Tietosuojaseloste

 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on informoida asiakasta appWash-palvelun käyttöön liittyvästä tietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan kulloinkin voimassa olevien lakisääteisten määräysten, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), nojalla.

 1. Yleiset tiedot

Henkilötiedot

Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan "henkilötietoja" ovat kaikki tiedot, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (jäljempänä "rekisteröity"), joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Rekisterinpitäjä

Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukainen rekisterinpitäjä on

Miele Operations & Payment Solutions GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh, Saksa

Puh.:  +49 5241 8673190

Sähköposti:  support@appwash.com

 1. Käyttäjälle tarkoitettu appWash

Yleiset tiedot

appWash-palvelun avulla voit järjestää ja suorittaa helposti pesu- ja kuivaustoimintoja. Ennen appWash-palvelun ensimmäistä käyttökertaa sinun on todennettava puhelinnumerosi, rekisteröidyttävä ja luotava käyttäjätili. Rekisteröitymisen jälkeen voit varata, aktivoida ja pysäyttää verkkosivustomme tai sovelluksen kautta käytettävissäsi olevia pesukoneita ja kuivaimia. Myös valitsemiesi pesukoneiden ja kuivainten käyttöön perustuva laskutus tapahtuu appWash-palvelun kautta.

appWash-palvelun käytön yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • katuosoite
 • puhelinnumero
 • pesu- tai kuivaustoiminnon tiedot (lukumäärä, paikka, ajankohta).

Ensirekisteröitymistä ja yksilöllisen käyttäjätilin luomista varten käsittelemme etu- ja sukunimeäsi, sähköpostiosoitettasi ja katuosoitettasi. Näitä tietoja tarvitaan myös laskutukseen. Laskun loppusumman laskemista varten tarvitsemme yksittäisten pesu- ja kuivaustoimintojen tiedot (lukumäärä, paikka, aika). Tämän lisäksi käsittelemme puhelinnumeroasi todentaessamme käyttäjätiliäsi.

Edellä mainittujen tietojen käsittely on välttämätöntä appWash-palvelun kautta tarjottavien toimintojen toteuttamiseksi ja niistä laskuttamiseksi. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta. Palvelujemme optimoimiseksi jatkuvasti mainittuja tietoja arvioidaan pseudonymisoituina tai anonymisoituina. Oikeusperuste tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta, koska palveluidemme optimointi perustuu samalla oikeutettuun etuumme. / Oikeusperuste tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta.

Tietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on välttämätöntä kulloistakin tarkoitusta varten tai kunnes perut suostumuksesi, mikäli tietojen käsittely ei ole sallittua muun oikeusperusteen nojalla.

appWash-sovellus

appWash-sovellus on saatavilla nk. sovelluskaupoista, joiden toiminnasta vastaavat ulkopuoliset tahot. appWash-sovelluksen lataaminen edellyttää yleensä rekisteröitymistä ennalta vastaavaan sovelluskauppaan. Tässä yhteydessä tapahtuvaan tietojen käsittelyyn emme voi vaikuttaa. Vastuussa siitä on tällöin yksistään kulloisenkin sovelluskaupan omistaja. Lisätietoja asiasta saat kulloisenkin sovelluskaupan tietosuojailmoituksesta.

appWash-sovelluksemme täysimittainen käyttö edellyttää muutamia järjestelmäoikeuksia, kuten oikeutta käyttää sijaintipaikkatietoa. Alkaessasi käyttää appWash-palvelua ja/tai vasta kulloisenkin toiminnon käyttämisen yhteydessä sinua kehotetaan myöntämään vastaavat oikeudet. Huomaa kuitenkin, että appWash-sovelluksen asianmukainen käyttö edellyttää mahdollisuutta käyttää mobiililaitteesi (älypuhelin tai tabletti) tiettyjä toimintoja sekä henkilötietojasi.

Kohdassa 2.1 mainittujen tietojen lisäksi appWash-sovelluksen käytön yhteydessä käsitellään myös sovelluksen käyttötietoja sekä IP-osoitettasi. Näiden tietojen käsittely on välttämätöntä appWash-sovelluksella tarjottavien palveluiden toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta. appWash-sovelluksemme optimoimiseksi jatkuvasti sovelluksen käyttötietoja arvioidaan pseudonymisoituina tai anonymisoituina. Oikeusperuste tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta, koska appWash-sovelluksen optimointi perustuu samalla oikeutettuun etuumme. / Oikeusperuste myös tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta.

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä kulloistakin tarkoitusta varten tai kunnes perut suostumuksesi, mikäli tietojen käsittely ei ole sallittua muun oikeusperusteen nojalla.

appWash-sovelluksemme käyttää sovelluksen tarveperusteiseen muokkaamiseen ja parantamiseen Google Analytics -palvelua, jonka omistaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (jäljempänä "Google"). Google Analytics käyttää nk. evästeitä, jotka tallennetaan asiakkaan päätelaitteelle ja jotka mahdollistavat appWash-sovelluksen asiakaskohtaisen käytön analysoinnin. Evästeen keräämät tiedot välitetään ja tallennetaan tavallisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. Käytämme Miele-sovelluksissamme IP-anonymisoinnin laajennusta (nk. IP-naamiointia); ts. Google lyhentää asiakkaan IP-osoitteen ennen sen välittämistä Euroopan unionin jäsenmaihin tai Euroopan talousalueen muihin sopimusmaihin. Koko IP-osoite välitetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle vain poikkeustapauksissa ja siellä se lyhennetään.

Google käyttää näitä tietoja appWash-liikkeenharjoittajan toimeksiannosta asiakkaan toimesta tapahtuvan appWash-sovelluksen käytön arvioimiseksi, sovelluksen toimintaa koskevien raporttien laatimiseksi ja appWash-sovelluksen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseksi meille.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta. / Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta.

Voit vastustaa Google Analyticsin avulla tapahtuvaa tietojesi keräämistä tai arvioimista poistamalla käytöstä Google Analytics -toiminnon Mielen sovellusten asetuksia käyttäen.

Lähettämämme ja evästeisiin, käyttäjien tunneisiin (esim. käyttäjätunnukseen) tai mainostunnisteisiin liitetyt tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden jälkeen.

Lisätietoja Google Analyticsin käyttöehdoista on nähtävissä verkkosivulla www.google.com/analytics/terms.

appWash-verkkosovellus ja -verkkosivusto

Käyttäjän avatessa verkkosivustomme hänen selaimensa välittää automaattisesti tiedot, jotka tallentuvat palvelimen lokitiedostoihin. Kyseessä ovat seuraavat tiedot (lokitiedostojen tiedot):

 • tiedot käytössä olevasta selaintyypistä ja selainversiosta
 • käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • internetpalveluiden tarjoaja ja käyttäjän IP-osoite
 • sivuston avaamisen päivämäärä ja kellonaika.

Lokitiedostojen tietojen arviointi tapahtuu anonyymisti, ja arvioinnin tarkoituksena on parantaa jatkuvasti verkkosivustoamme, mukauttaa sitä käyttäjiemme kiinnostuksen kohteiden mukaan sekä poistaa virheet nopeammin. Tämän tietojen käsittelyn taustalla on oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti.

Ei-anonymisoidussa muodossa lokitiedostojen tietoja käsitellään ainoastaan häiriöiden määrittämiseen ja järjestelmän turvallisuuden takaamiseen, mukaan lukien luvattomien käyttö-, petos- ja väärinkäyttöyritysten havaitseminen ja selvittäminen. Tätä varten tiedot tallennetaan 7–14 päiväksi, jonka jälkeen ne poistetaan. Lokitiedostojen tiedot, jotka ovat välttämättömiä todistusaineiston säilyttämiseksi, suljetaan poistotoimien ulkopuolelle kulloisenkin tapahtuman lopulliseen selvittämiseen saakka, ja niitä voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa tutkinnasta vastaaville viranomaisille.

Lisäksi käytämme verkkosivustoillamme evästeitä tai vastaavia tekniikoita, kuten pikseleitä (jäljempänä yleisesti "evästeet"). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tai kuvatiedostoja, kuten pikseleitä, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle. Kun verkkosivustomme avataan samalla päätelaitteella seuraavan kerran, evästeisiin tallentuneet tiedot välittyvät takaisin joko verkkosivustollemme (jäljempänä "ensimmäisen osapuolen evästeet") tai muulle verkkosivustolle (jäljempänä "kolmannen osapuolen evästeet").

Evästeisiin tallentuneiden tietojen perusteella verkkosivusto tunnistaa, että käyttäjä on käynyt sillä jo aikaisemmin. Näin on mahdollista esittää verkkosivusto käyttäjän kiinnostuksen kohteita parhaiten vastaavana. Tällöin tunnistetaan pelkästään käyttäjän päätelaitteella oleva eväste. Henkilötietoja käsitellään laajemmin vain käyttäjän nimenomaisesta suostumuksesta tai kun se on ehdottoman välttämätöntä tarjottavien ja käyttäjän pyytämien palveluiden toteuttamiseksi.

Kerromme käyttäjälle etukäteen evästeiden käytöstä vastaavan ilmoituskentän avulla. Evästeet, jotka eivät ole välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi, aktivoidaan vasta käyttäjän antaman suostumuksen perusteella. 

Tietyt evästeet voidaan poistaa käytöstä evästeasetusten sivulta käsin. Tämän lisäksi käyttäjä voi estää evästeiden tallentumisen yleisesti käyttämällä selainohjelmansa vastaavaa asetusta. Tällöin hän ei ehkä voi käyttää kaikkia verkkosivustomme toimintoja niiden täydessä laajuudessa.

Lisätietoja appWash-liikkeenharjoittajille

Käsittelemme tarvittaessa henkilötietoja liikkeenharjoittajatilin luomista ja senjälkeistä appWash-liikkeenharjoittajan kanssa ylläpidettävää liikesuhdetta varten. Tällaisia tietoja ovat esim.

 • liikkeenharjoittajan etu- ja sukunimi
 • liikkeenharjoittajan sähköpostiosoite
 • liikkeenharjoittajan katuosoite ja sijaintipaikat
 • liikkeenharjoittajan puhelinnumero
 • appWash-laitteiden tiedot
 • pankkitiedot (IBAN jne.) sekä
 • verotiedot (esim. verotunniste, jos tarpeen).

Edellä mainittujen tietojen käsittely on välttämätöntä appWash-palvelun kautta tarjottavien toimintojen toteuttamiseksi ja niistä laskuttamiseksi. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on välttämätöntä kulloistakin tarkoitusta varten tai kunnes suostumus perutaan, mikäli tietojen käsittely ei ole sallittua muun oikeusperusteen nojalla.

 1. Kaupalliset tiedotteet

Jos olet antanut meille suostumuksen kaupallisiin yhteydenottoihin, esim. sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen lähettämiseen, yhteydenottoihin liittyvän tietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohta ("Suostumus"). Voit perua suostumuksesi milloin tahansa välittömällä vaikutuksella tulevaisuuden osalta (esim. käyttämällä sähköpostiviestissä olevaa perumislinkkiä). Kaupallisia tiedotteita voidaan lähettää ulkopuolisten palveluntarjoajien avulla. Nämä palveluntarjoajat ovat tällöin ohjeitamme noudattavia tietojen käsittelijöitä.

 1. Yhteydenottomahdollisuudet

Meihin voidaan ottaa yhteyttä eri tavoin, jotka on mainittu appWash-sovelluksessa ja verkkosivustollamme. Jos käytät näitä tapoja ja otat meihin yhteyttä sähköpostitse, käsittelemme meille yhteydenottosi puitteissa luovuttamiasi tietoja vastataksemme tiedusteluusi.

Meillä on oikeutettu etu vastata meille osoitettuihin tiedusteluihin. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta. Jos tiedustelusi tarkoituksena on irtisanoa sopimus, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta.

Yhteydenottosi puitteissa meille luovuttamasi tiedot poistetaan tiedustelusi käsittelemisen päätyttyä, mikäli meillä ei ole kauppa- tai verolainsäädäntöön perustuvaa velvollisuutta säilyttää niitä.

 1. Sosiaalisen median sivustot

Facebook-fanisivustoa koskeva huomautus

Osoitteesta www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele löytyy fanisivustomme, joka kuuluu Facebook.com-somesivustoon, jonka omistaa Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä "Facebook"). Jos käyt fanisivustollamme, Facebook kerää tietojasi ja niiden käsittely tapahtuu tarvittaessa Yhdysvalloissa. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että et mahdollisesti ole Facebookin rekisteröity käyttäjä tai et ole kirjautuneena Facebook-tilillesi. Facebookin mukaan kerättäviin tietoihin kuuluvat mm. IP-osoite, tiedot käyttöjärjestelmästä, laiteversioista ja selaintyypistä, Facebookin käyttämillä evästeillä kerätyt tiedot käyttäjän käyttäytymisestä sekä teknisiä tietoja. Lisätietoja asiasta löytyy Facebookin tietosuojailmoituksesta, jonka voit avata tästä https://www.facebook.com/privacy/explanation. Lisätietoja Facebookin käyttämistä evästeistä löytyy tästä https://www.facebook.com/policies/cookies.

Twitteriä koskeva huomautus

Käytämme Twitter-tiliä appWash_Miele, jota hallinnoi pikaviestipalvelu Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat, (jäljempänä "Twitter"). Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvien henkilöiden tietojen käsittelystä on vastuussa Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlanti.

Twitterin käytön myötä Twitter kerää, välittää, tallentaa, julkistaa ja käyttää henkilötietojasi sekä tällöin riippumatta asuinpaikastasi välittää niitä Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja kaikkiin muihin maihin, joissa Twitterillä on liiketoimintaa, sekä tallentaa ja käyttää niitä näissä maissa.

 Tietoja siitä, mitä tietoja Twitter käsittelee ja mihin tarkoitukseen se niitä käyttää, on nähtävissä Twitterin tietosuojailmoituksessa: https://twitter.com/de/privacy

Instagramia koskeva huomautus

Käytämme Instagram-tiliä appwash_powered_by_miele Instagram-somesivustolla, jonka omistaa Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä "Instagram"). Jos käyt tilillämme, Instagram kerää tietojasi ja niiden käsittely tapahtuu tarvittaessa Yhdysvalloissa. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että et mahdollisesti ole Instagramin rekisteröity käyttäjä tai et ole kirjautuneena Instagram-tilillesi. Instagramin mukaan kerättäviin tietoihin kuuluvat mm. IP-osoite, tiedot käyttöjärjestelmästä, laiteversioista ja selaintyypistä, Instagramin käyttämillä evästeillä kerätyt tiedot käyttäjän käyttäytymisestä sekä teknisiä tietoja. Lisätietoja asiasta löytyy Instagramin tietosuojailmoituksesta, jonka voit avata tästä: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

YouTubea koskeva huomautus

Käytämme YouTube-kanavaa appWash powered by Miele, joka toimii YouTube-videoalustalla, jonka omistaa YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat (jäljempänä "YouTube"). Jos käyt kanavallamme, YouTube kerää tietojasi ja niiden käsittely tapahtuu tarvittaessa Yhdysvalloissa. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että et mahdollisesti ole YouTuben rekisteröity käyttäjä tai et ole kirjautuneena YouTube-tilillesi. Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kerättävien tietojen käsittelyyn, koska se tapahtuu pelkästään YouTuben toimesta. YouTuben mukaan kerättäviin tietoihin kuuluvat mm. IP-osoite, tiedot käyttöjärjestelmästä, laiteversioista ja selaintyypistä, YouTuben käyttämillä evästeillä kerätyt tiedot käyttäjän käyttäytymisestä sekä teknisiä tietoja. Lisätietoja asiasta löytyy YouTuben tietosuojailmoituksesta, jonka voit avata tästä: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIniä koskeva huomautus

Käytämme LinkedIn-profiilia https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh, joka toimii LinkedIn-työyhteisöalustalla, jonka omistaa LinkedIn Ireland Unlimited Company (jäljempänä "LinkedIn Ireland"). Jos käyt LinkedIn-profiilisivuillamme, LinkedIn Ireland kerää tietojasi ja niiden käsittely tapahtuu tarvittaessa Yhdysvalloissa. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että et mahdollisesti ole LinkedIn Irelandin rekisteröity käyttäjä tai et ole kirjautuneena LinkedIn-tilillesi. Lisätietoja asiasta löytyy LinkedIn Irelandin tietosuojailmoituksesta, jonka voit avata tästä https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XINGiä koskeva huomautus

Käytämme Xing-profiilia https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh, joka toimii Xing-työyhteisöalustalla, jonka omistaa Xing SE (jäljempänä "XING"). Jos käyt XING-profiilisivuillamme, XING kerää ja käsittelee tietojasi. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että et mahdollisesti ole XINGin rekisteröity käyttäjä tai et ole kirjautuneena XING-tilillesi. Lisätietoja asiasta löytyy XINGin tietosuojailmoituksesta, jonka voit avata tästä https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

appWash-palveluitamme tarjoaa osittain ulkoinen palveluntarjoaja, Involtum Services B.V. (jäljempänä "Involtum"), Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Hollanti. Involtum vastaa yksittäisistä käsittelytoimista ohjeitamme noudattavana tietojen käsittelijänä.

Tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käsittelytoimintojen puitteissa voi myös olla mahdollista, että tietojasi välitetään edelleen seuraaville vastaanottajaryhmille:

 • ulkoiset neuvonantajat (esim. asianajajat, veroneuvojat, tilintarkastajat)
 • palveluntarjoajat ja täytäntöönpanoapulaiset
 • Miele-konsernin yritykset (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm)
 • vakuutusyhtiöt ja
 • viranomaiset ja julkiset laitokset.

Välitämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan siinä tapauksessa, että se on sopimuksen ehtojen toteuttamiseksi välttämätöntä, että meillä tai kyseisellä kolmannella osapuolella on oikeutettu etu, joka liittyy henkilötietojesi käsittelyyn, tai että olet antanut meille luvan tietojen luovuttamiseen. Lisäksi välitämme henkilötietojasi, mikäli meillä on siihen velvollisuus lakisääteisten vaatimusten, viranomaisen määräysten tai tuomioistuimen päätöksen perusteella.  

 1. Tietojen tallennuspaikka

Ellei tässä tietosuojaselosteessa ole muuta nimenomaisesti mainittu, henkilötietosi tallennetaan Euroopan unionin lainkäyttöalueella oleville palvelimille.

 1. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan erilaisia oikeuksia. Näitä ovat erityisesti seuraavat:

 • Tiedonsaantioikeus: Henkilö voi pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan perusteella vahvistusta siitä, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja. Jos tällaista käsittelyä tapahtuu, hän pyytää meiltä myös lisätietoja käsittelystä.
 • Oikaisuoikeus: Henkilöllä on oikeus yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan perusteella oikaista ja/tai täydentää tietoja, jos häntä koskevat, käsitellyt henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.
 • Rajoitusoikeus: Henkilö voi pyytää yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan perusteella omien henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
 • Poistamisoikeus: Henkilöllä on oikeus yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan perusteella pyytää meitä poistamaan tiettyjen edellytysten täyttyessä itseään koskevat, tallennetut henkilötiedot.
 • Tiedonsiirto-oikeus: Henkilöllä on yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan perusteella oikeus saada meille luovuttamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa muodossa ja vaatia niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle ilman esteitä.
 1. Valitusoikeus

Henkilöllä on oikeus esittää valitus henkilötietojensa käsittelystä oman alueensa tai meidän alueemme vastuulliselle tietosuojaviranomaiselle.

 1. Vastustamisoikeus

Jos henkilön henkilötietoja käsitellään oikeutettujen etujen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaisesti, hänellä on oikeus esittää yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti vastalause henkilötietojensa käsittelylle, mikäli siihen on syitä, jotka riippuvat hänen erityisestä tilanteestaan, tai jos vastalause kohdistuu suoramainontaan. Jälkimmäisessä tapauksessa henkilöllä on yleinen vastustamisoikeus, jonka mukaisesti toimimme sen liittymättä erityiseen tilanteeseen.

 

Unohtuiko salasana?

Salasanan täytyy sisältää vähintään 8 merkkiä.

Kirjoita sähköpostiosoite, jota käytit rekisteröityessäsi, ja valitse uusi salasana, jonka pituus on vähintään 8 merkkiä.

Lähetämme sähköpostia {0} pian. Vahvista sähköpostiosoitteesi seuraavan 15 minuutin kuluessa. Jos et saa sähköpostia, ota yhteyttä osoitteeseen support@appwash.com. Tarkista ensin roskapostilaatikkosi.