Generelle vilkår og betingelser for Miele Operations & Payment Solutions GmbH for brug af "appWash" tjenesten

 

 

§ 1 - Anvendelsesområde / tjenestens formål

Følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") gælder for alle kontraktlige forhold mellem Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS") og personer, der ønsker at bruge "appWash" -tjenesten, der tilbydes af Miele OPS ("Bruger") (Miele OPS og bruger sammen "Parterne") og udgør en juridisk bindende kontrakt mellem brugeren og Miele OPS. Betingelserne gælder for registrering til appWash, for hver enkelt appWash-transaktion og for brugen af den mobile applikation ("App"), der leveres af Miele OPS, kortterminalen og Miele OPS-webstedet - www.appWash.com - ("Website"). Teksten til vilkårene og betingelserne gemmes af Miele OPS og stilles til rådighed for brugeren i elektronisk form efter anmodning.

(2) Ved hjælp af appWash kan brugeren reservere de vaske- og tørreapparater hos en operatør ("appWash-faciliteter"), der er til rådighed for ham/hende, aktivere/stoppe en vaske- eller tørreproces og betale ("appWash-transaktion").

(2)(3) Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, er tilrådighedsstillelsen af appWash-faciliteterne, adgangen til appWash-faciliteterne og udførelsen af en vaske- eller tørreproces appWash-faciliteternes operatørs ansvar og er ikke genstand for appWashs tjenester. Brugeren har ingen krav mod Miele OPS for brugen af et appWash-anlæg eller for udførelsen af en vaske- eller tørreproces. Der skal indgås en separat brugeraftale mellem brugeren og operatøren af appWash-anlægget for brug af appWash-anlægget og for udførelse af en vaske- eller tørreproces, som disse vilkår og betingelser ikke gælder for. Tilgængeligheden af appWash-faciliteterne afhænger af den tekniske infrastruktur og betingelserne hos operatøren af appWash-faciliteterne og af den forudgående tilladelse til at bruge appWash-faciliteterne, der er givet af operatøren af appWash-faciliteterne.

 

§ 2 - Krav til brugen af appWash 

(1) For at kunne bruge appWash via appen eller på hjemmesiden skal brugeren først registrere sig online. For at verificere brugerens identitet skal brugeren først verificere sin e-mailadresse i starten af registreringsprocessen. Til dette formål sender Miele OPS en sikkerhedskode til den e-mailadresse, som brugeren tidligere har oplyst. Efter indtastning af sikkerhedskoden kan brugeren udfylde sine personlige data (for- og efternavn, adresse, e-mailadresse og adgangskode). Brugeren kan også indtaste et maskinnummer for at gemme de appWash-faciliteter, der er tilgængelige for brugeren. Maskinnummeret er placeret direkte på appWash-faciliteterne. Ved at klikke på knappen "Registrer" afslutter brugeren registreringsprocessen og sender en registreringsanmodning til Miele OPS. Miele OPS beslutter, om registreringsansøgningen skal accepteres efter eget skøn - der er ingen ret til accept af registreringsansøgningen. Hvis Miele OPS accepterer registreringsansøgningen, vil Miele OPS bekræfte den vellykkede registrering til brugeren i appen, på hjemmesiden eller via e-mail. 

(2) Kun fysiske personer over 18 år er autoriseret til at registrere og bruge appen. Hvis du tilmelder dig appWash og/eller bruger appWash, bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel.

(3) Kun personer over 18 år er autoriseret til at bruge kortterminalen, og brugen er uden registrering. Et gyldigt debet- eller kreditkort er påkrævet for at bruge denne hardware.

 

§ 3 - appWash-konto

(1) Efter en vellykket registrering via appen eller hjemmesiden oprettes der en appWash-konto til brugeren, og de tilhørende adgangsdata (e-mailadresse og adgangskode) aktiveres.

(2) appWash-kontoen er personlig og kan ikke overdrages.

 

 

§ 4 - appWash-transaktioner

(1) Efter en vellykket registrering via appen eller hjemmesiden er brugeren autoriseret til at bruge appWash og udføre appWash-transaktioner. Brugeren behøver ikke at registrere sig til kortterminalen.

(2) Brugeren kan gennemføre en appWash-transaktion via appen, kortterminalen eller på hjemmesiden. Efter at have logget ind (kun i appen eller på hjemmesiden) får brugeren først vist de appWash-faciliteter, der er tilgængelige for ham, og deres status (ledig/optaget). Efter at have valgt en appWash-facilitet modtager brugeren yderligere oplysninger, såsom det gebyr, som operatøren af appWash-faciliteten har fastsat for brugen af appWash-faciliteten. Hvis brugeren bestiller appWash-transaktionen via appen eller på hjemmesiden ved at klikke på knappen "Start nu mod betaling", reserveres det appWash-anlæg, som brugeren har valgt, til brugeren. Hvis brugeren ikke starter appWash-faciliteten inden for den maksimale reservationstid, der er angivet for den respektive appWash-facilitet, afsluttes appWash-transaktionen automatisk, og appWash-faciliteten frigives igen til aktivering eller brug af andre appWash-brugere. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem brugeren og operatøren af appWash-faciliteten, begynder forpligtelsen til at betale for brugen af en appWash-facilitet først, når den valgte appWash-facilitet startes fysisk. Hvis en bestilt appWash-transaktion afsluttes, uden at appWash-anlægget er blevet startet, f.eks. fordi den maksimale reservationstid er udløbet, vil der ikke blive opkrævet noget gebyr.

(3) Når en appWash-transaktion er blevet bestilt, kan det være nødvendigt at starte appWash-enheden på stedet. Brugeren er ansvarlig for at betjene den korrekte appWash-enhed.

(4) Brugeren kan til enhver tid afslutte en vaske- eller tørreproces direkte på selve appWash-enheden, via appen eller på hjemmesiden. Hvis brugeren ønsker at afslutte vaske- eller tørreprocessen via appen eller på hjemmesiden, kan de vælge den appWash-enhed, de bruger, under fanen "Vask / tørring" og stoppe vaske- eller tørreprocessen ved at trykke på knappen "Afslut vaske- / tørreproces". Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem brugeren og operatøren af appWash-faciliteten, påvirkes det gebyr, der skal betales for brug af en appWash-facilitet, ikke af brugerens for tidlige afslutning af vaske- eller tørringsprocessen og refunderes ikke.

 

§ 5 - appWash-kuponer

(1) appWash-værdikuponer er gyldige i de perioder, der er trykt på dem eller (i tilfælde af elektroniske værdikuponer) transmitteret elektronisk. Hvis der ikke er angivet nogen periode, er værdikuponerne gyldige på ubestemt tid.

(2) appWash-værdikuponer kan indløses i alle vaskerier, der drives af Miele OPS eller et datterselskab. Kontant betaling er ikke mulig, og der kan ikke udstedes restkredit. Hvis en appWash-kupon mistes, kan den ikke erstattes.

(3) appWash er ikke forpligtet til at kontrollere autorisationen af en voucher-indløser ud over at kontrollere gyldigheden af indløsningskoden. Indehaveren af voucheren skal derfor sikre, at voucheren og/eller indløsningskoden ikke kommer i uautoriserede tredjeparters besiddelse, og straks informere appWash, hvis der i det mindste er mulighed for, at dette alligevel er sket.

(4) Misbrug eller flerdobbelt indløsning af en appWash voucher vil blive retsforfulgt. Dette omfatter udtrykkeligt ethvert forsøg på misbrug eller flerdobbelt indløsning.

 

 

§ 6 - Brugerens forpligtelser i forbindelse med brugen af appWash

(1) Brugeren må ikke tillade tredjeparter at bruge appWash via hans/hendes appWash-konto.

(2) Brugeren er forpligtet til at holde sine appWash-kontodata opdaterede.

(3) Brugeren skal behandle sine adgangsdata fortroligt og beskytte dem mod adgang fra uautoriserede tredjeparter. Brugeren er forpligtet til straks at informere Miele OPS om tab eller uautoriseret brug af hans / hendes adgangsdata eller appWash-konto. 

(4) Brugeren er forpligtet til at inspicere de af ham/hende valgte appWash-anlæg for skader og mangler, før de tages i brug. Brugeren skal meddele Miele OPS og operatøren af appWash-anlægget alle synlige skader og mangler.

(5) Brugeren skal behandle appWash-udstyret med omhu og samvittighedsfuldhed. Desuden skal instruktionerne i betjeningsvejledningen og andre instruktioner og anvisninger fra Miele OPS og operatøren af appWash-udstyret, især betjenings- og sikkerhedsinstruktioner, overholdes og efterkommes.

(6) Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, må brugeren kun anvende appWash til private formål. Det er forbudt for brugeren at anvende appWash til kommercielle formål.

 

 

§ 7 - Gebyrer / Betalingsbetingelser

(1) Der opkræves ikke gebyr for registrering og brug af appWash eller for reservation af en appWash-facilitet.

(2) Brugeren skal betale det gebyr, der vises i appen, på hjemmesiden eller ved kortterminalen for en bestemt appWash-facilitet eller for den specifikke vaske- eller tørreproces for brug af appWash-faciliteten eller for udførelse af vaske- eller tørreprocessen. Alle gebyrer er inklusive lovpligtig moms. Gebyrerne for brug af en appWash-anordning kan variere afhængigt af operatøren af appWash-anordningen og typen af vaske- eller tørreproces. Miele OPS er autoriseret af operatørerne af appWash-anlæggene til at acceptere gebyrerne for brug af et appWash-anlæg på vegne af appWash-operatørerne. Ved betaling af gebyret til Miele OPS ophører brugerens forpligtelse over for operatøren af appWash-anlægget til at betale det aftalte gebyr for den specifikke brugsproces af appWash-anlægget. 

(3) Gebyret for brug af en appWash-enhed forfalder til betaling, når appWash-enheden tages i brug (dvs. når den valgte appWash-enhed startes fysisk).

(4) Betaling af gebyrer for brug af en appWash-facilitet sker ved modregning i brugerens forudbetalte kreditsaldo (brug via app og hjemmeside) eller det anvendte debet- eller kreditkort. I denne henseende bemyndiger brugeren Miele OPS til at opkræve de skyldige gebyrer fra hans / hendes forudbetalte saldo eller debet- / kreditkort. Brugeren skal sikre, at hans / hendes forudbetalte kreditbalance er tilstrækkeligt dækket. Brugeren kan til enhver tid fylde sin forudbetalte saldo op i appen eller på hjemmesiden. Forudbetalt kredit fyldes op og trækkes tilbage via giro / betalingskort / kreditkort af eksterne betalingstjenesteudbydere, som kan opkræve yderligere gebyrer for behandling af betalingsordren, og hvis brug kan være underlagt yderligere betingelser. Miele OPS er hverken ansvarlig for opkrævning af gebyrer eller for eventuelle yderligere betingelser fra de eksterne betalingstjenesteudbydere. Brugerens forudbetalte kredit bærer ikke renter.  Brugeren kan få krediteret ubrugte forudbetalte kreditter efter anmodning. 

(5) Miele OPS giver brugeren oplysninger om gennemførte appWash-transaktioner i appen eller på hjemmesiden under fanen "Historik".

 

§ 8 - Ansvar 

(1) Miele OPS påtager sig intet ansvar for appWash-udstyrets tilgængelighed og/eller funktionalitet eller for den korrekte udførelse af en vaske- eller tørreproces.

(2) Miele OPS hæfter uden begrænsning over for brugeren for skader, der er forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed, i tilfælde af svigagtig fortielse af en mangel som følge af overtagelse af en garanti for kvalitet eller holdbarhed og i overensstemmelse med bestemmelserne i produktansvarsloven. I tilfælde af simpel uagtsomhed er Miele OPS kun ansvarlig uden begrænsning for skader, der skyldes skade på personers liv, lemmer eller helbred. I alle andre tilfælde af simpel uagtsomhed er Miele OPS ansvarlig, for så vidt Miele OPS overtræder en væsentlig kontraktlig forpligtelse, dvs. en forpligtelse, der er afgørende for korrekt udførelse af disse vilkår og betingelser, og som parterne kan stole på, eller som parterne regelmæssigt kan stole på - i dette tilfælde er Miele OPS's ansvar over for brugeren begrænset til den typiske forudsigelige skade. Yderligere erstatningskrav fra brugeren mod Miele OPS på grund af simpel uagtsomhed er udelukket.

(3) Brugeren er ansvarlig i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

 

§ 9 - Kontraktforholdets løbetid

(1) Kontraktforholdet mellem brugeren og Miele OPS indgås på ubestemt tid og kan til enhver tid opsiges af begge parter med en opsigelsesfrist på 14 dage.

(2) Parternes ret til at opsige kontraktforholdet uden varsel af god grund forbliver upåvirket.

(3) Opsigelse kan ske i tekstform (e-mail).

(4) Ved ophør af kontraktforholdet mellem brugeren og Miele OPS vil brugerens appWash-konto blive blokeret eller slettet. Yderligere brug af appWash er ikke længere mulig efter opsigelse af kontraktforholdet.

 

§ 10 - Særlige betingelser for brug af appen

(1) Følgende særlige betingelser gælder for brugen af den app, som Miele OPS stiller til rådighed for brugeren. Brug af den app, der tilbydes af Miele OPS, er udelukkende tilladt på grundlag af følgende betingelser. Under installations- eller registreringsprocessen vil brugeren blive bedt om at acceptere vilkårene og betingelserne. Ved at klikke på feltet "Accepter" accepterer brugeren fuldt ud disse vilkår og betingelser.  

(2) Miele OPS giver brugeren en ikke-eksklusiv, genkaldelig og ikke-overførbar ret til at bruge appen under forudsætning af nøje overholdelse af alle gældende love, disse vilkår og eventuelle gældende vilkår og betingelser, der er tilgængelige i den relevante App Store. Brugeren tildeles ikke yderligere rettigheder til appen. Det er forbudt for brugeren at underlicensere, udleje og/eller distribuere appen eller rettighederne til at bruge appen i nogen form.

(3) App'en stilles gratis til rådighed som et dynamisk produkt under udvikling. Miele OPS forbeholder sig ret til at udvide, opdatere eller ændre appen til enhver tid efter eget skøn, især for at tilføje, ændre eller fjerne individuelle funktioner. Disse betingelser gælder også for opdateringer eller revisioner af denne app. Miele OPS anbefaler, at du altid bruger den nyeste version / opdatering af appen. Miele OPS er ikke forpligtet til at opretholde support til ældre versioner / opdateringer og garanterer ikke kompatibiliteten af ældre versioner / opdateringer med appWash-faciliteter. Brugeren har ikke ret til at få stillet opdateringer af appen til rådighed for at udvide appens funktioner.

(4) Brugeren accepterer, at appen udelukkende er beregnet til personlig, ikke-kommerciel brug. Brugeren må ikke foretage nogen ændringer i appen. I særdeleshed, men ikke begrænset til, er brugeren ikke autoriseret til at oversætte, dekompilere, reverse engineere eller skabe afledte værker af appen, medmindre dette er fastsat i obligatoriske lovbestemmelser.

(5) Ved at acceptere disse særlige vilkår og betingelser anerkender brugeren fuldt ud Miele OPS's og tredjeparters ejendomsrettigheder til appen og forpligter sig til at beskytte dem. Disse ejendomsrettigheder omfatter især ophavsret, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder. Brugeren forpligter sig til at tage alle nødvendige skridt til at forhindre mulige skader eller krænkelser af disse rettigheder, til at forhindre dem og til at retsforfølge tredjeparter, hvis en tredjepart ulovligt har fået adgang til appen eller er kommet i besiddelse af appen gennem brugeren.

(6) Appen stilles til rådighed for brugeren "som den er". Miele OPS giver ingen erklæringer, garantier eller påtegninger af nogen art vedrørende appen eller egnetheden af appen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Under alle omstændigheder kan Miele OPS ikke garantere, at appen vil være tilgængelig som en app uden afbrydelse eller midlertidig forringelse af dens funktionalitet. Miele OPS er kun ansvarlig for skader som følge af en juridisk eller materiel mangel i appen, hvis disse er blevet svigagtigt skjult af Miele. Bestemmelserne i § 7 i vilkårene og betingelserne forbliver upåvirket.

 

 

§ 11 - Særlige betingelser for brug af kortterminalen

(1) Følgende særlige betingelser gælder for brugen af den kortterminal, som Miele OPS stiller til rådighed for brugeren. Brug af den kortterminal, der tilbydes af Miele OPS, er udelukkende tilladt på grundlag af følgende betingelser. Under installations- eller registreringsprocessen fra operatørens side bliver operatøren bedt om at acceptere vilkårene og betingelserne. Ved at acceptere operatørens vilkår og betingelser accepterer de lokale brugere disse vilkår og betingelser fuldt ud.

(2) Miele OPS giver brugeren en ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig og ikke-overførbar ret til at bruge kortterminalen under streng overholdelse af alle gældende love. Brugeren tildeles ingen yderligere rettigheder til kortterminalen. Det er forbudt for brugeren at underlicensere, lease og/eller distribuere kortterminalen eller rettighederne til at bruge kortterminalen i nogen form.

(3) Kortterminalen stilles vederlagsfrit til rådighed som et dynamisk produkt under udvikling. Miele OPS forbeholder sig ret til at udvide, opdatere eller ændre kortterminalen til enhver tid efter eget skøn, især for at tilføje, ændre eller fjerne individuelle funktioner. Miele OPS er ikke forpligtet til at opretholde support for ældre versioner/opdateringer og garanterer ikke kompatibiliteten af ældre versioner/opdateringer med appWash-udstyr. Operatøren er ansvarlig for at vedligeholde de nyeste versioner/opdateringer. Brugeren har ikke krav på, at der leveres opdateringer til kortterminalen for at udvide dens funktioner.

(4) Brugeren accepterer, at kortterminalen udelukkende er beregnet til personlig, ikke-kommerciel brug. Brugeren vil ikke foretage nogen ændringer på kortterminalen. I særdeleshed, men ikke begrænset til, er brugeren ikke autoriseret til at oversætte, dekompilere, reverse engineere eller skabe afledte værker af kortterminalen, medmindre dette er fastsat i obligatoriske lovbestemmelser.

(5) Ved at acceptere disse særlige vilkår og betingelser anerkender brugeren fuldt ud Miele OPS's og tredjeparts ejendomsrettigheder til kortterminalen og forpligter sig til at beskytte dem. Disse ejendomsrettigheder omfatter især ophavsret, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder. Brugeren forpligter sig til at tage alle nødvendige skridt til at forhindre eventuelle skader eller krænkelser af disse rettigheder, til at forhindre dem og til at retsforfølge tredjeparter, hvis en tredjepart ulovligt har fået adgang til kortterminalen eller er kommet i besiddelse af kortterminalen gennem brugeren.

(6) Kortterminalen stilles til rådighed for brugeren "som den er". Miele OPS giver ingen erklæringer, garantier, egnethed eller påtegninger af nogen art med hensyn til kortterminalen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Under alle omstændigheder kan Miele OPS ikke garantere, at kortterminalen vil være tilgængelig uden afbrydelse eller midlertidig forringelse af dens funktionalitet som en kortterminal. Miele OPS er kun ansvarlig for skader som følge af en retlig eller materiel mangel i kortterminalen, hvis dette er blevet svigagtigt skjult af Miele OPS. Bestemmelserne i § 8 i vilkårene og betingelserne forbliver upåvirket.

 

§ 12 - Forbehold for retten til at foretage ændringer

Miele OPS er berettiget til efter eget rimelige skøn at ændre og/eller supplere omfanget af tjenesterne i appWash og disse vilkår og betingelser til enhver tid med virkning for fremtiden med hensyn til videreudvikling af tjenesterne og af sikkerhedsmæssige årsager, forudsat at dette ikke er urimeligt for brugeren. Miele OPS informerer brugeren om eventuelle ændringer og/eller tilføjelser til omfanget af tjenester eller disse vilkår og betingelser i god tid via e-mail, via appen eller på hjemmesiden.  

 

§ 13 - Databehandling

Ved at bruge appWash, appen, hjemmesiden eller kortterminalen behandler Miele OPS personlige og ikke-personlige data. Yderligere oplysninger om databehandling kan findes i privatlivspolitikken. 

 

§ 14 - Intellektuelle ejendomsrettigheder og licenser

Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med Miele OPS-produkterne og deres funktioner tilhører Miele Operations & Payment Solutions GmbH. Du må ikke reproducere, kopiere, vise, overføre, videregive eller på anden måde bruge dem undtagen i det omfang, det er nødvendigt for at bruge Miele OPS-produkterne i overensstemmelse med disse vilkår.

 

§ 15 - Afsluttende bestemmelser

(1) Disse vilkår og betingelser er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette lovvalg har ikke den virkning, at brugeren fratages den beskyttelse, der ydes brugeren af bestemmelser, der ikke kan fraviges ved aftale på grundlag af loven i det land, hvor brugeren har sit sædvanlige opholdssted.

(2) Brugeren er ikke berettiget til at overføre eller overdrage rettigheder eller forpligtelser, der følger af disse vilkår og betingelser, til en tredjepart uden forudgående samtykke fra Miele OPS.

(3) Miele OPS deltager i øjeblikket ikke i sager ved forbrugervoldgiftsnævn. Du er velkommen til at rette eventuelle klager direkte til Miele OPS (support@appwash.com).

(4) Hvis individuelle bestemmelser er ugyldige eller ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Uvirksomme eller ugyldige klausuler skal erstattes af sådanne effektive bestemmelser, der kommer tættest på det økonomiske formål med den uvirksomme eller ugyldige bestemmelse.