Menneskerettigheder - Vores positionering

Vores løfte om at respektere menneskerettighederne

Som en internationalt aktiv familievirksomhed er vi bevidste om vores ansvar over for vores medarbejdere, miljøet og samfundet. Derfor forpligter vi os til at overholde sociale standarder, styrke menneskerettighederne og forebygge krænkelser af menneskerettighederne.

I mere end 120 år har Miele været synonym med husholdningsapparater og erhvervsmaskiner af høj kvalitet som ingen anden virksomhed og betragtes som indbegrebet af pålidelige og langtidsholdbare produkter. De faste værdier i vores virksomhed omfatter en respektfuld og ansvarlig behandling af både medarbejdere og leverandører. At tage hensyn til menneskerettighederne er en selvfølge hos Miele - og en vigtig del af virksomhedskulturen.

Implementering af SA8000 og Code of Conduct gennem mange år

Miele kræver også, at deres leverandører overholder sociale kriterier. Alle Mieles leverandører verden over skal forpligte sig til at overholde ovenstående kriterier i deres egen organisation i overensstemmelse med den internationalt anerkendte sociale standard SA8000, og de skal også overvåge, at deres egne leverandører overholder dem. Derudover er principperne og kravene i Supplier Code of Conduct en integreret del af forretningsrelationerne mellem Miele og deres leverandører. Leverandørerne accepterer de nærmere beskrevne principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, etisk forretningspraksis og virksomhedsintegritet, ansvarlige forsyningskæder og due diligence som minimumsstandarder. De er også forpligtet til at sikre, at disse principper og krav også gælder for opstrøms forsyningskædestrukturer.

Risikoanalyse

Med hensyn til leverandører overvåger og tilpasser Miele regelmæssigt sin risikoanalyseproces, som har været etableret i årevis. Til dette formål evalueres direkte leverandører med hensyn til deres risikopotentiale på baggrund af eksterne risikoindekser og yderligere oplysninger, der er tilgængelige i virksomheden (herunder konkret indsigt og erfaring) og tildeles risikokategorier. Denne prioritering danner grundlaget for en fokuseret og proaktiv risiko- og handlingsstyring hos Miele. Afhængigt af en leverandørs risikoklassificering resulterer dette i en række forskellige handlinger - op til årlige inspektioner på stedet for at sikre, at de krævede kriterier og minimumsstandarder overholdes.

Med hensyn til processer udføres risikoanalysen regelmæssigt af Miele og dokumenteres i overensstemmelse hermed - mindst en gang om året. Derudover foretages der en ad hoc-risikoanalyse, når det er påkrævet af Mieles risikovurdering, eller når der er umiddelbar bekymring for en overtrædelse af pligten, herunder af indirekte leverandører. Hvis der på trods af passende forholdsregler er grund til at tro, at Mieles forretningsaktiviteter kan have negative konsekvenser for menneskerettighederne, kan Miele bruge sin etablerede eskaleringsproces til at analysere, ændre og/eller korrigere adfærd, hvilket som en sidste udvej kan omfatte opsigelse af forretningsforbindelser.

Klageprocedure

Miele opfordrer sine medarbejdere til at indberette formodede overtrædelser af denne menneskerettighedserklæring via eksisterende klagekanaler eller tvistbilæggelsesprocesser. Disse omfatter den lokale ledelse, relevante HR-afdelinger og compliance-hotlinen. Vores partnere og tredjeparter har forskellige kanaler på www.miele.com, hvorigennem de kan rapportere potentielle overtrædelser af denne menneskerettighedspolitik, herunder via en ombudsmand.

Ansvarsområder

Det overordnede ansvar for implementeringen af denne erklæring ligger hos Mieles seks mand store direktion. Ansvaret for due diligence på menneskerettighedsområdet ligger hos den relevante ledelse i de forskellige funktioner og afdelinger i Miele-koncernen med hensyn til individuelle opgaver og ansvarsområder. Dette sikrer, at hvert område i virksomheden er klar over sit eget ansvar for at opretholde menneskerettighederne og den daglige implementering af foranstaltninger, både inden for sit eget forretningsområde og i forsyningskæden. Den overordnede koordinering og styring varetages af en central taskforce, som ledes af Sustainability & Regulatory Affairs og Legal & Compliance.

 

Mieles direktion