Systém whistleblowerů a postupy pro podávání stížností

Společnost Miele podporuje otevřenou kulturu a ducha spolupráce, v němž mohou dotčené osoby požádat o radu a vyjádřit své obavy. Kromě interních kanálů již řadu let jmenujeme externího ombudsmana, na kterého se mohou zaměstnanci a obchodní partneři důvěrně a anonymně obrátit.

Ombudsman přijímá tipy na možné porušení zákonů nebo interních předpisů (systém whistleblowerů). Je také zodpovědný za řízení o stížnostech podle německého zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci [PDF Rules of Procedure]. Postup pro podávání stížností umožňuje jednotlivcům upozornit na rizika v oblasti lidských práv a životního prostředí, jakož i na porušování lidských práv nebo povinností v oblasti životního prostředí.

Ombudsmana lze kontaktovat následujícím způsobem:

Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Tel: +49 521 557 333 0 / Mobil: +49 521 557 333 0: +49 151 58230321

E-mail:ombudsmann@thielvonherff.de

Platforma pro podávání zpráv:www.report-tvh.com

Domovská stránka: www.thielvonherff.de

Každý, kdo poskytne tip v dobré víře, je chráněn. Všechny tipy budou sledovány s maximální péčí a s ohledem na práva všech zúčastněných stran.