Sustav zviždača i postupci pritužbi

Miele njeguje otvorenu kulturu i duh suradnje u kojem pogođeni mogu potražiti savjet i izraziti zabrinutost. Osim internih kanala, već dugi niz godina imenujemo i vanjskog pravobranitelja kojem se zaposlenici i poslovni partneri mogu obratiti povjerljivo i anonimno.

Pravobranitelj dobiva savjete o mogućim kršenjima zakona ili unutarnjih pravila (sustav zviždača). Također je odgovoran za postupak podnošenja pritužbi u skladu s njemačkim Zakonom o dužnoj pažnji u lancu opskrbe [PDF Rules of Procedure]. Postupak podnošenja pritužbi omogućuje pojedincima da ukažu na rizike za ljudska prava i okoliš, kao i na kršenje ljudskih prava ili obveza u pogledu okoliša.

Pučkog pravobranitelja možete dobiti na sljedeći način:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D – 33602 Bielefeld

Tel: +49 521 557 333 0 / Mobile: +49 151 58230321

E-mail: ombudsmann@thielvonherff.de

Platforma za izvješćivanje: www.report-tvh.com

Homepagewww.thielvonherff.de

Svatko tko pruži napojnicu u dobroj vjeri je zaštićen. Svi savjeti bit će praćeni s najvećom pažnjom i uz dužno poštovanje prava svih uključenih strana.