkheidsgebieden

De algehele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze beleidsverklaring ligt bij de zeskoppige Raad van Bestuur van Miele. De verantwoordelijkheid voor de zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten ligt bij het management van de verschillende functies en afdelingen binnen de Miele Groep met betrekking tot individuele taken en verantwoordelijkheden. Dit zorgt ervoor dat elk gebied binnen de onderneming duidelijk is over zijn eigen verantwoordelijkheden voor het handhaven van de mensenrechten en de dagelijkse implementatie van maatregelen, zowel binnen het eigen werkgebied als in de toeleveringsketen. De overkoepelende coördinatie en aansturing wordt verzorgd door een centrale Task Force - onder leiding van de afdelingen Duurzaamheid & Regelgeving en Legal & Compliance.

 

Miele Raad van Bestuur

Wachtwoord vergeten?

Je wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee je je hebt aangemeld bij ons en kies een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.

We sturen binnenkort een e-mail naar {0}. Bevestig je e-mailadres binnen de komende 15 minuten. Als je de e-mail niet ontvangt, neem dan contact met ons op via support@appwash.com. Controleer graag eerst je spambox