Miele Operations & Payment Solutions GmbH:n yleiset kauppaehdot "appWash"-palvelun käytön osalta

 

§ 1 - Soveltamisala / palvelun kohde

Seuraavia sopimusehtoja ("Ehdot") sovelletaan kaikkiin Miele Operations & Payment Solutions GmbH:n, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS"), ja Miele OPS:n tarjoamaa "appWash"-palvelua käyttävien henkilöiden ("Käyttäjä") (Miele OPS ja Käyttäjä yhdessä "Osapuolet") välisiin sopimussuhteisiin, ja ne muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen Käyttäjän ja Miele OPS:n välillä. Ehtoja sovelletaan appWashiin rekisteröitymiseen, kuhunkin yksittäiseen appWash-tapahtumaan ja Miele OPS:n tarjoaman mobiilisovelluksen ("Sovellus"), korttipäätteen ja Miele OPS:n verkkosivuston - www.appWash.com - ("Verkkosivusto") käyttöön. Miele OPS tallentaa käyttöehtojen tekstin ja antaa sen käyttäjän saataville sähköisessä muodossa pyynnöstä.

 

(2) Käyttäjä voi appWashin avulla varata käytettävissään olevia operaattorin pesu- ja kuivauslaitteita ("appWash Facilities"), aktivoida/pysäyttää pesu- tai kuivausprosessin ja maksaa ("appWash Transaction").

(2)(3) Elleivät osapuolet nimenomaisesti toisin sovi, appWash-tilojen tarjoaminen, pääsy appWash-tiloihin ja pesu- tai kuivausprosessin suorittaminen ovat appWash-tilojen operaattorin vastuulla, eivätkä ne ole appWashin palvelujen kohteena. Käyttäjällä ei ole mitään vaatimuksia Miele OPS:ää kohtaan appWash-laitteiston käytöstä tai pesu- tai kuivausprosessin suorittamisesta. Käyttäjän ja appWash-laitoksen ylläpitäjän välillä on tehtävä erillinen käyttösopimus appWash-laitoksen käytöstä ja pesu- tai kuivausprosessin suorittamisesta, johon näitä ehtoja ei sovelleta. AppWash-toimintojen saatavuus riippuu appWash-toimintojen ylläpitäjän teknisestä infrastruktuurista ja ehdoista sekä appWash-toimintojen ylläpitäjän etukäteen myöntämästä luvasta appWash-toimintojen käyttöön.

 

§ 2 - AppWashin käyttöä koskevat vaatimukset 

(1) Ennen appWashin käyttöä sovelluksen tai verkkosivuston kautta käyttäjän on ensin rekisteröidyttävä verkossa. Käyttäjän henkilöllisyyden todentamiseksi käyttäjän on ensin vahvistettava sähköpostiosoitteensa rekisteröintiprosessin alussa. Tätä varten Miele OPS lähettää turvakoodin käyttäjän aiemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kun käyttäjä on syöttänyt turvakoodin, hän voi täydentää henkilötietonsa (etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja salasana). Käyttäjä voi myös syöttää koneen numeron tallentaakseen käyttäjän käytettävissä olevat appWash-toiminnot. Konenumero sijaitsee suoraan appWash-tiloissa. Napsauttamalla "Rekisteröidy"-painiketta käyttäjä suorittaa rekisteröintiprosessin loppuun ja lähettää rekisteröintipyynnön Miele OPS:lle. Miele OPS päättää rekisteröintipyynnön hyväksymisestä oman harkintansa mukaan - rekisteröintipyynnön hyväksymiseen ei ole oikeutta. Jos Miele OPS hyväksyy rekisteröintihakemuksen, Miele OPS vahvistaa käyttäjälle onnistuneen rekisteröinnin sovelluksessa, verkkosivustolla tai sähköpostitse. 

(2) Vain 18 vuotta täyttäneillä luonnollisilla henkilöillä on oikeus rekisteröityä ja käyttää sovellusta. Jos rekisteröidyt appWashiin ja/tai käytät appWashia, vahvistat olevasi vähintään 18-vuotias.

(3) Vain 18 vuotta täyttäneet henkilöt ovat oikeutettuja käyttämään korttipäätettä, ja käyttö tapahtuu ilman rekisteröitymistä. Tämän laitteiston käyttäminen edellyttää voimassa olevaa pankki- tai luottokorttia.

 

§ 3 - appWash-tili

(1) Kun rekisteröityminen sovelluksen tai verkkosivuston kautta on onnistunut, käyttäjälle luodaan appWash-tili ja siihen liittyvät käyttöoikeustiedot (sähköpostiosoite ja salasana) aktivoidaan.

(2) appWash-tili on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää.

 

§ 4 - appWash-tapahtumat

(1) Kun käyttäjä on rekisteröitynyt onnistuneesti sovelluksen tai verkkosivuston kautta, hänellä on oikeus käyttää appWashia ja suorittaa appWash-tapahtumia. Käyttäjän ei tarvitse rekisteröityä korttipäätteelle.

(2) Käyttäjä voi suorittaa appWash-tapahtuman sovelluksen, korttipäätteen tai verkkosivuston kautta. Kirjauduttuaan sisään (vain sovelluksessa tai verkkosivustolla) käyttäjälle näytetään ensin hänen käytettävissään olevat appWash-tilat ja niiden tila (vapaa/varattu). Kun käyttäjä on valinnut appWash-laitoksen, hän saa lisätietoja, kuten appWash-laitoksen operaattorin appWash-laitoksen käytöstä perimän maksun. Jos käyttäjä tilaa appWash-tapahtuman sovelluksen kautta tai verkkosivustolla klikkaamalla "Aloita nyt maksullinen käyttö" -painiketta, käyttäjän valitsema appWash-tila varataan käyttäjälle. Jos käyttäjä ei käynnistä appWash-toimintoa kyseiselle appWash-toiminnolle määritellyn enimmäisvarausajan kuluessa, appWash-tapahtuma päättyy automaattisesti ja appWash-toiminto vapautuu uudelleen muiden appWash-käyttäjien aktivoitavaksi tai käytettäväksi. Elleivät käyttäjä ja appWash-laitteiston ylläpitäjä ole nimenomaisesti toisin sopineet, velvollisuus maksaa appWash-laitteiston käytöstä alkaa vasta, kun valittu appWash-laitteisto on fyysisesti käynnistetty. Jos tilattu appWash-tapahtuma lopetetaan ilman, että appWash-laitosta on käynnistetty, esimerkiksi koska enimmäisvarausaika on kulunut umpeen, maksua ei peritä.

(3) Kun appWash-tapahtuma on otettu onnistuneesti käyttöön, appWash-laite on ehkä käynnistettävä paikan päällä. Käyttäjä on vastuussa oikean appWash-laitteen käyttämisestä.

(4) Käyttäjä voi lopettaa pesu- tai kuivausprosessin milloin tahansa suoraan itse appWash-laitteessa, sovelluksen kautta tai verkkosivustolla. Jos käyttäjä haluaa lopettaa pesu- tai kuivausprosessin sovelluksen tai verkkosivuston kautta, hän voi valita käyttämänsä appWash-laitteen välilehdeltä "Pesu/kuivaus" ja lopettaa pesu- tai kuivausprosessin painamalla painiketta "Lopeta pesu-/kuivausprosessi". Ellei käyttäjän ja appWash-laitteen ylläpitäjän välillä ole nimenomaisesti toisin sovittu, käyttäjän suorittama pesu- tai kuivausprosessin ennenaikainen lopettaminen ei vaikuta appWash-laitteen käytöstä maksettavaan maksuun eikä sitä palauteta.

 

§ 5- appWash-setelit

(1) appWash-setelit ovat voimassa niihin painettujen tai (sähköisten setelien osalta) sähköisesti välitettyjen ajanjaksojen ajan. Jos jaksoa ei ole ilmoitettu, tositteet ovat voimassa toistaiseksi.

(2) appWash-setelit voidaan lunastaa kaikissa Miele OPS:n tai tytäryhtiön ylläpitämissä pesuloissa. Käteismaksaminen ei ole mahdollista; jäljellä olevaa luottoa ei voida myöntää. Jos appWash-seteli katoaa, sitä ei voi korvata.

(3) appWash ei ole velvollinen tarkistamaan arvosetelin lunastajan valtuutusta muutoin kuin tarkistamalla lunastuskoodin voimassaolon. Etusetelin haltijan on siksi varmistettava, että etuseteli ja/tai lunastuskoodi ei joudu asiattomien kolmansien osapuolten haltuun, ja ilmoitettava appWashille välittömästi, jos on olemassa ainakin mahdollisuus, että näin on kuitenkin tapahtunut.

(4) AppWash-setelin väärinkäytöstä tai moninkertaisesta lunastamisesta nostetaan syyte. Tämä koskee nimenomaisesti myös väärinkäytön tai moninkertaisen lunastamisen yrityksiä.

 

 

§ 6 § - Käyttäjän velvollisuudet appWashin käytön yhteydessä

(1) Käyttäjä ei saa sallia kolmansien osapuolten käyttää appWashia appWash-tilinsä kautta.

(2) Käyttäjä on velvollinen pitämään appWash-tilinsä tiedot ajan tasalla.

(3) Käyttäjän on käsiteltävä käyttöoikeustietojaan luottamuksellisesti ja suojattava ne luvattomien kolmansien osapuolten pääsyä vastaan. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Miele OPS:lle välittömästi pääsytietojensa tai appWash-tilinsä katoamisesta tai luvattomasta käytöstä. 

(4) Käyttäjä on velvollinen tarkastamaan valitsemansa appWash-laitteet vaurioiden ja vikojen varalta ennen niiden käyttöä. Käyttäjän on ilmoitettava havaittavista vaurioista ja vioista Miele OPS:lle ja appWash-laitteen käyttäjälle.

(5) Käyttäjän on kohdeltava appWash-laitteita huolellisesti ja huolella. Lisäksi on noudatettava ja noudatettava käyttöohjeen ohjeita sekä muita Miele OPS:n ja appWash-laitteen käyttäjän antamia ohjeita ja määräyksiä, erityisesti käyttö- ja turvallisuusohjeita.

(6) Ellei osapuolten välillä ole nimenomaisesti toisin sovittu, käyttäjä saa käyttää appWashia vain yksityisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa käyttää appWashia kaupallisiin tarkoituksiin.

 

 

§ 7 - Maksut / maksuehdot

(1) appWashin rekisteröinnistä ja käytöstä tai appWash-tilan varaamisesta ei peritä maksua.

(2) Käyttäjän on maksettava sovelluksessa, verkkosivustolla tai korttipäätteessä näkyvä maksu, joka koskee tiettyä appWash-laitosta tai tiettyä pesu- tai kuivausprosessia, appWash-laitoksen käytöstä tai pesu- tai kuivausprosessin suorittamisesta. Kaikkiin maksuihin sisältyy lakisääteinen arvonlisävero. AppWash-laitteen käytöstä perittävät maksut voivat vaihdella appWash-laitteen käyttäjän ja pesu- tai kuivausprosessin tyypin mukaan. Miele OPS on saanut appWash-laitteiden ylläpitäjiltä valtuudet hyväksyä appWash-laitteen käytöstä perittävät maksut appWash-operaattoreiden puolesta. Kun maksu on maksettu Miele OPS:lle, käyttäjän velvollisuus appWash-laitoksen operaattoria kohtaan maksaa sovittu maksu appWash-laitoksen tietystä käyttöprosessista päättyy. 

(3) AppWash-laitteen käyttömaksu erääntyy maksettavaksi, kun appWash-laitetta käytetään (eli kun valittu appWash-laite käynnistetään fyysisesti).

(4) AppWash-laitteen käyttömaksut maksetaan kuittaamalla ne käyttäjän ennalta maksamalla luottosaldolla (käyttö sovelluksen ja verkkosivuston kautta) tai käytetyllä pankki- tai luottokortilla. Tältä osin käyttäjä valtuuttaa Miele OPS:n perimään erääntyneet maksut ennalta maksamaltaan saldolta tai debit-/luottokortilta. Käyttäjän on varmistettava, että hänen ennalta maksettu luottosaldonsa on riittävästi katettu. Käyttäjä voi milloin tahansa ladata Pre-Paid-saldoaan sovelluksessa tai verkkosivustolla. Ennakkoon maksetun luoton lataaminen ja nostaminen tilisiirto-/veloitus-/luottokortilla tapahtuu ulkopuolisten maksupalveluntarjoajien toimesta, jotka voivat periä lisämaksuja maksutoimeksiannon käsittelystä ja joiden käyttöön voi liittyä lisäehtoja. Miele OPS ei ole vastuussa maksujen perimisestä eikä ulkoisten maksupalveluntarjoajien lisäehdoista. Käyttäjän etukäteen maksamalle luotolle ei makseta korkoa.  Käyttäjä voi pyynnöstä saada käyttämättömän prepaid-hyvityksen hyvitettäväksi. 

(5) Miele OPS antaa käyttäjälle tietoja suoritetuista appWash-tapahtumista sovelluksessa tai verkkosivustolla "Historia"-välilehdellä.

 

§ 8 - Vastuu

 

(1) Miele OPS ei ota vastuuta appWash-laitteiden saatavuudesta ja/tai toimivuudesta eikä pesu- tai kuivausprosessin asianmukaisesta suorittamisesta.

(2) Miele OPS vastaa käyttäjälle rajoituksetta tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista, jos virhe on salattu vilpillisesti laatutakuun tai kestävyystakuun ottamisen seurauksena ja tuotevastuulain säännösten mukaisesti. Yksinkertaisen huolimattomuuden tapauksessa Miele OPS vastaa rajoituksetta vain vahingoista, jotka johtuvat henkilöiden henkeen, ruumiillisuuteen tai terveyteen kohdistuneista vammoista. Kaikissa muissa yksinkertaisen huolimattomuuden tapauksissa Miele OPS on vastuussa, mikäli Miele OPS rikkoo olennaista sopimusvelvoitetta, eli velvoitetta, joka on välttämätön näiden ehtojen asianmukaisen täyttämisen kannalta ja johon osapuolet voivat luottaa tai johon osapuolet voivat säännöllisesti luottaa - tässä tapauksessa Miele OPS:n vastuu käyttäjää kohtaan rajoittuu tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon. Käyttäjän muut vahingonkorvausvaatimukset Miele OPS:ää kohtaan, jotka johtuvat pelkästä huolimattomuudesta, on suljettu pois.

(3) Käyttäjä on vastuussa lakisääteisten säännösten mukaisesti.

 

§ 9 - Sopimussuhteen kesto

(1) Käyttäjän ja Miele OPS:n välinen sopimussuhde on solmittu toistaiseksi voimassa olevaksi, ja kumpikin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa sen 14 päivän irtisanomisajalla.

(2) Osapuolten oikeus irtisanoa sopimussuhde ilman irtisanomisaikaa pätevästä syystä säilyy ennallaan.

(3) Irtisanomisilmoitus voidaan tehdä tekstimuodossa (sähköpostitse).

(4) Käyttäjän ja Miele OPS:n välisen sopimussuhteen päättyessä käyttäjän appWash-tili estetään tai poistetaan. AppWashin jatkokäyttö ei ole enää mahdollista sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

 

 

§ 10 - Sovelluksen käyttöä koskevat erityisehdot

(1) Seuraavat erityisehdot koskevat Miele OPS:n käyttäjälle tarjoaman sovelluksen käyttöä. Miele OPS:n tarjoaman sovelluksen käyttö on sallittua ainoastaan seuraavien ehtojen perusteella. Asennus- tai rekisteröintiprosessin aikana käyttäjää pyydetään hyväksymään ehdot. Klikkaamalla "Hyväksyn" -ruutua käyttäjä hyväksyy nämä ehdot täysin.  

(2) Miele OPS myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää sovellusta edellyttäen, että käyttäjä noudattaa tiukasti kaikkia sovellettavia lakeja, näitä ehtoja ja kaikkia sovellettavia ehtoja, jotka ovat saatavilla kyseisessä App Storessa. Käyttäjälle ei myönnetä muita oikeuksia Sovellukseen. Käyttäjältä kielletään Sovelluksen tai Sovelluksen käyttöoikeuksien alilisensointi, vuokraaminen ja/tai jakelu missä tahansa muodossa.

(3) Sovellus tarjotaan maksutta dynaamisena ja kehittyvänä tuotteena. Miele OPS pidättää oikeuden laajentaa, päivittää tai muuttaa sovellusta milloin tahansa oman harkintansa mukaan, erityisesti lisätä, muuttaa tai poistaa yksittäisiä toimintoja. Nämä ehdot koskevat myös tämän sovelluksen päivityksiä tai tarkistuksia. Miele OPS suosittelee, että käytät aina sovelluksen uusinta versiota/päivitystä. Miele OPS ei ole velvollinen ylläpitämään tukea vanhemmille versioille/päivityksille eikä takaa vanhempien versioiden/päivitysten yhteensopivuutta appWash-toimintojen kanssa. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada sovellukseen päivityksiä, joilla laajennetaan sovelluksen toimintoja.

(4) Käyttäjä hyväksyy, että sovellus on tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä ei tee muutoksia sovellukseen. Käyttäjällä ei erityisesti, mutta ei yksinomaan, ole oikeutta kääntää, dekompiloida, käänteismuotoilla tai luoda sovelluksesta johdannaisteoksia, ellei pakottavissa oikeudellisissa säännöksissä niin säädetä.

(5) Hyväksymällä nämä erityisehdot käyttäjä tunnustaa täysin Miele OPS:n ja kolmansien osapuolten omistusoikeudet sovellukseen ja sitoutuu suojelemaan niitä. Näihin omistusoikeuksiin kuuluvat erityisesti tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet. Käyttäjä sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin näiden oikeuksien mahdollisen vahingoittumisen tai loukkaamisen estämiseksi, niiden estämiseksi ja kolmansien osapuolten syytteeseen asettamiseksi, jos kolmas osapuoli on laittomasti käyttänyt sovellusta tai saanut sovelluksen haltuunsa käyttäjän kautta.

(6) Sovellus toimitetaan käyttäjälle sellaisena kuin se on. Miele OPS ei anna minkäänlaisia vakuutuksia, takuita tai suosituksia koskien sovellusta tai sovelluksen soveltuvuutta, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Miele OPS ei missään tapauksessa voi taata, että Sovellus on käytettävissä Sovelluksena ilman keskeytyksiä tai sen toiminnallisuuden tilapäistä heikentymistä. Miele OPS on vastuussa sovelluksen oikeudellisesta tai aineellisesta virheestä johtuvista vahingoista vain, jos Miele on vilpillisesti salannut ne. Käyttöehtojen 7 §:n määräykset pysyvät ennallaan.

 

§ 11 - Korttipäätteen käyttöä koskevat erityisehdot

(1) Seuraavat erityisehdot koskevat Miele OPS:n käyttäjälle toimittaman korttipäätteen käyttöä. Miele OPS:n tarjoaman korttipäätteen käyttö on sallittua ainoastaan seuraavien ehtojen mukaisesti. Käyttäjän asennus- tai rekisteröintimenettelyn yhteydessä käyttäjää pyydetään hyväksymään nämä ehdot. Hyväksymällä operaattorin ehdot paikalliset käyttäjät hyväksyvät nämä ehdot kokonaisuudessaan.

(2) Miele OPS myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja siirtokelvottoman oikeuden käyttää korttipäätettä edellyttäen, että kaikkia sovellettavia lakeja noudatetaan tarkasti. Käyttäjälle ei myönnetä muita oikeuksia korttipäätteeseen. Käyttäjältä kielletään korttipäätelaitteen tai korttipäätelaitteen käyttöoikeuksien alilisensointi, vuokraus ja/tai jakelu missä tahansa muodossa.

(3) Korttipääte tarjotaan maksutta dynaamisena ja kehittyvänä tuotteena. Miele OPS pidättää oikeuden laajentaa, päivittää tai muuttaa korttipäätettä milloin tahansa oman harkintansa mukaan, erityisesti lisätä, muuttaa tai poistaa yksittäisiä toimintoja. Miele OPS ei ole velvollinen ylläpitämään tukea vanhemmille versioille/päivityksille eikä takaa vanhempien versioiden/päivitysten yhteensopivuutta appWash-laitteiden kanssa. Käyttäjä on vastuussa uusimpien versioiden/päivitysten ylläpidosta. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada päivityksiä korttipäätteeseen sen toimintojen laajentamiseksi.

(4) Käyttäjä hyväksyy, että korttipääte on tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä ei tee mitään muutoksia korttipäätteeseen. Käyttäjällä ei erityisesti, mutta ei yksinomaan, ole oikeutta kääntää, dekompiloida, käänteismuotoilla tai luoda johdannaisteoksia korttipäätteestä, ellei pakottavissa oikeudellisissa säännöksissä niin säädetä.

(5) Hyväksymällä nämä erityisehdot käyttäjä tunnustaa täysin Miele OPS:n ja kolmansien osapuolten omistusoikeudet korttipäätelaitteeseen ja sitoutuu suojelemaan niitä. Näihin omistusoikeuksiin kuuluvat erityisesti tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet. Käyttäjä sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin näiden oikeuksien mahdollisen vahingoittumisen tai loukkaamisen estämiseksi, niiden estämiseksi ja kolmansien osapuolten asettamiseksi syytteeseen, jos kolmas osapuoli on käyttänyt korttipäätettä laittomasti tai saanut korttipäätteen haltuunsa käyttäjän kautta.

(6) Korttipääte toimitetaan käyttäjälle sellaisena kuin se on. Miele OPS ei anna minkäänlaisia vakuutuksia, takuita, soveltuvuutta tai suosituksia korttipäätelaitteeseen liittyen, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Miele OPS ei missään tapauksessa voi taata, että korttipääte on käytettävissä ilman keskeytyksiä tai tilapäisiä häiriöitä sen toiminnassa korttipäätteenä. Miele OPS on vastuussa korttipäätteen lakisääteisestä tai aineellisesta viasta johtuvasta vahingosta vain, jos Miele OPS on vilpillisesti salannut sen. Käyttöehtojen 8 §:n määräykset eivät vaikuta tähän.

 

§ 12 - Muutosoikeuden varaaminen

Miele OPS:lla on oikeus kohtuullisen harkintansa mukaan milloin tahansa muuttaa ja/tai täydentää appWashin palvelukokonaisuutta ja näitä käyttöehtoja tulevaisuutta koskevin vaikutuksin palveluiden jatkokehityksen osalta ja turvallisuussyistä, edellyttäen, että tämä ei ole käyttäjälle kohtuutonta. Miele OPS ilmoittaa käyttäjälle hyvissä ajoin sähköpostitse, sovelluksen kautta tai verkkosivustolla palvelun laajuuden tai näiden ehtojen muutoksista ja/tai täydennyksistä.  

 

§ 13 - Tietojen käsittely

Käyttämällä appWashia, sovellusta, verkkosivustoa tai korttipäätettä Miele OPS käsittelee henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja. Lisätietoja tietojenkäsittelystä on tietosuojaselosteessa.

 

§ 14 - Immateriaalioikeudet ja lisenssit

Kaikki Miele OPS -tuotteisiin ja niiden toimintoihin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet ovat Miele Operations & Payment Solutions GmbH:n omaisuutta. Niitä ei saa jäljentää, kopioida, näyttää, lähettää, luovuttaa tai muuten käyttää muuten kuin siinä määrin kuin on tarpeen Miele OPS -tuotteiden käyttämiseksi näiden ehtojen mukaisesti.

 

§ 15 - Loppumääräykset

(1) Näihin ehtoihin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Tämä lainvalinta ei saa johtaa siihen, että käyttäjältä riistetään suoja, joka hänelle annetaan säännöksillä, joista ei voida poiketa sopimuksella sen maan lain perusteella, jossa käyttäjällä on asuinpaikka.

(2) Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa näistä ehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Miele OPS:n ennakkosuostumusta.

(3) Miele OPS ei tällä hetkellä osallistu menettelyihin kuluttajasovittelulautakunnissa. Voit osoittaa mahdolliset valitukset suoraan Miele OPS:lle (support@appwash.com).

(4) Jos yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä tai mitättömiä, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Pätemättömät tai mitättömät lausekkeet on korvattava sellaisilla pätevillä määräyksillä, jotka tulevat lähimmäksi pätemättömän tai mitättömän määräyksen taloudellista tarkoitusta.