Váš partner pro budoucnost

Od tradičního výrobce přístrojů k modernímu partnerovi pro systémová řešení: Společnost Miele ve své laboratoři inovací zachycuje digitální trendy, aby usnadňovala pracovní procesy svých zákazníků a rozšiřovala svoji vlastní nabídku.

V podobě appWash z toho vznikla digitální služba budoucnosti, která vyvíjí a prodává nejmodernější technologie pro prádelny na celém světě. Spolu s produkty od Miele Professional poskytujeme inovaci a kvalitu z jednoho zdroje.

Startup Miele Operations & Payment Solutions GmbH kolem obou jednatelů, jimiž jsou Frederik Wiedei a Martin Hünten, byla založena v roce 2019 na základě myšlenky v laboratoři digitálních inovací spojit tradiční hodnoty značky s řešeními pro digitální dobu.

Forgot your password?

Your password must contain at least 8 characters.

Please type the email address you have registered with us and choose a new password of at least 8 characters.