Whistleblower-system og klageprocedurer

Miele fremmer en åben kultur og en samarbejdsånd, hvor de berørte kan søge råd og give udtryk for deres bekymringer. Ud over de interne kanaler har vi i mange år udpeget en ekstern ombudsmand, som medarbejdere og forretningspartnere kan henvende sig til fortroligt og anonymt.

Ombudsmanden modtager tip om mulige overtrædelser af love eller interne regler (whistleblower-system). Han er også ansvarlig for klageproceduren i henhold til den tyske Supply Chain Due Diligence Act [PDF Rules of Procedure]. Klageproceduren gør det muligt for enkeltpersoner at påpege menneskerettigheds- og miljørisici samt overtrædelser af menneskerettigheder eller miljøforpligtelser.

Ombudsmanden kan kontaktes på følgende måde:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Tlf: +49 521 557 333 0 / Mobil: +49 151 58230321

E-mail:ombudsmann@thielvonherff.de

Rapporteringsplatform:www.report-tvh.com

Hjemmeside:www.thielvonherff.de

Enhver, der giver et tip i god tro, er beskyttet. Alle tip vil blive fulgt op med den største omhu og med behørig hensyntagen til alle involverede parters rettigheder.