Πολιτική απορρήτου

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη χρήση του appWash. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομοθετικών κανονισμών προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ").

1. Γενικές πληροφορίες

1.1. Προσωπικά δεδομένα


Σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθ. 1 του ΓΚΠΔ, ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων")- ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο νοείται εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.


1.2 Υπεύθυνος

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθ. 7 του ΓΚΠΔ είναι
Miele Operations & Payment Solutions GmbH
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 5241 8673190
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@appwash.com

2. appWash για τους χρήστες

2.1. Γενικές πληροφορίες

Με το appWash μπορείτε να οργανώσετε και να εκτελέσετε εύκολα τις διαδικασίες πλύσης και στεγνώματος. Πριν χρησιμοποιήσετε το appWash για πρώτη φορά, πρέπει να επαληθεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να κάνετε κράτηση, να ενεργοποιήσετε και να σταματήσετε τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια που είναι στη διάθεσή σας στον ιστότοπό μας ή μέσω της εφαρμογής. Η χρέωση για τη χρήση των πλυντηρίων και στεγνωτηρίων που χρησιμοποιείτε πραγματοποιείται επίσης μέσω του appWash.

Τα ακόλουθα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη χρήση του appWash:
- Όνομα και επώνυμο, 
- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
- διεύθυνση, 
- Δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία πλύσης ή στεγνώματος (αριθμός/τοποθεσία/χρόνος)
Για την αρχική εγγραφή και τη δημιουργία ενός ατομικού λογαριασμού, επεξεργαζόμαστε το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τη διεύθυνσή σας. Τα δεδομένα αυτά απαιτούνται επίσης για την τιμολόγηση. Για τον υπολογισμό του ποσού του τιμολογίου, χρειαζόμαστε τα δεδομένα των επιμέρους διαδικασιών πλύσης και στεγνώματος (αριθμός/τοποθεσία/χρόνος). Επεξεργαζόμαστε επίσης τον αριθμό τηλεφώνου σας για την επαλήθευση του λογαριασμού σας. 
Η επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση και την τιμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει η appWash. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα δεδομένα ψευδωνυμοποιούνται/ανωνυμοποιούνται και αξιολογούνται, ώστε οι υπηρεσίες μας να μπορούν να βελτιστοποιούνται συνεχώς. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας αποτελεί επίσης το έννομο συμφέρον μας. / Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) ΓΚΠΔ.
Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται βάσει άλλης νομικής βάσης.

2.2 appWash app

Η εφαρμογή appWash είναι διαθέσιμη σε καταστήματα εφαρμογών που διαχειρίζονται τρίτοι. Η λήψη της εφαρμογής appWash απαιτεί γενικά προηγούμενη εγγραφή στο αντίστοιχο κατάστημα εφαρμογών. Δεν έχουμε καμία επιρροή στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτό το πλαίσιο. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο αυτό είναι αποκλειστικά ο διαχειριστής του αντίστοιχου καταστήματος εφαρμογών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου καταστήματος εφαρμογών.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ολοκληρωμένα την εφαρμογή appWash, απαιτούνται ορισμένες εξουσιοδοτήσεις συστήματος, όπως η εξουσιοδότηση πρόσβασης στην τοποθεσία. Θα σας ζητηθεί να χορηγήσετε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το appWash ή/και όταν χρησιμοποιείτε την αντίστοιχη λειτουργία. Λάβετε ωστόσο υπόψη ότι η ορθή χρήση της εφαρμογής appWash απαιτεί πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της κινητής συσκευής σας (smartphone ή tablet) και πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
Εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα 2.1, τα λεγόμενα δεδομένα χρήσης της εφαρμογής και η διεύθυνση IP σας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή appWash. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υπηρεσιών που προσφέρει η εφαρμογή appWash. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα δεδομένα χρήσης της εφαρμογής αξιολογούνται σε ψευδωνυμοποιημένη/ανώνυμη μορφή, έτσι ώστε η εφαρμογή appWash να μπορεί να βελτιστοποιείται συνεχώς. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο η βελτιστοποίηση της εφαρμογής appWash αποτελεί επίσης το έννομο συμφέρον μας. / Η νομική βάση για αυτό είναι επίσης η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) ΓΚΠΔ.
Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού ή έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται βάσει άλλης νομικής βάσης. 
Η εφαρμογή μας appWash χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") για την προσαρμογή και τη βελτίωση της εφαρμογής. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης των εφαρμογών appWash από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Χρησιμοποιούμε την επέκταση της ανωνυμοποίησης IP (το λεγόμενο IP masking) για τις εφαρμογές Miele, δηλαδή η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο εκ των προτέρων. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. 

Για λογαριασμό του διαχειριστή της εφαρμογής appWash, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση της εφαρμογής appWash από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες της εφαρμογής και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της εφαρμογής appWash και τη χρήση του διαδικτύου. 
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. / Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) ΓΚΠΔ. 
Μπορείτε να εναντιωθείτε ή να ανακαλέσετε τη συλλογή ή την ανάλυση των δεδομένων σας από το Google Analytics απενεργοποιώντας τη λειτουργία Google Analytics στις ρυθμίσεις των εφαρμογών Miele. 
Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. αναγνωριστικό χρήστη) ή αναγνωριστικά διαφήμισης διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του Google Analytics στη διεύθυνση www.google.com/analytics/terms.


2.3 Εφαρμογή web / δικτυακός τόπος appWash

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα δεδομένα που αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Πρόκειται για τα ακόλουθα δεδομένα ("δεδομένα αρχείων καταγραφής"):  

- Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται,
- το λειτουργικό σύστημα του χρήστη,
- τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου και τη διεύθυνση IP του χρήστη,
- ημερομηνία και ώρα πρόσβασης.
Τα δεδομένα αρχείων καταγραφής αναλύονται σε ανώνυμη μορφή προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπο, να προσαρμόζουμε τον ιστότοπο στα ενδιαφέροντα των χρηστών μας και να διορθώνουμε ταχύτερα τα σφάλματα. Αυτοί οι σκοποί συνιστούν επίσης το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής χρησιμοποιούνται σε μη ανώνυμη μορφή αποκλειστικά για τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και παρακολούθησης προσπαθειών μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και προσπαθειών απάτης και κατάχρησης. Για τον σκοπό αυτό αποθηκεύονται για 7 έως 14 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα δεδομένα αρχείου καταγραφής των οποίων η περαιτέρω αποθήκευση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς αποκλείονται από τη διαγραφή έως ότου διαλευκανθεί οριστικά το αντίστοιχο περιστατικό και ενδέχεται να διαβιβαστούν στις ανακριτικές αρχές σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Χρησιμοποιούμε επίσης cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες όπως pixels (εφεξής γενικά "cookies") στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στην τελική σας συσκευή, ή αρχεία εικόνας όπως τα pixels. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας με την ίδια τελική συσκευή, οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα cookies αποστέλλονται πίσω είτε στον ιστότοπό μας ("cookie πρώτου μέρους") είτε σε άλλον ιστότοπο ("cookie τρίτου μέρους").

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies επιτρέπουν στον αντίστοιχο ιστότοπο να αναγνωρίσει ότι τον έχετε ήδη επισκεφθεί.

Αυτό καθιστά δυνατή την προβολή του ιστότοπου σε εσάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μόνο το ίδιο το cookie αναγνωρίζεται στην τελική σας συσκευή. Πέραν αυτού, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας ή εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρεται και καλείται από εσάς αναλόγως.

Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για τη χρήση των cookies μέσω ενός banner. Τα cookies που δεν είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας θα ενεργοποιούνται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.  
Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε ορισμένα cookies στη σελίδα ρυθμίσεων των cookies. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας- σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας στον πλήρη βαθμό τους.


2.4 τερματικό κάρτας tap & go appWash 

Το τερματικό κάρτας tap & go του appWash μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.


2.5 Πρόσθετες πληροφορίες για τους χειριστές των συστημάτων appWash

Για τη δημιουργία ενός λογαριασμού φορέα εκμετάλλευσης και την επακόλουθη επιχειρηματική σχέση με τον φορέα εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων appWash, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά είναι π.χ.

- Όνομα και επώνυμο του φορέα εκμετάλλευσης, 
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορέα εκμετάλλευσης,
- Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης και οι τοποθεσίες, 
- αριθμός τηλεφώνου του φορέα εκμετάλλευσης, 
- Δεδομένα που αφορούν την εγκατάσταση appWash, 
- τραπεζικά στοιχεία (IBAN κ.λπ.) και
- φορολογικά δεδομένα (π.χ. φορολογικός αριθμός ταυτότητας, εάν απαιτείται).
Η επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση και την τιμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει η appWash. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται βάσει άλλης νομικής βάσης.


3. εμπορική επικοινωνία

Εάν και στο βαθμό που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. μέσω ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται στο πλαίσιο της δημιουργίας επαφής πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ("συγκατάθεση"). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας προς εμάς ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (π.χ. χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Οι εμπορικές επικοινωνίες ενδέχεται να αποστέλλονται μέσω εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Εν προκειμένω, οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών ενεργούν για εμάς ως εκτελούντες την επεξεργασία που δεσμεύονται από οδηγίες.

4. επιλογές επαφής


Στην εφαρμογή appWash και στον ιστότοπό μας θα βρείτε διάφορους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς και επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας, προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. 
Έχουμε έννομο συμφέρον να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ. Εάν το ερώτημά σας αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ.
Τα δεδομένα που μας διαβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μαζί μας θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση του ερωτήματός σας, εκτός εάν και στο βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποθηκεύσουμε για λόγους εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας. 
είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποθηκεύσουμε.

 

5. παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

5.1 Σημείωση για τη σελίδα θαυμαστών στο Facebook

Μπορείτε να φτάσετε στη σελίδα θαυμαστών μας στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.com της Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook") στη διεύθυνση www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele. Εάν επισκεφθείτε τη σελίδα θαυμαστών μας, το Facebook συλλέγει δεδομένα και ενδέχεται να τα επεξεργαστεί στις ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει επίσης εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι επί του παρόντος στο λογαριασμό σας στο Facebook. Σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα, τις εκδόσεις υλικού και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies που έχει θέσει το Facebook σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας και άλλα τεχνικά δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Facebook, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες από το Facebook σχετικά με τα cookies στη διεύθυνση https://www.facebook.com/policies/cookies.https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 


5.2 Σημείωση για το YouTube

Διαχειριζόμαστε το κανάλι YouTube appWash powered by Miele στην πλατφόρμα βίντεο YouTube της YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). Εάν επισκέπτεστε το κανάλι μας, το YouTube συλλέγει δεδομένα και ενδέχεται να τα επεξεργαστεί στις ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει επίσης εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του YouTube ή εάν δεν έχετε συνδεθεί επί του παρόντος στο λογαριασμό σας στο YouTube. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, καθώς αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά από το YouTube. Σύμφωνα με το YouTube, τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα, τις εκδόσεις υλικού και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies που έχει θέσει το YouTube σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας και άλλα τεχνικά δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του YouTube, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.


5.3 Σημείωση για το LinkdIn

Διαχειριζόμαστε το προφίλ LinkedIn https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh στην πλατφόρμα καριέρας LinkedIn της LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn Ireland"). Εάν επισκεφθείτε το προφίλ μας στο LinkedIn, η LinkedIn Ireland συλλέγει δεδομένα και ενδέχεται να τα επεξεργαστεί στις ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει επίσης εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του LinkedIn Ireland ή εάν δεν έχετε συνδεθεί επί του παρόντος στο λογαριασμό σας στο LinkedIn. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου της LinkedIn Ireland, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5.4 Σημείωση για το XING

Λειτουργούμε το προφίλ Xing https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh στην πλατφόρμα καριέρας Xing της Xing SE ("XING"). Εάν επισκεφθείτε το προφίλ μας στο XING, το XING συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα. Αυτό συμβαίνει επίσης εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του XING ή εάν δεν έχετε συνδεθεί επί του παρόντος στο λογαριασμό σας στο XING. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου της XING, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

6. διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Ορισμένες από τις υπηρεσίες του appWash παρέχονται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών μας, την Involtum Services B.V. ("Involtum"), Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Κάτω Χώρες. Η Involtum ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία που δεσμεύεται από οδηγίες για μεμονωμένες εργασίες επεξεργασίας. 
Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στις ακόλουθες πρόσθετες κατηγορίες αποδεκτών στο πλαίσιο των εργασιών επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου:

- Εξωτερικοί σύμβουλοι (π.χ. δικηγόροι, φορολογικοί σύμβουλοι, ελεγκτές),
- Πάροχοι υπηρεσιών και πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι,
- Εταιρείες του ομίλου Miele,
- ασφαλιστικές εταιρείες- και
- Αρχές και κρατικοί φορείς.


Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης, εάν εμείς ή ο τρίτος έχουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε συναινέσει στη διαβίβαση των δεδομένων. Επίσης, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω νομικών διατάξεων ή επίσημων ή δικαστικών εντολών.

 

7 Τόπος αποθήκευσης δεδομένων

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 


8. δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν διάφορα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ. Αυτά περιλαμβάνουν ιδίως

- Δικαίωμα ενημέρωσης: Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Εάν πραγματοποιείται τέτοια επεξεργασία, μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία.
- Δικαίωμα πληροφόρησης: Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση για το αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εάν πραγματοποιείται τέτοια επεξεργασία, μπορείτε επίσης να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία.
- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
- Δικαίωμα διαγραφής: Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί σχετικά με εσάς υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδιστούμε από εμάς.

 

 

9. δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια για εσάς ή εμάς αρχή προστασίας δεδομένων. 


10.     Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση τα νόμιμα συμφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 στοιχ. στ) ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΓΚΠΔ. 21 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχουν λόγοι που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή η αντίρρηση στρέφεται κατά της άμεσης διαφήμισης. Στην τελευταία περίπτωση, έχετε ένα γενικευμένο δικαίωμα εναντίωσης, το οποίο θα εφαρμοστεί από εμάς χωρίς να προσδιορίζεται μια συγκεκριμένη κατάσταση.