A Miele Operations & Payment Solutions GmbH „appWash” szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Üzleti Feltételei

 

 1. § – Alkalmazási terület / a szolgáltatás tárgya
 • A következő feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh (a továbbiakban: „Miele OPS”) és olyan személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) között létrejövő szerződéses jogviszonyra érvényesek, akik szeretnék igénybe venni a Miele OPS által kínált „appWash” szolgáltatást (a Miele OPS és a Felhasználó a továbbiakban közösen: „Felek”). Jelen Feltételek a Felhasználó és a Miele OPS közötti létrejövő, jogilag kötelező erejű szerződésnek minősülnek. A Feltételek egyaránt érvényesek az appWash-ba történő regisztrációra, az egyes appWash tranzakciókra, valamint a Miele OPS által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott mobil applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) és a Miele OPS weboldal – www.appWash.com – (a továbbiakban: „Weboldal”) használatára. A Feltételek szövegét a Miele OPS tárolja, és kérésre elektronikus formában utólag a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
 • A Felhasználó az appWash használatával saját részre lefoglalhatja az üzemeltető által a rendelkezésére bocsátott mosó- és szárítógépeket (a továbbiakban: „appWash létesítmények”), mosási, illetve szárítási folyamatot indíthat/állíthat le és ezek használatáért fizethet (a továbbiakban: „appWash tranzakció”).
 • Hacsak a Felek kifejezetten eltérő megállapodást nem kötnek, az appWash létesítmény biztosítása, az appWash létesítményekhez való hozzáférés, valamint a mosási vagy szárítási folyamat végrehajtása az appWash létesítmény üzemeltetőjének felelőssége, és nem képezi az appWash szolgáltatás tárgyát. A Felhasználó semmilyen igényt nem támaszt a Miele OPS-szel szemben az appWash létesítmény használatával vagy a mosási vagy szárítási folyamat elvégzésével kapcsolatban. Az appWash létesítmény használatához, valamint a mosási vagy szárítási folyamat végrehajtásához a Felhasználónak és az appWash létesítmény Üzemeltetőjének külön felhasználói szerződést kell kötnie, amelyre a jelen Feltételek nem alkalmazhatók. Az appWash létesítmények rendelkezésre állása az appWash létesítmény üzemeltetőjének műszaki infrastruktúrájától és adottságaitól, valamint az appWash létesítmény üzemeltetőjének előzetes használati engedélyétől függ.

 

 1. § – Az appWash használatának feltételei
 • Az appWash használatának megkezdése előtt a Felhasználónak először regisztrálnia kell. A Felhasználó online az applikáción keresztül vagy a weboldalon regisztrálhat. A Felhasználó személyazonosságának ellenőrzése céljából a regisztrációs folyamat elején a Felhasználónak hitelesítenie kell a telefonszámát. Ehhez a Miele OPS biztonsági kódot küld a Felhasználó által megadott telefonszámra. A biztonsági kód megadása után a Felhasználó megadhatja saját személyes adatait (kereszt- és vezetéknév, cím, e-mail cím és jelszó). Továbbá a Felhasználó a gépszám megadása után elmentheti a Felhasználó rendelkezésére álló appWash létesítményeket. A gépszám közvetlenül az appWash létesítményeken található. A „Regisztráció” gomb megnyomásával a Felhasználó befejezi a regisztrációs folyamatot, és elküldi regisztrációs igényét a Miele OPS-nek. A regisztrációs igény elfogadásáról a Miele OPS saját belátása alapján dönt. A regisztrációs igény elfogadásával kapcsolatban semmilyen igény nem támasztható. Amennyiben a Miele OPS elfogadja a regisztrációs igényt, a Miele OPS az applikációban, a weboldalon vagy e-mailben visszaigazolja a Felhasználónak a sikeres regisztrációt.
 • A regisztrációra és a használatra kizárólag 18. életévüket betöltött, természetes személyek jogosultak. Az appWash-ba történő regisztrációval és/vagy az appWash használatával a Felhasználó megerősíti, hogy elmúlt 18 éves.

 

 1. § – Az appWash fiók
 • A sikeres regisztrációval létrejön a Felhasználó appWash fiókja, és aktiválódnak a hozzá tartozó hozzáférési adatok (e-mail cím és jelszó).
 • Az appWash fiók személyre szól és nem átruházható.

 

 1. § – appWash tranzakciók
 • Sikeres regisztráció után a Felhasználó jogosult az appWash használatára és appWash tranzakciók végrehajtására.
 • A Felhasználó az applikáción keresztül vagy a weboldalon appWash tranzakciót hajthat végre. Bejelentkezés után először a Felhasználó rendelkezésére álló appWash létesítmények és azok állapota (szabad/foglalt) jelenik meg. A kívánt appWash létesítmény kiválasztása után a Felhasználó további információkat kap, például az appWash létesítmény üzemeltetője által az appWash létesítmény használatára vonatkozóan meghatározott ellenérték. Ha a Felhasználó az applikációban vagy a weboldalon az „Ingyenes mosás/szárítás most” gomb megnyomásával appWash tranzakciót indít, azzal a Felhasználó lefoglalja saját részére a kiválasztott appWash létesítményt. A maximális fenntartási időt az appWash létesítmény üzemeltetője határozza meg, ezért ez kívül esik a Miele OPS felelősségén. Amennyiben a Felhasználó nem indítja el az appWash létesítményt az adott appWash létesítményhez meghatározott maximális fenntartási időn belül, akkor az appWash tranzakció automatikusan befejeződik, és az appWash létesítmény ismét felszabadul a más appWash felhasználók általi aktiválásra, ill. használatra. Hacsak a Felhasználó és az appWash létesítmény üzemeltetője között eltérő megállapodás nem születik, az appWash létesítmény használatához kapcsolódó fizetési kötelezettség csak a kiválasztott appWash létesítmény fizikai elindulásával kezdődik meg. Ha az elindított appWash tranzakció anélkül fejeződik be, hogy fizikailag elindulna az appWash létesítmény – például mert lejárt a maximális fenntartási idő –, akkor a rendszer nem számítja fel az ellenértéket.
 • Előfordulhat, hogy az appWash tranzakció sikeres elindítása után az appWash létesítményt még helyileg is el kell indítani. A megfelelő appWash létesítmény kezeléséért a Felhasználó felel.
 • A Felhasználó magán az appWash létesítményen, az applikációban vagy a weboldalon bármikor befejezheti a mosási vagy szárítási folyamatot. Ha a Felhasználó az applikációban vagy a weboldalon kívánja befejezni a mosási vagy szárítási folyamatot, akkor az „Indítás/leállítás” fülön kiválaszthatja az általa használt appWash létesítményt, majd a „Mosási/szárítási folyamat befejezése” gomb megnyomásával állíthatja le a mosási vagy szárítási folyamatot. Hacsak a Felhasználó és az appWash létesítmény üzemeltetője között eltérő megállapodás nem születik, a mosási vagy szárítási folyamat Felhasználó általi, idő előtti befejezése nem érinti az appWash létesítmény használatáért fizetendő ellenértéket, és nincs mód annak visszatérítésére.

 

 1. § – A Felhasználó appWash használatával összefüggő kötelezettségei
 • A Felhasználó nem jogosult az appWash saját appWash fiókján keresztül történő használatát harmadik félnek átengedni.
 • A Felhasználó köteles naprakészen tartani saját appWash fiókjának adatait.
 • A Felhasználó köteles bizalmasan kezelni hozzáférési adatait, és védenie kell azokat a harmadik felek általi jogosulatlan hozzáféréstől. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Miele OPS-t a hozzáférési adatok, ill. az appWash fiók elvesztéséről vagy jogosulatlan használatáról.
 • A Felhasználó a használat előtt köteles károk és hibák szempontjából ellenőrizni az általa kiválasztott appWash létesítményeket. A felismert károkat és hibákat a Felhasználó köteles jelenteni a Miele OPS-nek és az appWash létesítmény üzemeltetőjének.
 • A Felhasználó köteles gondosan kezelni az appWash létesítményeket. Továbbá köteles figyelembe venni és betartani az üzemeltetési kézikönyv utasításait, valamint a Miele OPS és az appWash létesítmény üzemeltetőjének egyéb utasításait, különösen az üzemeltetési és biztonsági utasításokat.
 • Hacsak a Felek eltérő megállapodást nem kötnek, a Felhasználó csak magáncélra használhatja az appWash-t. Az appWash ipari/kereskedelmi célú használata a Felhasználó számára tilos!

 

 1. § – Ellenértékek / fizetési feltételek
 • Az appWash regisztrációja és használata, valamint az appWash létesítmények lefoglalása ingyenes.
 • Az appWash létesítmény használatáért, ill. a mosási vagy szárítási folyamat végrehajtásáért a Felhasználó az applikációban vagy a weboldalon az adott appWash létesítményre, ill. a konkrét mosási vagy szárítási folyamatra érvényes ellenértéket fizeti. Minden ellenérték tartalmazza a törvényben meghatározott áfát. Az appWash létesítmény használatáért fizetendő ellenérték az appWash létesítmény üzemeltetőjétől és a mosási, ill. szárítási folyamat típusától függően változhat. Az appWash létesítmények üzemeltetői felhatalmazták a Miele OPS-t az appWash létesítmény használatáért fizetendő ellenértéknek az appWash-üzemeltető nevében történő elfogadására. Az ellenérték Miele OPS felé történő megfizetésével a Felhasználónak az appWash létesítmény üzemeltetőjével szemben a megállapodásban szereplő, az appWash létesítmény konkrét használati folyamata ellenértékének megfizetésére irányuló kötelezettsége érvényét veszti.
 • Az appWash létesítmény használatáért fizetendő ellenérték az appWash létesítmény használatával (azaz a kiválasztott appWash létesítmény fizikai elindításával) válik esedékessé.
 • Az appWash létesítmény használatáért fizetendő ellenérték megfizetése a Felhasználó előre feltöltött egyenlegéből kerül levonásra. A Felhasználó ebből a szempontból felhatalmazza a Miele OPS-t az esedékes ellenértékek előre feltöltött egyenlegéből történő levonására. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a fizetéshez elegendő fedezet álljon rendelkezésre az egyenlegén. A Felhasználó az applikációban vagy a weboldalon bármikor feltöltheti egyenlegét. Az egyenleg feltöltése külső fizetési szolgáltatón keresztül zajlik, aki adott esetben további díjakat számolhat fel a fizetési megbízás feldolgozásáért, és amelynek igénybevételére adott esetben további feltételek vonatkozhatnak. A Miele OPS sem az esetleges díjak felszámításáért, sem pedig a külső fizetési szolgáltató esetleges további feltételeiért nem felel. A Felhasználó előre feltöltött egyenlege nem kamatozik. A Felhasználó a fel nem használt egyenlegét kérésre jóváírathatja. 
 • A Miele OPS az applikációban vagy a weboldalon az „Előzmények” fülön tájékoztatja a Felhasználót a befejezett appWash tranzakciókról.

 

 1. § – Felelősség
 • A Miele OPS semmilyen felelősséget nem vállal az appWash létesítmények rendelkezésre állásáért és/vagy működőképességéért, illetve a mosási vagy szárítási folyamat végrehajtásáért.
 • A Miele OPS korlátlanul felel a Felhasználó felé a szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból eredő, illetve minőség vagy tartósság garanciavállalásának esetén a hiba rosszhiszemű elhallgatásából eredő károkért, továbbá a termékszavatosságról szóló törvény előírásainak megfelelően. Egyszerű gondatlanság esetén a Miele OPS csak az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkért felel korlátlanul. Minden egyéb egyszerű gondatlanság esetén a Miele OPS felel, amennyiben a Miele OPS megsért egy alapvető szerződéses kötelezettséget, azaz olyanokat, amelyek nélkülözhetetlenek a jelen Feltételek megfelelő végrehajtásához és amelyekben a Felek megbízhatnak vagy amelyekben rendszeresen megbíznak. Ebben az esetben a Miele OPS Felhasználóval szembeni felelőssége a jellemzően előrelátható károkra korlátozódik. A Felhasználó Miele OPS-szel szembeni, az egyszerű gondatlanság miatt felmerült további kártérítési igények kizártak.
 • A Felhasználó a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felel.

 

 1. § – A szerződéses jogviszony futamideje
 • A Felhasználó és a Miele OPS közötti szerződéses jogviszony határozatlan időre jön létre, és azt mindkét fél 14 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja.
 • Ez nem érinti a Feleknek a szerződéses jogviszony nyomós okból történő, azonnal hatályú rendkívüli felmondáshoz való jogát.
 • A felmondás írásban (e-mailben) történhet.
 • A Felhasználó és a Miele OPS közötti szerződéses jogviszony megszűnésével a Felhasználó appWash fiókja letiltásra, ill. törlésre kerül. A szerződéses jogviszony megszűnésével többé nincs mód a appWash további igénybevételére.

 

 

 1. § – Az applikáció használatának speciális feltételei
 • A következő különleges Feltételek a Miele OPS által a Felhasználó számára biztosított applikáció használatára vonatkoznak. A Miele OPS által kínált applikáció használata csak az alábbi feltételek szerint engedélyezett. A telepítési, ill. regisztrációs folyamat során felkérjük a Felhasználót a Feltételek elfogadására. Az „Elfogadás” jelölőnégyzet bejelölésével a Felhasználó teljes mértékben elfogadja a jelen Feltételeket.
 • A Miele OPS egyszerű, nem kizárólagos, visszavonható és nem átruházható jogot biztosít a Felhasználó számára az applikáció használatához, az alkalmazandó törvények, a jelen Feltételek és az adott alkalmazásáruházban elérhető összes alkalmazandó feltétel szigorú betartása mellett. Az applikáció révén további jogok nem ruházhatók fel a Felhasználó számára. A Felhasználó számára tilos az applikáció vagy az applikáció használati jogának bármilyen allicencelése, bérbeadása és/vagy eladása!
 • Az applikáció dinamikus és fejlődő termékként ingyenes. A Miele OPS fenntartja a jogot az applikáció saját belátása szerinti bővítésére, frissítésére vagy módosítására, különös tekintettel az egyes funkciók hozzáadására, módosítására vagy eltávolítására. Ezek a feltételek az applikáció frissítéseire vagy revízióira is vonatkoznak. A Miele OPS azt ajánlja, hogy mindig az applikáció legújabb verzióját/frissítését használja. A Miele OPS nem köteles fenntartani a régebbi verziók/frissítések támogatását, és nem garantálja a régebbi verziók/frissítések kompatibilitását az appWash létesítményekkel. A felhasználónak nincs joga az applikáció frissítéseinek megszerzésére az applikáció funkcióinak bővítése érdekében.
 • A felhasználó elfogadja, hogy az applikációt csak magáncélú, nem pedig kereskedelmi használatra készült. A felhasználó nem fog változtatni az applikáción. Különösen, de nem kizárólagosan, a Felhasználó nem jogosult fordítani, dekompilálni, visszafejteni vagy származtatott munkákat létrehozni, kivéve, ha ezt a kötelező jogi előírások előírják.
 • A jelen különleges Feltételek elfogadásával a Felhasználó teljes mértékben elismeri a Miele OPS és harmadik felek védelmi jogait az alkalmazásban, és vállalja, hogy fenntartja azokat. Ezek a tulajdonjogok különösen a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a márkákat és az üzleti titkokat tartalmazzák. A Felhasználó vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést e jogok esetleges károsodásának vagy megsértésének megakadályozására, és harmadik felek követésére, ha a harmadik fél illegálisan fér hozzá az alkalmazáshoz, vagy megszerezte az alkalmazást a Felhasználótól.
 • Az applikációt „ahogy van” (as is) alapon tesszük elérhetővé a felhasználó számára. A Miele OPS semmiféle ígéretet, garanciát vagy megerősítést nem vállal az applikációra vagy az applikáció megfelelőségére vonatkozóan, kivéve, ha kifejezetten másként nem rendelkezik. A Miele OPS semmi esetre sem garantálja, hogy az applikáció a működésének megszakítása vagy ideiglenes korlátozása nélkül hozzáférhető alkalmazásként lesz elérhető. A Miele OPS csak akkor felel az applikáció jogi vagy anyagi hibájából eredő károkért, ha azt a Miele rosszindulatú módon elhallgatja. Ez nem érinti a Feltételek 7. §-ának rendelkezéseit.

 

 1. § – A változtatás jogának fenntartása

A Miele OPS észszerű belátása szerint jövőbeli hatállyal bármikor jogosult az appWash szolgáltatási körének és a jelen Feltételeknek a szolgáltatások továbbfejlesztése szempontjából és biztonsági okokból történő megváltoztatására és/vagy kiegészítésére, amennyiben ez nem észszerűtlen a Felhasználó számára. A Miele OPS megfelelő időben e-mailben, applikációban vagy a weboldalon keresztül értesíti a Felhasználót a szolgáltatások körében vagy a jelen Feltételekben bekövetkező változásokról és/vagy kiegészítésekről.  

 

 1. § – Adatfeldolgozás

Az appWash, az applikáció vagy a weboldal használatával a Miele OPS személyes és nem személyes adatokat dolgoz fel. Az adatfeldolgozással kapcsolatos további információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

 

 1. § – Záró rendelkezések
 • Ezekre a feltételekre a Német Szövetségi Köztársaságban érvényes jog vonatkozik. Ez a jogválasztás nem eredményezi, hogy a Felhasználót megfosztják a Felhasználó számára olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyek nem térhetnek el a Felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga alapján létrejött megállapodással.
 • A Felhasználó a Miele OPS előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen Feltételekből fakadó jogok vagy kötelezettségek harmadik félre történő átadására vagy átruházására.
 • A Miele OPS jelenleg nem vesz részt a fogyasztói békéltető testületek előtti eljárásban. Az esetleges panaszokat közvetlenül a Miele OPS-nek címzett (support@appwash.com) módon várjuk.
 • Ha egyes rendelkezések semmissé vagy érvénytelenné válnak, a fennmaradó feltételek érvényessége változatlan marad. Az érvénytelen vagy semmis pontok helyébe olyan hatályos rendelkezések lépnek, amelyek az érvénytelen vagy semmis rendelkezés gazdasági céljához a legközelebb állnak.

 

Elfelejtette a jelszavát?

Jelszavának legalább 8 karaktert kell tartalmaznia.

Kérjük, írja be az Ön által nálunk regisztrált e-mail címet, és válasszon egy legalább 8 karakterből álló új jelszót.

Hamarosan küldünk egy e-mailt {0}. Kérjük, erősítse meg e-mail címét a következő 15 percen belül. Ha nem kapja meg az e-mailt, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a support@appwash.com címen. Kérjük, először ellenőrizze a spam postaládáját.