Miele Operations & Payment Solutions GmbH:n yleiset kauppaehdot "appWash"-palvelun käytön osalta

 

1 – Soveltamisala ja sopimuksen kohde

 • Seuraavat ehdot ("ehdot") ovat voimassa kaikissa Miele Operations & Payment Solutions GmbH:n (Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh, Saksa – jäljempänä "Miele OPS") ja sellaisten henkilöiden välisissä sopimuspohjaisissa suhteissa, jotka haluavat käyttää Miele OPS:n tarjoamia toimintoja (jäljempänä "appWash-palvelu"), (jäljempänä "käyttäjä") (Miele OPS ja käyttäjä yhdessä jäljempänä nimityksellä "osapuolet") ja merkitsevät oikeudellisesti sitovaa sopimusta käyttäjän ja Miele OPS:n välillä. Ehdot koskevat sekä appWash-palvelun käyttöä varten tapahtuvaa rekisteröintiä, jokaista yksittäistä appWash-toimenpidettä että Miele OPS:n käyttöön tarjoaman mobiilisovelluksen (jäljempänä "sovellus") ja Miele OPS:n verkkosivuston – www.appWash.com – (jäljempänä "verkkosivusto") käyttöä. Miele OPS tallentaa ehdot sisältävän tekstin ja asettaa sen käyttäjän saataville tämän pyynnöstä myös jälkikäteen sähköisessä muodossa.
 • Käyttäjä voi varata appWash-palvelun kautta liikkeenharjoittajan hänen käyttöönsä tarjoamia pesu- ja kuivauskoneita (jäljempänä "appWash-laitteet") sekä käynnistää, pysäyttää ja maksaa pesu- ja kuivaustoimintoja (jäljempänä "appWash-toimenpiteet").
 • Ellei osapuolten välillä sovita nimenomaisesti mitään tästä poikkeavaa, appWash-laitteiden asettaminen saataville ja pääsy niiden luokse sekä pesu- ja kuivaustoimintojen suorittaminen ovat appWash-liikkeenharjoittajan vastuulla, eivätkä ne muodosta appWash-sopimuskohdetta. Käyttäjä ei voi esittää vaatimuksia Miele OPS:lle appWash-laitteiden käyttöön eikä pesu- ja kuivaustoimintojen suorittamiseen liittyen. appWash-laitteiden käytölle sekä pesu- ja kuivaustoimintojen toteutukselle on laadittava erillinen käyttäjän ja appWash-liikkeenharjoittajan välinen käyttösopimus, jota nämä ehdot eivät koske. appWash-laitteiden käytettävyys riippuu appWash-liikkeenharjoittajan teknisistä järjestelmistä ja olosuhteista sekä appWash-laitteet omistavan liikkeenharjoittajan aikaisemmasta käyttöluvasta.

 

2 – appWash-toimintojen käytön edellytykset

 • appWash-toimintojen käyttö edellyttää sitä, että käyttäjä rekisteröityy ensin. Käyttäjä voi rekisteröityä käyttäjäksi sovelluksen tai verkkosivuston kautta. Käyttäjän henkilöllisyyden tarkistamiseksi hänen on ensin todistettava puhelinnumeronsa rekisteröitymisprosessin alussa. Tätä tarkoitusta varten Miele OPS lähettää turvakoodin käyttäjän aikaisemmin ilmoittamaan puhelinnumeroon. Turvakoodin syöttämisen jälkeen käyttäjä voi täydentää henkilötietonsa (etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja salasana). Lisäksi käyttäjä voi tallentaa hänelle soveltuvat appWash-laitteet syöttämällä koneiden numerot. Koneiden numerot ovat nähtävissä suoraan appWash-laitteista. Painamalla "Rekisteröidy"-painiketta käyttäjä päättää rekisteröitymisprosessin ja lähettää rekisteröitymisanomuksen Miele OPS:lle. Rekisteröitymisanomuksen hyväksymisestä päättää Miele OPS oman harkintansa mukaan – rekisteröitymisanomuksen hyväksymiselle muut eivät voi asettaa vaatimuksia. Jos Miele OPS hyväksyy rekisteröitymisanomuksen, Miele OPS vahvistaa rekisteröinnin onnistumisen käyttäjälle sovelluksen tai verkkosivuston kautta tai sähköpostitse.
 • Sisäänkirjautumis- ja käyttöoikeudet voidaan myöntää ainoastaan vähintään 18-vuotiaille luonnollisille henkilöille. Jos haluat rekisteröityä appWash-käyttäjäksi ja/tai käyttää appWash-palvelua, sinun on oltava vähintään 18-vuotias.

 

3 – appWash-tili

 • Onnistuneen rekisteröitymisen myötä käyttäjälle luodaan appWash-tili ja siihen kuuluvat sisäänkirjautumistiedot (sähköpostiosoite ja salasana) aktivoidaan.
 • appWash-tili on henkilökohtainen eikä siirrettävissä muille.

 

4 – appWash-toimenpiteet

 • Onnistuneen rekisteröitymisen jälkeen käyttäjällä on oikeus käyttää appWash-toimintoja ja suorittaa appWash-toimenpiteitä.
 • Käyttäjä voi suorittaa appWash-toimenpiteitä sovelluksen tai verkkosivuston kautta. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä näkee ensin hänen käytettävissään olevat appWash-laitteet sekä niiden käyttötilan (vapaa/varattu). appWash-laitteen valitsemisen jälkeen käyttäjä saa lisätietoja, kuten appWash-laitteet käyttöön asettaman appWash-liikkeenharjoittajan määrittämät käyttömaksujen tiedot. Jos käyttäjä valitsee appWash-toimenpiteen sovelluksen tai verkkosivuston kautta napauttamalla "Pese tai kuivaa maksullisesti nyt" -painiketta, hänen valitsemansa appWash-laite varataan hänelle. Pisimmän sallitun varausajan määrittää appWash-liikkeenharjoittaja, eikä se ole Miele OPS:n vastuulla. Mikäli käyttäjä ei käynnistä appWash-laitetta kulloisellekin appWash-laitteelle määritetyn pisimmän sallitun varausajan sisällä, appWash-toimenpide päättyy automaattisesti, ja appWash-laite siirtyy jälleen muiden appWash-käyttäjien aktivoitavaksi ja käytettäväksi. Jos käyttäjän ja appWash-liikkeenharjoittajan välillä ei sovita nimenomaisesti jotakin tästä poikkeavaa, appWash-laitteen käyttöön liittyvä maksuvelvollisuus alkaa vasta valitun appWash-laitteen fyysisellä käynnistämisellä. Jos valittu appWash-toimenpide lopetetaan käynnistämättä appWash-laitetta esim. sen vuoksi, että pisin sallittu varausaika on kulunut umpeen, käyttömaksua ei periaatteessa peritä.
 • appWash-toimenpiteen onnistuneen valitsemisen jälkeen appWash-laite on tarvittaessa käynnistettävä vielä paikan päällä. Käyttäjä on vastuussa appWash-laitteen asianmukaisesta käytöstä.
 • Käyttäjä voi itse lopettaa pesu- tai kuivaustoiminnon käytön milloin tahansa suoraan appWash-laitteesta, sovelluksesta tai verkkosivustolta. Jos käyttäjä haluaa lopettaa pesu- tai kuivaustoiminnon käytön sovelluksesta tai verkkosivustolta, hän voi valita käyttämänsä appWash-laitteen "Käynnistys/pysäytys"-välilehdeltä ja pysäyttää pesu- tai kuivaustoiminnon painamalla "Lopeta pesu- tai kuivaustoiminto" -painiketta. Ellei käyttäjän ja appWash-liikkeenharjoittajan välillä sovita nimenomaisesti jotain tästä poikkeavaa, appWash-laitteen käytöstä aiheutuva käyttömaksu ei muutu käyttäjän lopettaessa ennenaikaisesti pesu- tai kuivaustoiminnon eikä sitä hyvitetä.

 

5 – Käyttäjän velvollisuudet appWash-palvelun käytön yhteydessä

 • Käyttäjä ei saa sallia muiden käyttävän appWash-palvelua oman appWash-tilinsä kautta.
 • Käyttäjä on velvollinen pitämään appWash-tilinsä tiedot ajan tasalla.
 • Käyttäjän on käsiteltävä sisäänkirjautumistietoja luottamuksellisesti ja suojattava ne siten, etteivät valtuuttamattomat tahot pääse niihin käsiksi. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Miele OPS:lle sisäänkirjautumistietojensa tai appWash-tilinsä mahdollisesta menetyksestä tai valtuuttamattomasta käytöstä.
 • Käyttäjä on velvollinen tutkimaan valitsemansa appWash-laitteen ennen sen käyttämistä vaurioiden ja puutteiden varalta. Käyttäjän on ilmoitettava havaitsemistaan vaurioista ja puutteista Miele OPS:lle ja appWash-liikkeenharjoittajalle.
 • Käyttäjän on käsiteltävä appWash-laitteita huolellisesti ja varovasti. Lisäksi hänen on otettava huomioon ja noudatettava käyttöoppaan sisältämiä ohjeita ja Miele OPS:n ja appWash-liikkeenharjoittajan antamia muita ohjeita ja neuvoja, erityisesti käyttö- ja turvallisuusohjeita.
 • Ellei osapuolten välillä sovita nimenomaisesti jotain tästä poikkeavaa, käyttäjä saa käyttää appWash-palvelua vain yksityisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa käyttää appWash-palvelua kaupallisiin tarkoituksiin.

 

6 – Käyttömaksut ja maksuehdot

 • appWash-palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisestä ja appWash-laitteiden varaamisesta ei peritä maksua.
 • appWash-laitteiden käytöstä ja pesu- ja kuivaustoimintojen toteuttamisesta käyttäjä maksaa sovelluksessa tai verkkosivustolla tietylle appWash-laitteelle tai tietylle pesu- tai kuivaustoiminnolle määritetyn käyttömaksun. Kaikki käyttömaksut sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. appWash-laitteiden käyttömaksut saattavat vaihdella appWash-liikkeenharjoittajasta ja pesu- tai kuivaustoiminnon tyypistä riippuen. Miele OPS:llä on appWash-liikkeenharjoittajien antama valtuutus vastaanottaa appWash-laitteen käytöstä johtuvat käyttömaksut appWash-liikkeenharjoittajan nimissä. Maksettuaan käyttömaksun Miele OPS:lle käyttäjän velvollisuus appWash-liikkeenharjoittajaa kohtaan päättyy appWash-laitteen konkreettisesta käyttökerrasta aiheutuvan, sovitun käyttömaksun maksamisen osalta.
 • appWash-laitteen käytöstä aiheutuva käyttömaksu erääntyy maksettavaksi appWash-laitteen käytön myötä (toisin sanoen valitun appWash-laitteen fyysisen käynnistämisen myötä).
 • appWash-laitteen käytöstä aiheutuva käyttömaksu veloitetaan käyttäjän ennalta maksamasta saldosta. Käyttäjä valtuuttaa Miele OPS:n veloittamaan erääntyvät käyttömaksut hänen ennalta maksamastaan saldosta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että hänen ennalta maksamansa saldo on riittävä. Käyttäjä voi ladata milloin tahansa ennalta maksettavan saldonsa sovelluksen tai verkkosivuston kautta. Ennalta maksettavan saldon lataaminen tapahtuu ulkoisen maksupalveluntarjoajan avulla, joka saattaa vaatia erillistä maksua maksutoimeksiannon käsittelystä ja jolla voi olla palvelujensa käyttöä koskevia lisäehtoja. Miele OPS ei ole vastuussa ulkoisen maksupalveluntarjoajien maksujen veloittamisesta eikä minkäänlaisista lisäehdoista. Käyttäjän ennalta maksamalle saldolle ei makseta korkoa. Käyttäjä ei voi saada hyvitystä käyttämättä jääneestä, ennalta maksamastaan saldosta, pyynnöstään huolimatta. 
 • Miele OPS asettaa käyttäjän saataville tietoja suoritetuista appWash-toimenpiteistä sovelluksen tai verkkosivuston "Historia"-välilehdelle.

 

7 – Vastuu

 • Miele OPS ei vastaa appWash-laitteiden käytettävyydestä eikä toimivuudesta eikä pesu- ja kuivaustoimintojen asianmukaisesta toteuttamisesta.
 • Miele OPS on rajoituksetta korvausvelvollinen käyttäjää kohtaan vahingoista, jotka aiheutuvat tahallisuudesta tai karkeasta laiminlyönnistä, puutteeseen liittyvästä tahallisesta vaikenemisesta hyväksyttyään ominaisuus- tai kestävyystakuun ja tuotevastuulain mukaisesti. Yksinkertaisen huolimattomuusrikkeen tapauksessa Miele OPS on rajoituksetta korvausvelvollinen vain henkilöiden terveyshaittojen, vammojen ja kuolemantuottamuksen aiheuttamien vahinkojen osalta. Kaikissa muissa yksinkertaisen huolimattomuusrikkeen tapauksissa Miele OPS on korvausvelvollinen rajoitetusti, jos Miele OPS rikkoo olennaista sopimusvelvollisuuttaan, ts. sellaista, joka on välttämätön näiden ehtojen asianmukaiselle toteuttamiselle ja jonka toteutumiseen osapuolet voivat luottaa tai jonka toteutumiseen osapuolet normaalisti voivat luottaa – tällöin Miele OPS:n korvausvelvollisuus käyttäjää kohtaan rajoittuu tyypillisesti ennakoitavissa oleviin vahinkoihin. Tämän ylittävät, käyttäjän Miele OPS:lle esittämät yksinkertaiseen huolimattomuusrikkeeseen perustuvat vahingonkorvausvaatimukset torjutaan.
 • Käyttäjällä on hänelle lakisääteisesti määrätty vastuu.

 

8 – Sopimuspohjaisen suhteen voimassaoloaika

 • Käyttäjän ja Miele OPS:n välinen sopimuspohjainen suhde solmitaan määrittämättömäksi ajaksi, ja kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sen milloin tahansa 14 päivän varoitusajalla.
 • Osapuolten oikeus irtisanoa sopimuspohjainen suhde erityisoikeudella tärkeästä syystä ilman varoitusaikaa säilyy ennallaan.
 • Irtisanominen voidaan toteuttaa tekstimuodossa (sähköpostitse).
 • Käyttäjän ja Miele OPS:n välisen sopimuspohjaisen suhteen päättymisen myötä käyttäjän appWash-tili jäädytetään tai lopetetaan. appWash-palvelun käytön jatkaminen ei ole sopimuspohjaisen suhteen päätyttyä enää mahdollista.

 

9 – Sovelluksen käyttöä koskevat erityisehdot

 • Seuraavassa esitetyt erityisehdot koskevat Miele OPS:n käyttäjän saataville tarjoaman sovelluksen käyttöä. Miele OPS:n tarjoaman sovelluksen käyttö on sallittua ainoastaan alla mainittujen ehtojen mukaisesti. Käyttäjää pyydetään hyväksymään ehdot asennus- ja rekisteröitymisprosessin aikana. Napauttamalla "Hyväksy"-painiketta käyttäjä hyväksyy ehdot täysin.
 • Miele OPS myöntää käyttäjälle yksinkertaisen, ei yksinoikeudellisen, peruutettavissa olevan ja ei siirrettävissä olevan oikeuden käyttää sovellusta sillä edellyksellä, että tämä noudattaa kaikki voimassa olevia lakeja, näitä ehtoja sekä kaikkia sovellettavia käyttöehtoja, jotka ovat saatavilla kulloisessakin sovelluskaupassa. Käyttäjälle ei myönnetä muita oikeuksia sovellukseen. Kaikenlainen sovelluksen ja sovellukseen liittyvien käyttöoikeuksien alilisensointi, vuokraus ja/tai myynti on käyttäjältä kielletty.
 • Sovellus tarjotaan käyttöön maksutta dynaamisena ja kehittelyn alaisena tuotteena. Miele OPS pidättää oikeuden laajentaa, päivittää ja muokata sovellusta milloin tahansa oman harkintansa mukaan, erityisesti lisätä siihen yksittäisiä toimintoja sekä muokata ja poistaa niitä. Nämä ehdot koskevat myös sovelluksen päivitettyjä ja muokattuja versioita. Miele OPS suosittelee käyttämään aina uusinta ja päivitettyä sovellusversiota. Miele OPS:llä ei ole velvollisuutta ylläpitää vanhoja versioita ja päivityksiä, eikä se takaa vanhempien versioiden ja päivitysten yhteensopivuutta appWash-laitteiden kanssa. Käyttäjä ei voi vaatia sovelluksen toimintojen laajentamiseen tähtäävien sovelluspäivitysten tarjoamista.
 • Käyttäjä hyväksyy, että sovellus on tarkoitettu pelkästään henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä ei yritä tehdä muutoksia sovellukseen. Käyttäjällä ei ole erityisesti oikeutta esimerkiksi kääntää tai käänteismallintaa sovellusta, purkaa sen koodia eikä luoda johdettuja teoksia, ellei näin ole määrätty sitovassa lakisäädöksessä.
 • Hyväksyessään nämä erityisehdot käyttäjä tunnustaa sovellusta koskevat, Miele OPS:n ja ulkopuolisten tahojen suojausoikeudet niiden täydessä laajuudessa ja sitoutuu noudattamaan niitä. Näihin suojausoikeuksiin lasketaan erityisesti tekijänoikeudet, patentit, tuotemerkit ja liikesalaisuudet. Käyttäjä vakuuttaa näin suostuvansa kaikkiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joilla estetään ja kielletään mahdolliset vahingot ja näiden oikeuksien loukkaaminen, sekä selvittämään tilanteen, jos joku ulkopuolinen on saanut perusteetta haltuunsa sovelluksen tai käyttänyt sitä käyttäjän kautta.
 • Sovellus tarjotaan käyttäjälle sellaisena kuin se on. Miele OPS ei anna minkäänlaisia sovellusta tai sen soveltuvuutta koskevia vakuutuksia, takuita tai vahvistuksia, ellei muuta nimenomaisesti ilmoiteta. Missään tapauksessa Miele OPS ei takaa, että sovellus on saatavilla ilman keskeytyksiä tai ilman tilapäisiä toimintahäiriöitä sovelluksena. Miele OPS vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat sovelluksen oikeusvirheistä tai valmistusvirheistä, jos Miele on vilpillisesti vaiennut niistä. Näiden ehtojen 7 §:n lausekkeet säilyvät ennallaan.

 

10 – Oikeus muutosten tekemiseen

 • Miele OPS:llä on kohtuullisuuteen perustuva oikeus muuttaa ja/tai täydentää appWash-toimintojen toimituslaajuutta sekä näitä ehtoja milloin tahansa tulevaisuuden osalta palveluiden jatkokehittämiseksi sekä turvallisuussyistä, mikäli se ei ole kohtuutonta käyttäjää kohtaan. Miele OPS ilmoittaa käyttäjälle kaikista toimituslaajuuteen ja näihin ehtoihin liittyvistä muutoksista ja/tai täydennyksistä ajoissa sähköpostitse tai sovelluksen tai verkkosivuston kautta.  

 

11 – Tietojen käsittely

 • Miele OPS käsittelee appWash-palveluiden, sovelluksen tai verkkosivuston käytön kautta henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja. Lisätietoja tietojen käsittelystä on luettavissa tietosuojaselosteesta.

 

12 – Loppuehdot

 • Nämä ehdot ovat Saksan liittotasavallan lainsäädännön alaisia. Tämän lainkäyttöalueen valinnalla ei ole sitä seurausta, että käyttäjältä evätään suoja, joka käyttäjälle myönnetään määräyksillä, joista ei voida poiketa sen valtion lainsäädännön perusteella, jossa käyttäjällä on vakituinen asuinpaikka.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa näihin ehtoihin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta ulkopuoliselle taholle ilman Miele OPS:n etukäteen antamaa suostumusta.
 • Miele OPS ei osallistu tällä hetkellä kuluttajille tarkoitettuihin riidanratkaisumenettelyihin. Kaikki valitukset voi mielellään lähettää suoraan Miele OPS:lle (support@appwash.com).
 • Jos yksittäinen ehto ei ole lainvoimainen tai mitätöityy, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Pätemättömät ja mitätöidyt lausekkeet korvataan lainvoimaisilla ehdoilla, jotka ovat taloudellisesti lähimpänä pätemätöntä tai mitätöityä ehtoa.

 

 

Unohtuiko salasana?

Salasanan täytyy sisältää vähintään 8 merkkiä.

Kirjoita sähköpostiosoite, jota käytit rekisteröityessäsi, ja valitse uusi salasana, jonka pituus on vähintään 8 merkkiä.

Lähetämme sähköpostia {0} pian. Vahvista sähköpostiosoitteesi seuraavan 15 minuutin kuluessa. Jos et saa sähköpostia, ota yhteyttä osoitteeseen support@appwash.com. Tarkista ensin roskapostilaatikkosi.