Ilmiantajajärjestelmä ja valitusmenettelyt

Miele edistää avointa toimintakulttuuria ja yhteistyön henkeä, jossa asianosaiset voivat kysyä neuvoa ja tuoda esiin huolenaiheitaan. Sisäisten kanavien lisäksi olemme jo useiden vuosien ajan nimittäneet ulkoisen oikeusasiamiehen, jonka puoleen työntekijät ja yhteistyökumppanit voivat kääntyä luottamuksellisesti ja nimettömästi.

Oikeusasiamies ottaa vastaan vihjeitä mahdollisista lakien tai sisäisten sääntöjen rikkomisista (whistleblower-järjestelmä). Hän vastaa myös Saksan toimitusketjun huolellisuutta koskevan lain mukaisesta valitusmenettelystä [PDF Rules of Procedure]. Kantelumenettelyn avulla yksityishenkilöt voivat ilmoittaa ihmisoikeus- ja ympäristöriskeistä sekä ihmisoikeus- tai ympäristövelvoitteiden rikkomisesta.

Oikeusasiamiehen tavoittaa seuraavasti:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Puhelin: +49 521 557 333 0 / Matkapuhelin: +49 151 58230321

Sähköposti:ombudsmann@thielvonherff.de

Raportointijärjestelmä:www.report-tvh.com

Kotisivu:www.thielvonherff.de

Kaikki vilpittömässä mielessä vihjeen antajat ovat suojattuja. Kaikkia vihjeitä seurataan äärimmäisen huolellisesti ja kaikkien asianosaisten oikeudet huomioon ottaen.