A Miele Operations & Payment Solutions GmbH „appWash” szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Üzleti Feltételei

 

 

§1 - Alkalmazási terület / szolgáltatás tárgya

Az alábbi feltételek ("Általános Szerződési Feltételek") a Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS") és a Miele OPS által kínált "appWash" szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek ("Felhasználó") közötti valamennyi szerződéses kapcsolatra vonatkoznak (a Miele OPS és a Felhasználó együttesen a "Felek"), és a Felhasználó és a Miele OPS közötti jogilag kötelező erejű szerződést képeznek. A Feltételek az appWash-re történő regisztrációra, minden egyes appWash tranzakcióra, valamint a Miele OPS által biztosított mobilalkalmazás ("Alkalmazás"), a kártya terminál és a Miele OPS weboldal - www.appWash.com - ("Weboldal") használatára vonatkoznak. Az Általános Szerződési Feltételek szövegét a Miele OPS tárolja, és kérésre elektronikus formában a felhasználó rendelkezésére bocsátja.

(2) Az appWash használatával a Felhasználó lefoglalhatja egy Üzemeltető rendelkezésére álló mosó- és szárítóberendezéseit ("appWash létesítmények"), aktiválhat/leállíthat egy mosási vagy szárítási folyamatot, és fizethet ("appWash tranzakció").

(3) A felek kifejezett eltérő megállapodásának hiányában az appWash létesítmények rendelkezésre bocsátása, az appWash létesítményekhez való hozzáférés és egy mosási vagy szárítási folyamat végrehajtása az appWash létesítmények üzemeltetőjének felelőssége, és nem képezi az appWash szolgáltatásainak tárgyát. A felhasználónak nincs semmilyen követelése a Miele OPS-szel szemben az appWash létesítmény használatáért, illetve a mosási vagy szárítási folyamat elvégzéséért. Külön felhasználói megállapodás

 

§ 2 - Az appWash használatának követelményei

(1) Az appWash alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül történő használata előtt a felhasználónak először online regisztrálnia kell. A felhasználó személyazonosságának ellenőrzése érdekében a felhasználónak a regisztrációs folyamat kezdetén először az e-mail címét kell igazolnia. Ehhez a Miele OPS egy biztonsági kódot küld a felhasználó által korábban megadott e-mail címre. A biztonsági kód megadása után a felhasználó kitöltheti személyes adatait (vezeték- és keresztnév, cím, e-mail cím és jelszó). A felhasználó megadhat egy gépszámot is, hogy tárolja a felhasználó rendelkezésére álló appWash lehetőségeket. A gépszám közvetlenül az appWash létesítményeken található. A "Regisztráció" gombra kattintva a felhasználó befejezi a regisztrációs folyamatot, és elküldi a regisztrációs kérelmet a Miele OPS-nek. A Miele OPS saját belátása szerint dönt a regisztrációs kérelem elfogadásáról - a regisztrációs kérelem elfogadására nincs jogosultság. Ha a Miele OPS elfogadja a regisztrációs kérelmet, a Miele OPS az alkalmazásban, a weboldalon vagy e-mailben visszaigazolja a felhasználónak a sikeres regisztrációt.

(2) Az alkalmazás regisztrációjára és használatára kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak. Az appWash regisztrációjával és/vagy az appWash használatával Ön megerősíti, hogy betöltötte a 18. életévét.

(3) A kártyaterminál használatára kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak, és a használat regisztráció nélkül történik. A hardver használatához érvényes betéti vagy hitelkártya szükséges.

 

§ 3 - appWash számla

(1) Az alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül történő sikeres regisztrációt követően a felhasználó számára létrejön egy appWash-fiók, és a hozzá tartozó hozzáférési adatok (e-mail cím és jelszó) aktiválásra kerülnek.

(2) Az appWash-fiók személyes és nem átruházható.

 

§ 4 - appWash-tranzakciók

 

(1) Az alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül történő sikeres regisztrációt követően a felhasználó jogosult az appWash használatára és az appWash tranzakciók végrehajtására. A felhasználónak nem kell regisztrálnia a kártyaterminálhoz.

(2) A felhasználó az appWash-tranzakciókat az alkalmazáson, a kártyaterminálon vagy a weboldalon keresztül végezheti el. A bejelentkezést követően (csak az alkalmazásban vagy a weboldalon) a felhasználónak először megjelennek a számára elérhető appWash-berendezések és azok állapota (szabad/foglalt). Az appWash létesítmény kiválasztása után a felhasználó további információkat kap, például az appWash létesítmény üzemeltetője által az appWash létesítmény használatáért megállapított díjat. Ha a felhasználó az appWash átutalást az alkalmazáson keresztül vagy a weboldalon a "Most díj ellenében indítom" gombra kattintva rendeli meg, akkor a felhasználó által kiválasztott appWash létesítményt lefoglalják a felhasználó számára. Ha a felhasználó nem indítja el az appWash lehetőséget az adott appWash lehetőséghez megadott maximális foglalási időn belül, az appWash tranzakció automatikusan megszűnik, és az appWash lehetőség újra felszabadul más appWash felhasználók számára aktiválásra vagy használatra. Hacsak a felhasználó és az appWash-létesítmény üzemeltetője kifejezetten másként nem állapodik meg, az appWash-létesítmény használatáért való fizetési kötelezettség csak akkor kezdődik, amikor a kiválasztott appWash-létesítményt fizikailag elindítják. Ha egy megrendelt appWash tranzakció anélkül szűnik meg, hogy az appWash létesítmény elindult volna, például mert a maximális foglalási idő lejárt, nem kell díjat fizetni.

 

§ 5 - appWash utalványok

(1) Az appWash utalványok a rájuk nyomtatott vagy (elektronikus utalványok esetében) elektronikusan továbbított időszakokra érvényesek. Ha nincs időszak megadva, az utalványok határozatlan ideig érvényesek.

(2) Az appWash utalványok a Miele OPS vagy leányvállalata által üzemeltetett valamennyi mosodában beválthatók. Készpénzfizetés nem lehetséges, maradék kredit nem adható ki. Ha egy appWash utalvány elveszik, az nem pótolható.

(3) Az appWash a beváltási kód érvényességének ellenőrzésén túl nem köteles ellenőrizni az utalvány beváltójának jogosultságát. Az utalvány birtokosának ezért gondoskodnia kell arról, hogy az utalvány és/vagy a beváltási kód ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek birtokába, és haladéktalanul értesítenie kell az appWash-t, ha legalább annak a lehetősége fennáll, hogy ez mégis megtörtént.

(4) Az appWash-utalvánnyal való visszaélés vagy annak többszöri beváltása büntetőjogi felelősségre vonást von maga után. Ez kifejezetten magában foglalja a visszaélésre vagy többszöri beváltásra tett kísérleteket.

 

§ 6 - A felhasználó kötelezettségei az appWash használatával kapcsolatban

(1) A felhasználó nem engedélyezheti harmadik személyeknek az appWash használatát az appWash-fiókján keresztül.

(2) A felhasználó köteles naprakészen tartani appWash-fiókjának adatait.

(3) A felhasználó köteles a hozzáférési adatait bizalmasan kezelni, és megóvni azokat az illetéktelen harmadik személyek hozzáférésétől. A felhasználó köteles a Miele OPS-t haladéktalanul értesíteni a hozzáférési adatai vagy az appWash-fiókja elvesztéséről vagy jogosulatlan használatáról. 

(4) A felhasználó köteles az általa kiválasztott appWash létesítményeket használat előtt sérülések és hibák szempontjából megvizsgálni. A felhasználó köteles minden felismerhető sérülést és hibát jelenteni a Miele OPS-nek és az appWash berendezés üzemeltetőjének.

(5) A felhasználó köteles az appWash berendezéseket gondosan és körültekintően kezelni. Továbbá be kell tartani és be kell tartani a kezelési útmutatóban foglalt utasításokat, valamint a Miele OPS és az appWash berendezés üzemeltetőjének egyéb utasításait és utasításait, különösen a kezelési és biztonsági utasításokat.

(6) Hacsak a felek kifejezetten másként nem állapodtak meg, a Felhasználó az appWash-t kizárólag magáncélra használhatja. A felhasználónak tilos az appWash kereskedelmi célú használata.

 

 

§ 7 - Díjak / fizetési feltételek

(1) Az appWash regisztrációjáért és használatáért, illetve az appWash létesítmény foglalásáért nem kell díjat fizetni.

(2) A felhasználó az appWash létesítmény használatáért, illetve a mosási vagy szárítási folyamat elvégzéséért az appWash létesítmény használatáért vagy a mosási vagy szárítási folyamat elvégzéséért az appWash alkalmazásban, a weboldalon vagy a kártyaterminálon feltüntetett díjat köteles fizetni. Minden díj tartalmazza a törvényes ÁFÁ-t. Az appWash berendezés használatának díjai az appWash berendezés üzemeltetőjétől és a mosási vagy szárítási folyamat típusától függően változhatnak. A Miele OPS-t az appWash berendezések üzemeltetői felhatalmazzák arra, hogy az appWash berendezés használatáért fizetendő díjakat az appWash berendezések üzemeltetői nevében elfogadja. A díj Miele OPS részére történő megfizetésével a felhasználónak az appWash létesítmény üzemeltetőjével szemben fennálló kötelezettsége megszűnik az appWash létesítmény adott használati folyamatáért megállapított díj megfizetésére. 

(3) Az appWash berendezés használatáért fizetendő díj akkor válik esedékessé, amikor az appWash berendezést használják (azaz amikor a kiválasztott appWash berendezést fizikailag elindítják).

(4) Az appWash-létesítmény használatáért fizetendő díjakat a felhasználó előre kifizetett hitelegyenlegével (alkalmazáson és weboldalon keresztül történő használat) vagy a használt bank- vagy hitelkártyával történő beszámítással kell kiegyenlíteni. E tekintetben a felhasználó felhatalmazza a Miele OPS-t, hogy az esedékes díjakat az előre kifizetett egyenlegéről vagy bankkártyájáról/hitelkártyájáról szedje be. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy az előre fizetett egyenlege elegendő fedezetet nyújt. A felhasználó bármikor feltöltheti az előre fizetett egyenlegét az alkalmazásban vagy a weboldalon. Az előre fizetett hitel feltöltése és kivonása bankkártyán/betéti/hitelkártyán keresztül külső pénzforgalmi szolgáltatók által történik, akik a fizetési megbízás feldolgozásáért további díjakat számíthatnak fel, és amelyek használatára további feltételek vonatkozhatnak. A Miele OPS nem felelős sem a díjak felszámításáért, sem a külső pénzforgalmi szolgáltatók esetleges kiegészítő feltételeiért. A felhasználó előre kifizetett hitele nem kamatozik.  A felhasználó kérésére a fel nem használt előre fizetett hitel jóváírásra kerülhet. 

(5) A Miele OPS az applikációban vagy a weboldalon az "Előzmények" fül alatt tájékoztatja a felhasználót a végrehajtott appWash tranzakciókról.

 

 

§ 8 – Felelősség

(1) A Miele OPS nem vállal felelősséget az appWash berendezés rendelkezésre állásáért és/vagy működőképességéért, illetve a mosási vagy szárítási folyamat megfelelő végrehajtásáért.

(2) A Miele OPS korlátlanul felel a felhasználóval szemben a szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért, a minőségi vagy tartóssági garancia vállalása következtében a hiba csalárd elhallgatása esetén, valamint a termékfelelősségi törvény rendelkezései szerint. Egyszerű gondatlanság esetén a Miele OPS csak az életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkért felel korlátozás nélkül. Az egyszerű gondatlanság minden más esetben a Miele OPS annyiban felel, amennyiben a Miele OPS lényeges szerződéses kötelezettséget sért meg, azaz olyan kötelezettséget, amely elengedhetetlen a jelen feltételek megfelelő teljesítéséhez, és amelyre a felek támaszkodhatnak, vagy amelyre a felek rendszeresen támaszkodhatnak - ebben az esetben a Miele OPS felelőssége a felhasználóval szemben a tipikusan előrelátható kárra korlátozódik. A felhasználónak a Miele OPS-szel szemben az egyszerű gondatlanságból eredő további kártérítési igényei kizártak.

(3) A felhasználó a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felel.

 

 

§ 9 - A szerződéses jogviszony időtartama

(1) A felhasználó és a Miele OPS közötti szerződéses jogviszony határozatlan időre jön létre, és azt az egyik fél 14 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja.

(2) A felek azon joga, hogy a szerződéses viszonyt alapos okból felmondás nélkül felmondják, változatlanul fennáll.

(3) A felmondás szöveges formában (e-mail) is közölhető.

(4) A felhasználó és a Miele OPS közötti szerződéses kapcsolat megszűnésekor a felhasználó appWash fiókja zárolásra vagy törlésre kerül. A szerződéses kapcsolat megszűnésével az appWash további használata nem lehetséges.

 

 § 10 - Az alkalmazás használatának különleges feltételei

(1) A Miele OPS által a felhasználó számára biztosított alkalmazás használatára az alábbi különleges feltételek vonatkoznak. A Mie-le OPS által kínált alkalmazás használata kizárólag az alábbi feltételek alapján engedélyezett. A telepítési vagy regisztrációs folyamat során a felhasználónak el kell fogadnia a feltételeket. Az "Elfogadom" mezőre kattintva a felhasználó teljes mértékben elfogadja ezeket a feltételeket.  

(2) A Miele OPS nem kizárólagos, visszavonható és nem átruházható jogot biztosít a felhasználónak az alkalmazás használatára, az összes vonatkozó jogszabály, a jelen Feltételek és az adott App Store-ban elérhető vonatkozó feltételek szigorú betartása mellett. A Felhasználónak az Alkalmazásra vonatkozó további jogokat nem biztosítunk. A Felhasználónak tilos az Alkalmazás vagy az Alkalmazás használatának jogát bármilyen formában allicencbe adni, bérbe adni és/vagy terjeszteni.

(3) Az Alkalmazást dinamikus és fejlődő termékként ingyenesen biztosítjuk. A Miele OPS fenntartja a jogot, hogy az alkalmazást saját belátása szerint bármikor bővítse, frissítse vagy módosítsa, különösen egyes funkciókat hozzáadjon, módosítson vagy eltávolítson. Ezek a feltételek az alkalmazás frissítéseire vagy módosításaira is vonatkoznak. A Miele OPS azt ajánlja, hogy mindig az alkalmazás legújabb verzióját/frissítését használja. A Miele OPS nem köteles fenntartani a régebbi verziók/frissítések támogatását, és nem garantálja a régebbi verziók/frissítések kompatibilitását az appWash szolgáltatásokkal. A felhasználó nem jogosult az alkalmazás funkcióinak bővítésére szolgáló frissítések biztosítására.

(4) A felhasználó elfogadja, hogy az alkalmazás kizárólag per-sonális, nem kereskedelmi célú használatra szolgál. A felhasználó nem végez semmilyen változtatást az alkalmazáson. Különösen, de nem kizárólagosan, a felhasználó nem jogosult az alkalmazás lefordítására, dekompilálására, visszafejtésére vagy származékos művek létrehozására, kivéve, ha ezt kötelező jogi szabályozás előírja.

(5) A felhasználó a jelen különleges feltételek elfogadásával teljes mértékben elismeri a Miele OPS és harmadik felek tulajdonjogát az alkalmazással kapcsolatban, és vállalja azok védelmét. Ezek a tulajdonjogok különösen a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket és üzleti titkokat foglalják magukban. A felhasználó vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy megakadályozza ezen jogok esetleges sérelmét vagy megsértését, illetve, ha harmadik fél jogellenesen hozzáfér az alkalmazáshoz, vagy a felhasználó révén az alkalmazás birtokába jutott, azt megelőzze, és felelősségre vonja a harmadik feleket.

(6) Az alkalmazást a felhasználó számára "úgy, ahogy van" alapon bocsátják rendelkezésre. A Miele OPS nem vállal semmiféle szavatosságot, garanciát vagy jóváhagyást az alkalmazással vagy az alkalmazás alkalmasságával kapcsolatban, kivéve, ha ez kifejezetten másképp nem szerepel. A Miele OPS semmilyen esetben sem tudja garantálni, hogy az Alkalmazás mint Alkalmazás megszakítás vagy a funkcionalitás átmeneti károsodása nélkül elérhető lesz. A Miele OPS csak akkor felel az alkalmazás jogi vagy lényeges hibájából eredő károkért, ha ezeket a Miele csalárd módon eltitkolta. Az Általános Szerződési Feltételek 7. §-ának rendelkezései nem érintik a fentieket.

 

§ 11 - A kártya terminál használatának különleges feltételei 

(1) A Miele OPS által a felhasználó rendelkezésére bocsátott kártyaterminál használatára az alábbi különleges feltételek vonatkoznak. A Miele OPS által biztosított kártyás terminál használata kizárólag az alábbi feltételek alapján engedélyezett. Az üzemeltető részéről a telepítési vagy regisztrációs folyamat során az üzemeltetőnek el kell fogadnia a feltételeket. Az üzemeltető feltételeinek elfogadásával a helyi felhasználók teljes mértékben elfogadják ezeket a feltételeket.

(2) A Miele OPS nem kizárólagos, visszavonható és nem átruházható jogot biztosít a felhasználónak a kártya terminál használatára, az összes vonatkozó törvény szigorú betartása mellett. A kártyaterminálra vonatkozó további jogokat a felhasználó nem kap. A felhasználónak tilos a kártya-terminál vagy a kártya-terminál használatára vonatkozó jogok bármilyen formában történő allicencelése, bérbeadása és/vagy terjesztése.

(3) A kártyaterminált mint dinamikus és fejlődő terméket ingyenesen bocsátják rendelkezésre. A Miele OPS fenntartja a jogot, hogy a kártyaterminált saját belátása szerint bármikor bővítse, frissítse vagy módosítsa, különösen egyes funkciókat hozzáadjon, módosítson vagy eltávolítson. A Miele OPS nem köteles fenntartani a régebbi verziók/frissítések támogatását, és nem garantálja a régebbi verziók/frissítések kompatibilitását az appWash berendezésekkel. A legújabb verziók/frissítések karbantartása az üzemeltető felelőssége. A felhasználó nem tart igényt arra, hogy a kártyaterminálhoz frissítéseket biztosítson a funkciók bővítése érdekében.

(4) A Felhasználó elfogadja, hogy a Kártyaterminál kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra szolgál. A felhasználó nem végez semmilyen változtatást a Kártya terminálon. Különösen, de nem kizárólagosan, a felhasználó nem jogosult a kártya terminál lefordítására, dekompilálására, visszafejtésére, vagy a kártya terminálból származtatott művek létrehozására, kivéve, ha ezt kötelező jogi szabályozás előírja.

(5) A felhasználó e különleges feltételek elfogadásával teljes mértékben elismeri a Miele OPS és harmadik felek tulajdonjogát a kártya terminálra vonatkozóan, és vállalja azok védelmét. Ezek a tulajdonjogok különösen a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket és üzleti titkokat foglalják magukban. A felhasználó vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést e jogok esetleges sérelmének vagy megsértésének megelőzése, megelőzése és a harmadik felek felelősségre vonása érdekében, amennyiben harmadik fél jogtalanul hozzáfér a kártya terminálhoz, vagy a felhasználó révén jutott a kártya terminál birtokába.

(6) A kártyaterminált a felhasználónak "úgy, ahogy van" alapon bocsátják rendelkezésre. A Miele OPS nem vállal semmiféle szavatosságot, garanciát, alkalmasságot vagy biztosítékot a kártya terminállal kapcsolatban, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik. A Miele OPS semmiképpen sem tudja garantálni, hogy a kártya terminál megszakítás vagy a kártya terminál funkciójának átmeneti károsodása nélkül elérhető lesz. A Miele OPS csak abban az esetben felel a kártya terminálon keletkezett kis- vagy anyaghibából eredő károkért, ha azt a Miele OPS csalárd módon eltitkolta. Az Általános Szerződési Feltételek 8. §-ának rendelkezései nem érintik a fentieket.

 

 

§ 12 - A változtatás jogának fenntartása

A Miele OPS jogosult az appWash szolgáltatási körét és a jelen Általános Szerződési Feltételeket ésszerű belátása szerint bármikor, a jövőre nézve is érvényes hatállyal módosítani és/vagy kiegészíteni a szolgáltatások továbbfejlesztése és biztonsági okok miatt, amennyiben ez a Felhasználó számára nem ésszerűtlen. A Miele OPS a szolgáltatási kör vagy a jelen általános szerződési feltételek módosításáról és/vagy kiegészítéséről a felhasználót időben tájékoztatja e-mailben, az alkalmazáson keresztül vagy a weboldalon.  

 

§ 13 - Adatfeldolgozás

Az appWash, az alkalmazás, a weboldal vagy a kártyaterminál használatával a Mie-le OPS személyes és nem személyes adatokat dolgoz fel. Az adatfeldolgozással kapcsolatos további információk az adatvédelmi szabályzatban találhatók.

 

§ 14 - Szellemi tulajdonjogok és licencek

A Miele OPS termékekkel és azok funkcióival kapcsolatos minden szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjog a Miele Operations & Payment Solutions GmbH tulajdonát képezi. Ezeket nem szabad reprodukálni, másolni, megjeleníteni, továbbítani, nyilvánosságra hozni vagy más módon felhasználni, kivéve a Miele OPS termékek jelen Feltételeknek megfelelő használatához szükséges mértékben.

 

§ 15 - Záró rendelkezések

(1) Ezekre a feltételekre a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik. Ez a jogválasztás nem vonhatja meg a felhasználót azon rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga alapján nem lehet megállapodással eltérni.

(2) A felhasználó a Miele OPS előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen feltételekből eredő jogokat vagy kötelezettségeket harmadik félre átruházni vagy engedményezni.

(3) A Miele OPS jelenleg nem vesz részt a fogyasztói döntőbizottságok előtti eljárásokban. Bármilyen panaszával közvetlenül a Miele OPS-hez fordulhat (support@appwash.com).

(4) Ha egyes rendelkezések érvénytelenek vagy semmisek, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen vagy semmis kikötéseket olyan hatályos rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek a legközelebb állnak az érvénytelen vagy semmis rendelkezés gazdasági céljához.