Databeskyttelseserklæring

 

Med denne databeskyttelseserklæring ønsker vi at informere dig om databehandlingen i forbindelse med brugen af appWash. Behandlingen af personlige data sker udelukkende i forbindelse med de pågældende gældende databeskyttelseslovgivning, især databeskyttelsesgrundforordningen ("GDPR").

 1. Generelle informationer

Personlige data

I henhold til art. 4 nr. 1 GDPR er „personlige data” alle informationer, som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (efterfølgende kaldt „berørte person”); som identificerbar anses en fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved hjælp af tilordning til en identifikator, som et navn, et id-nummer, steddata, en online-id eller til et eller flere særlige kendetegn, som er udtryk for denne persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Ansvarlige

Ansvarlige iht. Art. 4 nr. 7 GDPR er

Miele Operations & Payment Solutions GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh

Tlf.:  +49 5241 8673190

E-mail:  support@appwash.com

 1. appWash til brugere

Generelle informationer

Med appWash kan du nemt organisere og afvikle vaske- og tørreprocesser. Inden den første brug af appWash skal du bekræfte dit telefonnummer, registrere dig og oprette en konto. Efter registreringen kan du på vores hjemmeside eller pr. app reservere, aktivere og stoppe de for dig tilgængelige vaskemaskiner og tørretumblere. Også afregningen for brugen af de af dig benyttede vaskemaskiner og tørretumblere foregår via appWash.

I forbindelse med brugen af appWash behandles der følgende data:

 • for- og efternavn,
 • e-mailadresse,
 • adresse,
 • telefonnummer,
 • data vedrørende vaske- eller tørreprocessen (antal/sted/tidspunkt).

Til den første registrering og oprettelse af en individuel konto behandler vi dit for- og efternavn, din e-mailadresse og din adresse. Disse data er også nødvendige til faktureringen. Til kalkulation af fakturabeløbet behøver vi dataene for de enkelte vaske- og tørreprocesser (antal/sted/tidspunkt). Desuden behandler vi dit telefonnummer til bekræftelse af din konto.

Behandlingen af de førnævnte data er nødvendige til opfyldelse og afregning af de af appWash tilbudte tjenester. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR. Desuden bliver dataene evalueret pseudonymiseret / anonymiseret, for at vi løbende kan optimere vores tjenester. Retsgrundlaget herfor er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, hvorved optimeringen af vores tjenester samtidigt begrunder vores legitime interesse. / Retsgrundlaget herfor er dit samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

Dine data gemmes kun så længe, som det er nødvendigt til opfyldelse af det pågældende formål eller indtil tilbagekaldelsen af dit samtykke, såfremt databehandlingen ikke er tilladt på grund af et andet retsgrundlag.

appWash app

appWash appen er tilgængelig i de såkaldte App-Stores, som drives af tredjeparter. En download af appWash appen forudsætter som regel en forudgående registrering hos den pågældende App-Store. På de i denne forbindelse behandlede personlige data har vi ingen indflydelse. Ansvarlig i denne sammenhæng er alene operatøren af den pågældende App Store. Yderligere informationer hertil finder du i databeskyttelseshenvisningerne til den pågældende App Store.

For en omfattende brug af vores appWash app, kræves det en række systemautorisationer, som f.eks. til positionsadgang. Du vil i begyndelsen af brugen af appWash og/eller først ved brugen af den pågældende funktion blive opfordret til at give de tilsvarende autorisationer. Vær dog opmærksom på, at en forskriftsmæssig brug af appWash appen kræver adgang til visse funktioner på din mobile enhed (smartphone eller tablet) og adgang til dine personlige data.

Foruden de i punkt 2.1 anførte data bliver der ved brugen af appWash appen også behandlet dine såkaldte app-brugsdata samt din IP-adresse. Behandlingen af disse data er nødvendige til opfyldelse af de af appWash tilbudte tjenester. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR. Desuden bliver app-brugsdataene evalueret pseudonymiseret / anonymiseret, for at vi løbende kan optimere vores tjenester. Retsgrundlaget herfor er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, hvorved optimeringen af vores tjenester samtidigt begrunder vores legitime interesse. / Retsgrundlaget herfor er ligeledes dit samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

Dine data gemmes kun så længe, som det er nødvendigt til opfyldelse af det pågældende formål eller indtil tilbagekaldelsen af dit samtykke, såfremt databehandlingen ikke er tilladt på grund af et andet retsgrundlag.

Vores appWash app bruger til behovsbaseret design og forbedring af appen Google Analytics tjenesten fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", som gemmes på din enhed og som tillader en analysering af din brug af appWash appen. De med denne cookie genererede informationer bliver som regel sendt og gemt til/på en server fra Google i USA.. Til vores Miele apper bruger vi udvidelsen af IP-anonymiseringen (den såkaldte IP-masking), dvs. din IP-adresse bliver afkortet inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre af aftalen omfattede stater vedrørende det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google server i USA og afkortet der.

På vegne af appWash appens operatør vil Google anvende disse informationer til en evaluering af din brug af appWash appen for at sammenfatte en rapport om app-aktiviteterne og for at levere yderligere med brugen af appWash appen og internettet forbundne tjenesteydelser.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. / Retsgrundlaget herfor er dit samtykke, art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling eller evaluering af dine data via Google Analytics, ved at deaktivere Google Analytics funktionen i Miele appens indstillinger.

De af os sendte og med cookies forsynede bruger-id (f.eks. user-id) eller reklame-id'er sammenkædede data slettes automatisk efter 14 måneder.

Yderligere informationer om brugerbetingelser for Google Analytics finder du på www.google.com/analytics/terms.

appWash webapplikation / hjemmeside

Ved enhver åbning af vores hjemmeside overfører din browser automatisk data, som gemmes i serverens logfiler. Herved drejer det sig om følgende data ("logfile-data"): 

 • Informationer om den anvendte browsertype og browserversion,
 • Brugerens driftssystem:
 • Brugerens internetudbyder og IP-adresse,
 • Dato og klokkeslæt for åbningen.

Logfile-data kan evalueres anonymt, for løbende at forbedre hjemmesiden, for at tilpasse hjemmesiden til vores brugeres interesser og for at kunne afhjælpe fejl hurtigere. Disse formål begrunder også vores legitime interesse i databehandlingen iht. art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR.

I ikke anonymiseret form bruges logfile-dataene udelukkende til konstatering af fejl og til sikring af systemsikkerheden, herunder afsløring og sporing af uautoriserede adgangsforsøg samt bedrageri- og misbrugsforsøg. Hertil gemmes de 7 til 14 dage og så slettet. Logfile-data, hvis opbevaring fortsat er nødvendigt til bevisformål, er udelukket fra sletningen indtil den endelige opklaring af den pågældende hændelse og kan i enkelte tilfælde gives videre til efterforskningsmyndigheder.

På vores hjemmeside bruger vi desuden cookies eller lignende teknologier som pixel (efterfølgende generelt kaldt for „cookies“). Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din enhed, eller billedfiler som pixel. Ved den næste åbning af vores hjemmeside med den samme enhed sendes de i disse cookies gemte informationer så enten tilbage til vores hjemmeside („first party cookie“) eller til en anden hjemmeside („third party cookie“).

På grund af de i disse cookies gemte informationer mærker den pågældende hjemmeside, at du har besøgt den tidligere. Dette gør, at du får vist hjemmesiden på den bedste måde i henhold til dine præferenser. Derved er det kun cookien, der identificeres på din enhed. Personlige data behandles derudover kun med dit udtrykkelige samtykke eller, hvis dette er absolut nødvendigt for at kunne bruge den tilbudte og af dig åbnede tjeneste tilsvarende.

Vi informerer dig forud om brugen af cookies via et banner med en tilsvarende henvisning. Cookies, som ikke er nødvendige for levering af vores tjenester, aktiveres kun efter dit forudgående samtykke. 

Du kan også deaktivere visse cookies på vores cookie-indstillingsside. Desuden kan du principielt forhindre at cookies gemmes med en tilsvarende indstilling af din browser-software; i dette tilfælde kan du så eventuelt ikke benytte samtlige funktioner på vores hjemmeside i fuldt omfang.

Yderligere informationer til operatører af appWash-faciliteter

Til oprettelsen af en operatørkonto og til det efterfølgende forretningsforhold med operatøren af appWash-faciliteter behandler vi om nødvendigt også personlige data. Disse er f.eks.

 • operatørens for- og efternavn,
 • operatørens e-mailadresse,
 • operatørens adresse og steder,
 • operatørens telefonnummer,
 • data om appWash-faciliteten,
 • bankdata (IBAN, etc.) og
 • skattedata (f.eks. skatte-id, såfremt nødvendigt).

Behandlingen af de førnævnte data er nødvendige til opfyldelse og afregning af de af appWash tilbudte tjenester. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR.

Dine data gemmes kun så længe, som det er nødvendigt til opfyldelse af det pågældende formål eller indtil tilbagekaldelsen af dit samtykke, såfremt databehandlingen ikke er tilladt på grund af et andet retsgrundlag.

 1. Kommerciel kommunikation

Såfremt og for så vidt du har givet os dit samtykke til reklamekontakt, f.eks. pr. e-mail nyhedsbrev, er retsgrundlaget for den i forbindelse med henvendelsen nødvendige databehandling art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR ("Samtykke"). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke over for os med virkning for fremtiden (f.eks. ved at bruge det i e-mail indeholdte afbestillings-link). Forsendelsen af kommerciel kommunikation kan foregå via eksterne tjenesteydere. Denne tjenesteyder arbejder så for os som anvisningsbundet ordrebehandler.

 1. Kontaktmuligheder

I vores appWash app og på vores hjemmeside finder du forskellige muligheder for at kontakte os. Såfremt du benytter disse og f.eks. kontakter os pr. e-mail, behandler de af dig i forbindelse med henvendelsen overførte data til besvarelse af din anmodning.

Vi har en legitim interesse i besvarelsen af anmodninger til os. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Såfremt din anmodning drejer sig om indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR.

De i forbindelse med henvendelsen overførte data slettes efter behandling af din anmodning, såfremt og for så vidt vi ikke af handels- og skattemæssige årsager er forpligtet til at gemme disse.

 1. Aktiviteter i sociale medier

Henvisning om Facebook fanside

www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele kommer du til vores fanside i det sociale netværk Facebook.com fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook"). Hvis du besøger vores fanside, indsamler Facebook data, der om nødvendigt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er en registreret Facebook-bruger eller ikke netop er logget på din Facebook-konto. Til de indsamlede data hører efter oplysning fra Facebook bl.a. IP-adresse, informationer om driftssystem, hardware-versioner og browsertype, data fra Facebook-cookies om din brugsadfærd samt andre tekniske data. Nærmere informationer dertil finder du i databeskyttelsesretningslinjerne fra Facebook, som du kan hente på https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informationer fra Facebook om cookies finder du desuden på https://www.facebook.com/policies/cookies.

Henvisning om Twitter

Vi driver Twitter-kontoen appWash_Miele fra kortbeskedtjenesten Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. ("Twitter"). Ansvarlig for behandlingen af uden for USA levende personer er Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.

Ved brugen af Twitter bliver dine personlige data registreret, overført, gemt, tilgængeliggjort og brugt af Twitter og derved overført og brugt uafhængigt af din bopæl til USA, Irland og ethvert andet land, hvor Twitter driver forretning.

 Informationer om hvilke data Twitter behandler og til hvilket formål de bruges, finder du i databeskyttelseserklæringen fra Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Henvisning om Instagram

Vi driver Instagram-kontoen appwash_powered_by_miele i det sociale netværk Instagram fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Instagram"). Hvis du besøger vores konto, indsamler Instagram data, der om nødvendigt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er en registreret Instagram-bruger eller ikke netop er logget på din Instagram-konto. Til de indsamlede data hører efter oplysning fra Instagram bl.a. IP-adresse, informationer om driftssystem, hardware-versioner og browsertype, data fra Instagram-cookies om din brugsadfærd samt andre tekniske data. Nærmere informationer dertil finder du i databeskyttelsesretningslinjerne fra Instagram, som du kan hente på: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Henvisning om YouTube

Vi driver YouTube-kanalen appWash powered by Miele på videoplatformen YouTube fra YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). Hvis du besøger vores kanal, indsamler YouTube data, der om nødvendigt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er en registreret YouTube-bruger eller ikke netop er logget på din YouTube-konto. Vi har ingen indflydelse på behandlingen af de indsamlede data, da YouTube indsamler disse i eget regi. Til de indsamlede data hører efter oplysning fra YouTube bl.a. IP-adresse, informationer om driftssystem, hardware-versioner og browsertype, data fra YouTube-cookies om din brugsadfærd samt andre tekniske data. Nærmere informationer dertil finder du i databeskyttelsesretningslinjerne fra YouTube, som du kan hente på https://policies.google.com/privacy.

Henvisning om LinkedIn

Vi driver LinkedIn-profilen https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh på karriereplatformen LinkedIn fra LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn Ireland“). Hvis du besøger vores LinkedIn-profil, indsamler Linkedin Ireland data, der om nødvendigt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er en registreret bruger af Linkedin Ireland eller ikke netop er logget på din Linkedin-konto. Nærmere informationer dertil finder du i databeskyttelsesretningslinjerne fra LinkedIn Ireland, som du kan hente på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 Henvisning om XING

Vi driver Xing-profilen https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh på karriereplatformen Xing fra Xing SE („XING“). Hvis du besøger vores XING-profil, indsamler og behandler XING data. Dette sker også, hvis du ikke selv er en registreret XING-bruger eller ikke netop er logget på din XING-konto. Nærmere informationer dertil finder du i databeskyttelsesretningslinjerne fra XING, som du kan hente på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Overførsel af personlige data til tredjepart

appWash tjenesterne yders delvist af vores eksterne tjenesteyder, Involtum Services B.V. („Involtum“), Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Nederlandene. Involtum udfører enkelte arbejdsprocesser som anvisningsbundet ordrebehandler.

Desuden kan der i forbindelse med de i denne databeskyttelseserklæring nævnte arbejdsprocesser være mulighed for, at vi overføre dine data til følgende andre modtagerkategorier:

 • eksterne rådgivere (f.eks. advokater, statsautoriserede revisorer);
 • tjenesteudbydere og befuldmægtigede;
 • virksomheder i Miele gruppen (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm);
 • forsikringsselskaber; og
 • myndigheder og statslige faciliteter.

Vi overfører kun dine personlige data til tredjepart, for så vidt dette er nødvendigt til opfyldelse af kontrakten, vi eller tredjeparten har en legitim interesse i behandlingen af dine personlige data eller hvis du har givet dit samtykke til dataoverførslen. Desuden overfører vi dine personlige data, såfremt vi er forpligtet til dette på grund af lovbestemmelser eller officielle eller retslige anvisninger.  

 1. Datalagringssted

Såfremt der ikke udtrykkelig er fastlagt noget afvigende i denne databeskyttelseserklæring, gemmes dine personlige data på servere inden for Den Europæiske Unions gyldighedsområde.

 1. Berørtes rettigheder

I henhold til GDPR har de berørte personer forskellige rettigheder. Dertil hører især:

 • Oplysningspligt: Du kan iht. art. 15 GDPR forlange en bekræftelse på, om vi behandler dine personlige data. Gør vi det, kan du også forlange yderligere informationer om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse: Du har iht. art. 16 GDPR en ret til berigtigelse og/eller komplettering, såfremt dine behandlede data skulle være forkerte eller ufuldstændige.
 • Ret til begrænsning af behandlingen: Du kan iht. art. 18 GDPR forlange en begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
 • Ret til sletning: Du har iht. art. 17 GDPR desuden ret til under visse betingelser at forlange sletning af de om din person gemte personlige data.
 • Ret til overdragelse af data: Du har iht. art. 20 GDPR desuden ret til at få de af dig til rådighed stillede data udleveret i et struktureret, gængs og maskinel læsbart format og til at overføre disse til en anden ansvarlig uden hindring fra vores side.
 1. Klageret

Du har ret til at klage over håndteringen af dine personlige data hos den for dig ansvarlige databeskyttelsesmyndighed.

 1. Indsigelsesret

Såfremt dine personlige data behandles på grundlag af legitime interessen iht. art 6 stk. 1 lit. f) GDPR, har du iht. art. 21 GDPR ret ti at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, såfremt der foreligger grunde, som resulterer af din særlige situation eller hvis indsigelsen vedrører direkte reklame. I det sidste tilfælde har du en generel indsigelsesret, som vi realiserer uden oplysning af en særlig situation.

 

Glemt din adgangskode?

Din adgangskode skal indeholde mindst 8 tegn.

Skriv den e-mail-adresse, du har registreret hos os, og vælg en ny adgangskode på mindst 8 tegn.

Vi sender en e-mail til {0} om kort tid. Bekræft venligst din e-mailadresse inden for de næste 15 minutter. Hvis du ikke modtager e-mailen, bedes du kontakte os på support@appwash.com. Tjek venligst din spam-boks først.