Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on tiedottaa sinulle appWashin käyttöön liittyvästä tietojenkäsittelystä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu yksinomaan sovellettavien lakisääteisten tietosuojasäännösten, erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) puitteissa. 

 

 

1. Yleiset tiedot 

 

1.1 Henkilötiedot 

Tietojenkäsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen art. 4 N:o 1 GDPR:n mukaan ”henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen henkilöllisyyteen liittyvän erityisen tekijän perusteella. 

 

 

1.2 Rekisterinpitäjä 

 

Rekisterinpitäjä on art. 4 N:o 7 GDPR:n tarkoittama 

Miele Operations & Payment Solutions GmbH 

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh, Saksa. 

Puhelinnumero: +49 5241 8673190 

Sähköposti: info@appwash.com  

 

 

2. appWash käyttäjille  

 

2.1 Yleistä  

AppWashin avulla voit helposti organisoida ja hallita pesu- ja kuivausprosesseja. Ennen kuin käytät appWashia ensimmäistä kertaa sovelluksen tai verkkosivuston kautta, sinun on vahvistettava sähköpostiosoitteesi, rekisteröidyttävä ja luotava tili. Rekisteröitymisen jälkeen voit varata, aktivoida ja pysäyttää käytettävissäsi olevat pesukoneet ja kuivausrummut verkkosivustollamme tai sovelluksen kautta. Saat myös laskun appWashin kautta käyttämiesi pesukoneiden ja kuivausrumpujen käytöstä. 

 

 

AppWashin käytön yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja, jos ne annetaan rekisteröinnin yhteydessä: 

Etu- ja sukunimi,  

sähköpostiosoite, 

osoite,  

Pesu- tai kuivausprosessiin liittyvät tiedot (numero/paikka/aika). 

Ensimmäistä rekisteröintiä ja yksilöllisen tilin luomista varten käsittelemme etu- ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi ja osoitteesi. Näitä tietoja tarvitaan myös laskutusta varten. Laskun määrän laskemiseksi tarvitsemme yksittäisten pesu- ja kuivausprosessien tiedot (numero/paikka/aika). Käsittelemme myös sähköpostiosoitettasi tilisi vahvistamiseksi.  

Edellä mainittujen tietojen käsittely on tarpeen appWashin tarjoamien palveluiden täyttämiseksi ja laskuttamiseksi. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Lisäksi tietoja arvioidaan pseudonymisoidussa/anonymisoidussa/anonymisoidussa muodossa, jotta palveluitamme voidaan jatkuvasti optimoida. Tämän oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, jolloin palveluidemme optimointi on myös oikeutettu etumme. / Oikeudellinen perusta tälle on suostumuksesi, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. 

Tietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tarkoituksen täyttämiseksi tai kunnes peruutat suostumuksesi, ellei tietojenkäsittely ole sallittua muun oikeusperustan nojalla. 

 

 

2.2 appWash-sovellus 

 

appWash-sovellus on saatavilla kolmansien osapuolten ylläpitämissä sovelluskaupoissa. appWash-sovelluksen lataaminen edellyttää yleensä ennakkorekisteröitymistä kyseiseen sovelluskauppaan. Meillä ei ole vaikutusta tässä yhteydessä käsiteltäviin henkilötietoihin. Rekisterinpitäjä tässä yhteydessä on ainoastaan kyseisen sovelluskaupan ylläpitäjä. Löydät lisätietoja tästä kyseisen sovelluskaupan tietosuojaselosteesta. 

Jotta appWash-sovellustamme voidaan käyttää täysimääräisesti, tarvitaan joitakin järjestelmälupia. Sinua pyydetään myöntämään kyseiset valtuutukset, kun aloitat appWashin käytön ja/tai kun käytät kyseistä toimintoa. Huomaa kuitenkin, että appWash-sovelluksen asianmukainen käyttö edellyttää pääsyä mobiililaitteesi (älypuhelimen tai tabletin) tiettyihin toimintoihin ja pääsyä henkilötietoihisi. 

Kohdassa 2.1 mainittujen tietojen lisäksi appWash-sovellusta käytettäessä käsitellään myös niin sanottuja sovelluksen käyttötietoja ja IP-osoitettasi. Näiden tietojen käsittely on tarpeen appWash-sovelluksen tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Lisäksi sovelluksen käyttötietoja arvioidaan pseudonymisoituna/anonymisoituna, jotta appWash-sovellustamme voidaan jatkuvasti optimoida. Tämän oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, jolloin appWash-sovelluksen optimointi on myös oikeutettu etumme. / Oikeudellinen perusta tälle on myös suostumuksesi, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. 

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tarkoituksen täyttämiseksi tai kunnes peruutat suostumuksesi, ellei tietojen käsittely ole sallittua muun oikeusperusteen nojalla. 

 

AppWash-sovelluksemme käyttää Google Ireland Limitedin, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (”Google”) Google Analytics -palvelua sovelluksen suunnittelemiseksi ja parantamiseksi vaatimusten mukaisesti. Google Analytics käyttää niin sanottuja evästeitä, jotka tallennetaan loppulaitteeseesi ja joiden avulla appWash-sovelluksen käyttöä voidaan analysoida. Evästeen tuottamat tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Käytämme Miele-sovelluksissamme IP-anonymisoinnin laajennusta (ns. IP-peittäminen), eli Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä.  

Google käyttää näitä tietoja appWash-sovelluksen operaattorin puolesta arvioidakseen appWash-sovelluksen käyttöäsi, laatiakseen raportteja sovelluksen toiminnasta ja tarjotakseen meille muita appWash-sovelluksen käyttöön ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.  

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. / Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on suostumuksesi, Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. 

 

Voit vastustaa tai peruuttaa tietojesi keräämisen tai analysoinnin Google Analyticsin avulla poistamalla Google Analytics -toiminnon käytöstä Miele-sovellusten asetuksissa.  

Lähettämämme tiedot, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjätunnisteisiin (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnisteisiin, poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. 

 

Lisätietoja Google Analyticsin käyttöehdoista löydät osoitteesta www.google.com/analytics/terms. 

 

2.3 appWash-verkkosovellus / verkkosivusto 

 

Aina kun vierailet verkkosivustollamme, selaimesi lähettää automaattisesti tietoja, jotka tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Tämä koskee seuraavia tietoja (”lokitiedostojen tiedot”):   

Tiedot käytetyn selaimen tyypistä ja selainversiosta, 

käyttäjän käyttöjärjestelmä, 

Internet-palveluntarjoaja ja käyttäjän IP-osoite, 

käyttöpäivämäärä ja -aika. 

Lokitiedostotiedot analysoidaan nimettöminä, jotta voimme jatkuvasti parantaa verkkosivustoa, mukauttaa verkkosivuston käyttäjien etujen mukaiseksi ja korjata virheet nopeammin. Nämä tarkoitukset muodostavat myös oikeutetun etumme tietojenkäsittelyyn art. 6 kohdan mukaisesti. 1 lit. f) GDPR:n mukaisesti. 

Anonymisoimattomassa muodossa lokitiedostojen tietoja käytetään yksinomaan vikojen tunnistamiseen ja järjestelmäturvallisuuden varmistamiseen, mukaan lukien luvattomien pääsyyritysten sekä petos- ja väärinkäyttöyritysten havaitseminen ja seuranta. Niitä säilytetään tätä tarkoitusta varten 7-14 päivää, minkä jälkeen ne poistetaan. Lokitiedostotietoja, joiden jatkosäilytys on tarpeen todistelutarkoituksessa, ei poisteta, kunnes kyseinen tapaus on lopullisesti selvitetty, ja ne voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa tutkintaviranomaisille. 

 

Käytämme verkkosivustollamme myös evästeitä tai vastaavia tekniikoita, kuten pikseleitä (jäljempänä yleisesti ”evästeet”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa loppulaitteeseesi, tai kuvatiedostoja, kuten pikseleitä. Kun seuraavan kerran vierailet verkkosivustollamme samalla laitteella, evästeisiin tallennetut tiedot lähetetään takaisin joko verkkosivustollemme (”ensimmäisen osapuolen eväste”) tai toiselle verkkosivustolle (”kolmannen osapuolen eväste”). 

Evästeisiin tallennettujen tietojen avulla kyseinen verkkosivusto voi tunnistaa, että olet jo vieraillut sillä. Näin verkkosivusto voidaan näyttää sinulle parhaalla mahdollisella tavalla mieltymystesi mukaisesti. Vain itse eväste tunnistetaan loppulaitteessasi. Tämän lisäksi henkilötietoja käsitellään vain nimenomaisella suostumuksellasi tai jos se on ehdottoman välttämätöntä, jotta tarjottua ja käyttämääsi palvelua voidaan käyttää asianmukaisesti. 

Ilmoitamme sinulle etukäteen evästeiden käytöstä bannerin avulla. Evästeet, jotka eivät ole välttämättömiä palveluidemme tarjoamisen kannalta, aktivoidaan vain, jos olet antanut siihen etukäteen suostumuksesi.   

 

Voit myös poistaa tietyt evästeet käytöstä evästeasetussivullamme. Voit myös periaatteessa estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmistosi sen mukaisesti; tällöin et ehkä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustomme toimintoja täysimääräisesti. 

 

2.4 appWash tap & go -korttipäätteet 

 

appWash tap & go -korttipäätettä voidaan käyttää keräämättä ja tallentamatta henkilötietoja. 

 

2.5 Lisätietoja appWash-laitosten operaattoreille 

 

Operaattoritilin luomista ja sitä seuraavaa liikesuhdetta varten appWash-laitosten operaattorin kanssa saatamme myös käsitellä henkilötietoja. Näitä ovat mm. 

Operaattorin etu- ja sukunimi,  

operaattorin sähköpostiosoite, 

Operaattorin osoite ja toimipaikat,  

operaattorin puhelinnumero,  

appWash-laitokseen liittyvät tiedot,  

pankkitiedot (IBAN jne.) ja 

verotiedot (esim. verotunniste, jos tarpeen). 

Edellä mainittujen tietojen käsittely on tarpeen appWashin tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi ja laskuttamiseksi. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. 

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tarkoituksen täyttämiseksi tai kunnes peruutat suostumuksesi, ellei tietojen käsittely ole sallittua muun oikeusperusteen nojalla. 

 

 

 

3. Kaupallinen viestintä 

 

Jos ja siltä osin kuin olet antanut meille suostumuksesi ottaa sinuun yhteyttä mainostarkoituksessa, esim. sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen avulla, yhteydenoton yhteydessä tarvittava tietojenkäsittely suoritetaan oikeusperustana art. 6 para. 1 lit. a) GDPR (”suostumus”) perusteella. Voit milloin tahansa peruuttaa meille antamasi suostumuksen tulevaisuutta varten (esim. käyttämällä sähköpostin sisältämää tilauksen peruuttamislinkkiä). Kaupallinen viestintä voidaan lähettää ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta. Tältä osin nämä palveluntarjoajat toimivat puolestamme ohjeisiin sidottuina käsittelijöinä. 

 
4. Yhteydenottovaihtoehdot 

  

AppWash-sovelluksessamme ja verkkosivustollamme on erilaisia tapoja ottaa meihin yhteyttä. Jos käytät näitä ja otat meihin yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse, käsittelemme meille yhteydenoton yhteydessä antamiasi tietoja, jotta voimme vastata kyselyysi.  

Meillä on oikeutettu etu vastata tiedusteluihisi. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Jos pyyntösi tähtää sopimuksen tekemiseen, oikeusperusta on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. 

Meille yhteydenoton yhteydessä toimitetut tiedot poistetaan pyyntösi käsittelyn jälkeen, paitsi jos ja siltä osin kuin olemme velvollisia säilyttämään ne kauppa- ja verolainsäädännön vuoksi. 

 

 

5. Esiintymiset sosiaalisessa mediassa 


5.1 Huomautus Instagramissa 

 

Käytämme Instagram-tiliä appwash_powered_by_miele sosiaalisessa verkostossa Instagramissa Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanti (”Instagram”). Jos vierailet tilillämme, Instagram kerää tietoja ja saattaa käsitellä niitä Yhdysvalloissa. Näin tapahtuu myös, jos et ole rekisteröitynyt Instagram-käyttäjä tai et ole kirjautunut Instagram-tilillesi. Instagramin mukaan kerättyihin tietoihin kuuluvat IP-osoite, tiedot käyttöjärjestelmästä, laitteistoversioista ja selaintyypistä, Instagramin asettamien evästeiden keräämät tiedot käyttökäyttäytymisestäsi ja muut tekniset tiedot. Lisätietoja tästä löydät Instagramin tietosuojakäytännöstä, johon pääset tästä: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 

 

5.2 YouTubea koskeva huomautus 

 

Käytämme YouTube-kanavaa appWash powered by Miele YouTube LLC:n, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA (”YouTube”) YouTube-videoalustalla. Jos vierailet kanavallamme, YouTube kerää tietoja ja saattaa käsitellä niitä Yhdysvalloissa. Näin tapahtuu myös, jos et ole rekisteröitynyt YouTube-käyttäjä tai et ole parhaillaan kirjautuneena YouTube-tilillesi. Meillä ei ole mitään vaikutusta kerättyjen tietojen käsittelyyn, sillä sen suorittaa yksinomaan YouTube. YouTuben mukaan kerättyihin tietoihin kuuluvat IP-osoitteesi, käyttöjärjestelmääsi, laitteistoversioitasi ja selaintyyppiäsi koskevat tiedot, YouTuben asettamien evästeiden keräämät tiedot käyttökäyttäytymisestäsi ja muut tekniset tiedot. Löydät lisätietoja tästä YouTuben tietosuojakäytännöstä, johon voit tutustua osoitteessa https://policies.google.com/privacy. 

 

5.3 LinkedIniä koskeva huomautus 

 

Käytämme LinkedIn-profiilia https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh LinkedIn Ireland Unlimited Companyn (”LinkedIn Ireland”) LinkedIn-ura-alustalla. Jos vierailet LinkedIn-profiilissamme, LinkedIn Ireland kerää tietoja ja saattaa käsitellä niitä Yhdysvalloissa. Näin tapahtuu myös, jos et ole LinkedIn Irelandin rekisteröitynyt käyttäjä tai et ole parhaillaan kirjautuneena LinkedIn-tilillesi. Löydät lisätietoja tästä LinkedIn Irelandin tietosuojakäytännöstä, johon voit tutustua osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

 

5.4 XINGiä koskeva huomautus 

 

Käytämme Xing-profiilia https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh Xing SE:n (”XING”) Xing-ura-alustalla. Jos vierailet XING-profiilissamme, XING kerää ja käsittelee tietoja. Näin tapahtuu myös silloin, jos et ole rekisteröitynyt XING-käyttäjä tai et ole parhaillaan kirjautuneena XING-tilillesi. Löydät lisätietoja tästä XINGin tietosuojakäytännöstä, johon voit tutustua osoitteessa https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

 

6. Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille 

 

AppWash-palveluja tarjoaa osittain ulkopuolinen palveluntarjoajamme ease2pay, Burg, Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Netherlands. Involtum toimii käsittelijänä, jota sitovat yksittäisten käsittelytoimien ohjeet.  

Lisäksi on mahdollista, että siirrämme tietojasi seuraaviin muihin vastaanottajaryhmiin osana tässä tietosuojakäytännössä mainittuja käsittelytoimia: 

Ulkopuoliset konsultit (esim. lakimiehet, verokonsultit, tilintarkastajat); 

palveluntarjoajat ja sijaiset; 

Miele-konserniin kuuluvat yritykset; 

vakuutusyhtiöt; ja 

viranomaiset ja valtion laitokset. 

Siirrämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, jos meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi tai jos olet antanut suostumuksesi tietojen siirtoon. Siirrämme henkilötietojasi myös, jos olemme siihen velvoitettuja lain säännösten tai virallisen tai tuomioistuimen määräyksen perusteella. 

 

7. Tietojen säilytyspaikka 

 

Ellei tässä tietosuojakäytännössä nimenomaisesti toisin mainita, henkilötietosi tallennetaan Euroopan unionin alueella sijaitseville palvelimille. 

 

8. Rekisteröityjen oikeudet 

 

Rekisteröidyillä on erilaisia oikeuksia yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla. Näitä ovat erityisesti 

Oikeus tutustua tietoihin: Tietosuojavaltuutetun oikeus saada pääsy tietoihin. 15 GDPR:n mukaisesti voit pyytää vahvistusta siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Jos tällaista käsittelyä tapahtuu, voit myös pyytää meiltä lisätietoja käsittelystä. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Artiklan 1 artiklan mukaisesti. 16 GDPR:n mukaisesti sinulla on oikeus oikaisuun ja/tai täydennykseen, jos sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Art. 18 GDPR:n mukaisesti voit pyytää sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. 

Oikeus tietojen poistamiseen: Oikeus tietojen poistamiseen on art. 17 GDPR:n mukaisesti sinulla on myös oikeus pyytää, että poistamme sinusta tallennetut henkilötiedot tietyin edellytyksin. 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Artiklan 1 artiklan mukaisesti. 20 GDPR:n mukaisesti sinulla on myös oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että me estämme sinua. 

 

9. Oikeus tehdä valitus 

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä sinulle tai meille vastuussa olevalle tietosuojaviranomaiselle.  

 

10. Oikeus vastustaa 

Jos henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujen perusteella art. 6 kappaleen mukaisesti. 1 lit. f) GDPR:n mukaisesti, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä GDPR:n art. 1 lit. f) mukaisesti. 21 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, edellyttäen, että tähän on olemassa erityistilanteestasi johtuvat syyt tai että vastustaminen kohdistuu suoramainontaan. Jälkimmäisessä tapauksessa sinulla on yleinen vastustamisoikeus, jonka me toteutamme ilman, että yksilöimme erityistilannetta.